Rug Archieven - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Geplaatst: 14 november 2019

Spit

Heeft u wel eens meegemaakt ‘dat het plotseling in uw rug schiet’? Dan kan het zijn dat het spit is. Spit is een acute vorm van rugpijn, waarbij een plotseling pijnlijk en verkrampt gevoel in uw rug ervaart. In medische termen wordt ook wel van acute lumbago of lumbalgie gesproken, wat letterlijk ‘onderrugpijn’ betekent.

Hieronder vindt u informatie over spit, welke soorten er zijn en welke symptomen daarbij horen. Regelmatig terugkerende rugpijn kan nog veel meer oorzaken hebben zoals een scheef bekken of een onderliggende ziekte.

Kenmerken van spit

Bij spit is er sprake van verkramping van de diepe onderrugspieren. Dit geeft een plotse en zeer heftige pijnscheut in de onderrug. Door deze verkramping wordt het maken van bewegingen met de onderrug erg moeilijk gemaakt en bent u beperkt in bewegen.

In eerste instantie wordt de pijn heel lokaal in de onderrug gevoeld. Dit kan zich na verloop van tijd naar links en/of rechts trekken. 

Veelvoorkomende spit symptomen:

 • Acute rugpijn
 • Scherpe en (erin) schietende pijn
 • Kramp 
 • Bewegingsbeperking van de lage rug
 • Uitstralende pijn (in de billen/bovenbenen)
 • Niet overeind kunnen komen
 • Pijn bij zitten

Oorzaken van spit

Spit is een gevolg van kleine scheurtjes in de wand van een tussenwervelschijf, een elastische schijf die tussen de botten van de wervelkolom in zit. Deze kleine scheurtjes zorgen voor een plotselinge aanspanning van de diepe spieren in de onderrug. Deze aanspanning wordt door het lichaam zelf in gang gezet om erger te voorkomen. Spit is bijna altijd een acute klacht als gevolg van het maken van een verkeerde beweging zoals bukken, tillen, draaien etc. Maar het is ook heel goed mogelijk dat de klacht al langer bestaat.

De kleine scheurtjes in de wand van de tussenwervelschijf zijn over het algemeen tekenen van ouderdom of slijtage. Overbelasting, plotselinge bewegingen en stress kunnen ook oorzaken zijn.

De belangrijkste oorzaken van spit op een rijtje:

Behandeling van spit bij Krullaards Perfect Reset (KPR) 

In de meeste gevallen trekt de pijn vanzelf weer weg. Hiervoor is het wel van belang dat u verantwoord blijft bewegen, bijvoorbeeld door regelmatig te wandelen. Wat wij vaak zien binnen onze KPR-praktijken dat mensen agv de spit een bekkenscheefstand hebben ontwikkelt. Veelal komt dit doordat tijdens de ‘spit’ mensen de pijn zijn gaan ontzien in de rug. Je ontziet de pijn door de rug in een scheve stand te zetten. Vaak heeft dit een bekkenscheefstand als gevolg. 

De pijn in de rug is dan weg, maar diep in de lage rug blijft er dan irritatie over.

Kortom: spit kan komen door een bekkenscheefstand, maar kan ook een bekkenscheefstand veroorzaken.

Het is daarom toch raadzaam om onder behandeling te komen bij onze gespecialiseerde KPR-therapeuten.

Scheef bekken en behandeling hernia

De behandeling van een scheef bekken bestaat bij KPR uit pijnloze behandelingen op de KPR-plate. U maakt eerst een afspraak voor een intakegesprek bij een van onze vestigingen. Tijdens de intake kijken we naar uw bekken en bespreken we uw klachten. Terwijl u op de KPR-plate staat, wordt nagegaan of er sprake is van een scheef bekken. Alle onderzoeken en behandelingen zijn pijnloos en soms is een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekering mogelijk. Als het bekken weer in de neutrale positie is gebracht, kunnen uw klachten verdwijnen of sterk verminderen. Ook klachten van een hernia kunnen volledig verdwijnen. Neem contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR als u al langere tijd onbegrepen rugpijn heeft. De behandeling is ook geschikt voor patiënten waarbij na een operatie de klachten van een hernia weer terugkeren.
Geplaatst: 15 augustus 2017

Rugklachten

Veel mensen hebben rugklachten, of ze nu jong zijn of wat ouder. Jonge mensen hebben vaak rugklachten omdat ze een verkeerde houding hebben of te veel stilzitten, bijvoorbeeld omdat ze langdurig games op de computer spelen. Bij ouderen spelen  weer andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld het zwakker worden van de spieren. Wat de oorzaak ook is, u wilt zo snel mogelijk weer van uw rugklachten af. Pijn in de rug belemmert u bij activiteiten op de dag zoals het verrichten van werkzaamheden of bijvoorbeeld bij het autorijden. Om rugklachten goed te kunnen behandelen is het belangrijk de oorzaak van de klachten te achterhalen.

In de meeste gevallen kan rugpijn weer vanzelf over gaan, maar als de klachten ernstig zijn is het beter een huisarts te raadplegen. De huisarts kan de oorzaak van de rugklachten vaststellen en de juiste medicijnen voorschrijven of bijvoorbeeld een foto van de rug laten maken om uit te sluiten dat er sprake is van letsel of een rughernia.

Oorzaken van rugklachten

De meeste rugklachten vinden hun oorzaak in een verkeerde houding of te weinig beweging. Daarnaast kan ook verkeerd of te veel bewegen een oorzaak zijn van rugklachten. Een andere mogelijkheid voor rugklachten is een onderliggende ziekte of een ongeluk en tenslotte kan ook een scheefstand van het bekken rugklachten veroorzaken. Als u pijn in de rug heeft, is het belangrijk eerst eens na te gaan of u misschien een verkeerd matras heeft of langdurig op een verkeerde stoel zit. Beweegt u voldoende, dat wil zeggen minimaal dagelijks een half uur flink inspannen tijdens een stevige wandeling of fietstocht?

Rugklachten kunnen ook voortkomen uit het maken van bewegingen die u niet gewend bent. Als u niet gewend bent om te sporten en u gaat opeens regelmatig naar de sportschool dan kan dit rugpijn veroorzaken. Hetzelfde geldt voor het beoefenen van een nieuwe sport, een dagje zeilen of werken in de tuin met zware tegels. Over het algemeen weet de patiënt in dergelijke gevallen zelf wel wat de oorzaak van de rugklachten is en kan deze de juiste maatregelen treffen. Het wordt lastiger als u last heeft van rugpijn en niet goed weet wat de oorzaak daarvan is.

Een onderliggende ziekte van bijvoorbeeld de spieren of het bindweefsel kan rugpijn veroorzaken. De organen in het lichaam zoals de nieren, de lever, de longen of de darmen kunnen klachten van de rug geven. Het is dan ook verstandig om bij rugpijn die langer aanhoudt een huisarts te raadplegen. Een scheefstand van het bekken kan allerlei klachten veroorzaken waaronder rugklachten. Als u langere tijd last heeft van rugpijn en behandelingen niet of onvoldoende helpen, is het raadzaam na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat.

Wanneer naar de huisarts met rugklachten

Als u pijn heeft In de rug dan hoeft u niet direct naar een dokter te gaan tenzij de klachten dusdanig zijn dat u niet meer in staat bent goed en normaal te bewegen. Ook rugpijn die lange tijd aanhoudt en ondanks genomen maatregelen niet minder wordt en verdwijnt kunt u het beste door een arts laten beoordelen. De huisarts kan vaststellen wat de oorzaak van rugklachten is en de juiste behandeling voorschrijven. Meestal zal de huisarts een foto laten maken van de rug en pijnstillers voorschrijven. Het nemen van pijnstillers is belangrijk als u rugklachten heeft omdat u dan weer beter kunt gaan bewegen en bewegen is goed voor de rug. Immers, in de rug bevindt zich de wervelkolom die ons in staat stelt goed te bewegen. Ook als sprake is van bijkomende klachten zoals tintelingen in een been of pijn met uitstraling vanuit de bil naar een been kunt u beter snel een afspraak maken met de huisarts.

Waarom pijnbestrijding bij rugklachten

Het is natuurlijk heel vervelend om pijn te hebben en daarom is het prettig om een pijnstiller te nemen. Behalve het bestrijden van de pijn zelf is het belangrijk om veel te gaan bewegen en als u veel pijn heeft dan zal dit lastig zijn. Meestal volstaat een gewone pijnstiller zoals paracetamol om de pijn te onderdrukken. Pijnmedicatie vindt plaats volgens de zogenaamde pijnladder: Trede 1 voor milde tot matige pijn (paracetamol en bijvoorbeeld brufen), trede 2 voor matige tot hevige pijn (tramadol) en trede 3 voor zeer ernstige pijn die moet worden bestreden met morfine. Het spreekt vanzelf dat alleen de huisarts of een specialist geneesmiddelen uit trede 2 en 3 kan voorschrijven. Geneesmiddelen zoals paracetamol en brufen kunt u zelf bij de apotheek of drogist kopen. Dit soort middelen kunt u enkele dagen tot maximaal twee weken slikken. Is de pijn dan nog niet minder of over dan kunt u beter alsnog naar de huisarts gaan.

Rugklachten als gevolg van een hernia

De meeste rugklachten zijn niet ernstig en verdwijnen na het nemen van pijnstillers en meer beweging vanzelf. Soms kan het zo zijn dat rugklachten het gevolg zijn van een hernia. Een hernia is een uitstulping vanuit de tussenwervelschijf die drukt op omliggend weefsel en omliggende zenuwen. Dit kan een hevige pijn veroorzaken en ook tot uitval van een been leiden. Rugklachten kunnen ook gepaard gaan met tintelingen in een been en de onmogelijkheid te bewegen waardoor u op bed moet blijven. Ook een hernia geneest meestal vanzelf binnen 6 tot 8 weken. Slechts in enkele gevallen, ongeveer 10%, moet een hernia worden geopereerd.

Rugklachten als gevolg van een scheef bekken

Een scheef bekken kan allerlei klachten geven in het hele lichaam:

Als het bekken scheef staat, dan is het hele lichaam uit balans en deze onbalans wil het lichaam compenseren. Deze compensatie vindt meestal plaats met de wervelkolom die daardoor een beetje draait. Deze geringe draaiing van de wervelkolom kan grote gevolgen hebben voor pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht. Op deze pezen en spieren komt een verkeerde en zware kracht te staan waardoor allerlei klachten kunnen optreden. Rugklachten, en dan met name rugklachten die ook naar behandeling niet willen verdwijnen, zijn nogal eens te wijten aan een scheefstaand bekken. Scheefstand van het bekken kan op haar beurt weer een oorzaak vinden in een verkeerde houding of te weinig lichaamsbeweging, een ongeluk zoals een val van de fiets of van de trap maar ook het gevolg zijn van een verkeerde houding tijdens het werken voor de pc of langdurig bankhangen.

Krullaards Perfect Reset hij (KPR) bij rugklachten

Heeft u al langere tijd last van rugklachten en willen deze niet verdwijnen, zelfs niet na behandeling? Neem in dergelijke gevallen eens contact op met een van de vestigingen van KPR. KPR is gespecialiseerd in de behandeling van rugklachten en andere klachten als gevolg van een scheefstand van het bekken. Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek bij één van onze vestigingen, dan nemen wij samen met u uw klachten door waarna u plaats neemt op de KPR-plate. Met de KPR-plate kunnen wij onderzoeken of uw bekken inderdaad scheef staat. Dit onderzoek is geheel pijnloos en ook de vervolgbehandelingen op de KPR-plate zijn pijnloos. U kunt na de eerste behandeling een aanmerkelijke verlichting van de pijn ervaren en meestal volstaan drie of vier behandelingen om van uw rugklachten te worden verlost. Neem contact op met KPR als u meer informatie wilt over rugklachten in combinatie met een scheef bekken of als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek.
Geplaatst:

Chronische rugpijn

Chronische rugpijn komt vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. De kans om chronische rugpijn te ontwikkelen wordt groter naarmate men ouder wordt maar ook bij jonge mensen komt chronische rugpijn regelmatig voor. Rugpijn is in veel gevallen het gevolg van een verkeerde houding of te weinig beweging maar ook een combinatie van beide factoren kan vaak een oorzaak zijn van chronische rugpijn.

Omdat bij het ouder worden pezen en spieren verslappen, is de kans om chronische rugpijn te ontwikkelen op hogere leeftijd groter. Ook andere oorzaken kunnen leiden tot chronische rugpijn, denk hierbij aan een onderliggende ziekte of een ongeluk. En minder bekende oorzaak van chronische rugpijn is een scheefstand van het bekken.

Meer over oorzaken chronische rugpijn

De basis van de rug is de wervelkolom die bestaat uit wervels en tussenwervelschijven. Aan de wervelkolom zijn pezen en spieren vastgehecht en de wervelkolom zorgt ervoor dat wij ons goed kunnen bewegen. Ons lichaam is ontworpen om veel te bewegen en met name de wervelkolom is dan ook gebaat bij voldoende dagelijkse beweging. In de huidige tijd is het echter vaak niet altijd mogelijk om veel te bewegen omdat we veel tijd doorbrengen op een stoel zittend achter de computer of ander zittend werk hebben. De belangrijkste oorzaak van chronische rugpijn is dan ook een gebrek aan beweging en een verkeerde houding. Een verkeerde houding op het werk maar ook thuis achter de pc of op de bank hangen voor de televisie is een belangrijke oorzaak van lage rugpijn. Als men veel zittend werk verricht, is het belangrijk een op het lichaam aangepaste stoel te hebben zodat de rug goed wordt ondersteund.

Chronische rugpijn kan ook het gevolg zijn van een teveel aan beweging en dan met name bewegingen die niet goed worden uitgevoerd zoals zwaar tillen op een verkeerde manier. Als men werkzaamheden verricht die men niet gewend is, zoals bijvoorbeeld het omspitten van de tuin of het veelvuldig dragen van zware stenen, kan rugpijn ontstaan. Meestal gaat het dan om een kortdurende rugpijn die na enkele dagen of weken vanzelf weer verdwijnt. Echter ook rugpijn die plotseling ontstaat kan na enige tijd chronisch worden, vooral als men niet de juiste maatregelen treft.

Soms is een onderliggende ziekte de oorzaak van chronische rugpijn. Zo kan bijvoorbeeld een probleem met de nieren of met de longen rugpijn geven. Andere chronische ziektes zoals bindweefselziekte of spierziektes kunnen klachten in de rug geven maar in dergelijke gevallen is er meestal ook elders in het lichaam een probleem met pijnklachten. Een ongeluk waarbij de rug is betrokken kan eveneens chronische rugpijn veroorzaken.

Wanneer naar de huisarts met chronische rugpijn

Meestal zal rugpijn na enkele weken vanzelf overgaan. Het is wel belangrijk dat u als u rugpijn heeft maatregelen treft. Denk daarbij aan een goede stoel waarop u tijdens het werk zit, een goed matras om op te slapen en het nemen van voldoende beweging. Is de rugpijn na enkele weken nog niet over dan is het beter om de huisarts te raadplegen. De huisarts kan een onderliggende ziekte uitsluiten en adviseren over bijvoorbeeld medicijngebruik om de pijn tegen te gaan. Het voordeel van medicijngebruik is dat als u minder pijn heeft, u beter in staat bent om te bewegen en bijvoorbeeld dagelijks een flinke wandeling te maken of vaker de fiets te nemen in plaats van de auto.

Verdwijnen de klachten na enkele weken niet dan spreekt men over chronische rugpijn en ook dan is het verstandig om een afspraak te maken met de huisarts. Het kan zijn dat u een hernia heeft of dat uw bekken scheef staat. Ook een hernia geneest in de meeste gevallen vanzelf na het nemen van de juiste maatregelen. Voor een scheefstand van het bekken kunt u het beste een afspraak maken bij KPR voor advies, behandeling en begeleiding.

Chronische rugpijn als gevolg van hernia

Chronische rugpijn en zeker als deze gepaard gaat met andere verschijnselen zoals tintelingen in een been of voet of verlammingsverschijnselen en krachtverlies in een been kan duiden op een hernia. De behandeling van een hernia bestaat uit het treffen van de benodigde maatregelen zoals zorgen voor een juiste stoel en een goed matras en het nemen van voldoende beweging. Vaak gaat een hernia echter gepaard met matige tot hevige pijn waardoor bewegen moeilijk wordt. In dergelijke gevallen is het nemen van de juiste medicatie extra belangrijk. Soms volstaat dan een eenvoudige pijnstiller zoals paracetamol niet en zal de huisarts zwaardere pijnstillers voorschrijven zodat u toch voldoende kunt blijven bewegen. Een hernia geneest in 80 tot 90% van de gevallen vanzelf na genomen maatregelen en in slechts ongeveer 10% van de gevallen is een operatie nodig.

Bekkenscheefstand

Bekkenscheefstand kan een oorzaak zijn van chronische rugpijn. Het bekken kan scheef zijn komen te staan als gevolg van een gebrek aan beweging en een verkeerde houding maar ook door een ongeluk zoals uitglijden over het badmatje of een val met de fiets. Een bekkenscheefstand ziet men niet met het blote oog maar kan grote gevolgen hebben voor het hele lichaam. Een scheef bekken kan zorgen voor allerlei klachten variërend van hoofdpijn en migraine tot het restless legs syndroom, pijn in de rug zowel hoog of laag of nekklachten en schouderklachten. Soms is iemand al behandeld voor chronische rugpijn maar keren de klachten steeds terug. Juist in dergelijke gevallen is het zinvol om na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat.

De reden waarom een scheef bekken voor zoveel verschillende klachten in het hele lichaam kan zorgen is het feit dat een scheef bekken wordt gecompenseerd door het lichaam. Deze compensatie bestaat vaak uit een lichte draaiing van de wervelkolom. Pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht worden daardoor op hun beurt te zwaar en verkeerd belast. Dit kan klachten geven in de nek en in de hoge rug maar ook midden in de rug, laag in de rug, in het bekken en in de heupen of leiden tot pijn in de benen.

Krullaards Perfect Reset

Voor het oplossen van problemen als gevolg van een scheef bekken kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek bij Krullaards Perfect Reset (KPR). Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of uw bekken scheef staat met behulp van de KPR-plate. Dit onderzoek is pijnloos en duurt slechts kort. Uiteraard worden tijdens het intakegesprek ook uw klachten van chronische rugpijn en andere klachten besproken. Staat uw bekken inderdaad scheef, dan kan direct worden begonnen met de behandeling, die eveneens pijnloos is.

Over het algemeen zijn drie of vier behandelingen nodig om het bekken weer in een neutrale positie te brengen. Veel patiënten voelen al na de eerste behandeling een aanzienlijke verbetering van hun pijnklachten en zijn na drie of vier behandelingen volledig klachtenvrij. Heeft u last van chronische rugpijn en hebben eerdere behandelingen niet of onvoldoende geholpen dan is het zeker de moeite waard een afspraak te maken bij KPR. U kunt ons altijd bellen voor informatie en advies maar ook direct een afspraak maken bij een van onze vestigingen.
Geplaatst: 8 augustus 2017

Pijn in onderrug en bekken

Veel mensen klagen over pijn in onderrug en bekken. Het is een medisch probleem dat onschuldig van aard kan zijn, maar ook kan wijzen op een ernstig probleem. Heeft u pijn in onderrug en bekken dan kan dit een flinke beperking betekenen in het dagelijks leven. Vaak wordt de pijn in onderrug en bekken al direct bij het opstaan gevoeld en is het bewegen moeilijk en pijnlijk.

U staat niet alleen met een minder plezierig gevoel op, u heeft ook problemen met zitten en met gaan staan vanuit zithouding. Allerlei activiteiten zoals de hond uitlaten of autorijden kunnen door pijn in onderrug en bekken zeer onaangenaam worden. De oorzaak van pijn in onderrug en bekken is verschillend maar vaak is het een combinatie van factoren.

Oorzaken van pijn in onderrug en bekken

Het bewegingsapparaat is een ingewikkeld systeem dat vatbaar is voor pijn. Te vaak en te lang zitten kan een rol spelen bij het ontstaan van pijn in bekken en onderrug. Zeker als men te vaak en te lang zit in een verkeerde houding of in een verkeerde stoel. De hele dag werken op kantoor in een kantoorstoel of bureau die niet goed zijn afgesteld, kan leiden tot klachten van pijn in onderrug en bekken. Ook een verkeerd matras kan zorgen voor dit soort pijn.

Het bewegingsapparaat is ervoor gemaakt om vaak en veel te bewegen. Te weinig beweging is dan ook vaak een oorzaak van pijn in bekken en onderrug. Echter men kan dit natuurlijk ook overdrijven zodat juist een teveel aan beweging de oorzaak is van pijn in bekken en onderrug.

Er kan ook iets mis zijn in het gebied van het bekken en de onderrug. Er zijn verschillende ziektes die pijn kunnen veroorzaken in het lichaam zoals een bindweefselziekte of een spierziekte. Daarom is het altijd belangrijk wel een arts te raadplegen als u pijn in bekken en onderrug heeft, zeker als dit langere tijd duurt of als de pijn bijzonder hevig is.

Het is ook mogelijk dat u last heeft van een hernia in de onderrug. Juist de onderste wervels van de wervelkolom, de zogenaamde lendenwervels zijn vatbaar voor een hernia. Ook een hernia heeft natuurlijk een oorzaak en deze moet meestal eveneens worden gezocht in te weinig beweging, een verkeerde stoel of een verkeerd matras.

Het is ook mogelijk dat het bekken scheef is komen te staan door een ongeluk, door een verkeerde stoel of een verkeerd matras of om een andere oorzaak. In dat geval is het raadzaam contact op te nemen met KPR zodat kan worden nagegaan of het bekken inderdaad scheef staat en uw klachten van pijn aan bekken en onderrug daar aan zijn te wijten.

Oplossingen bij pijn in onderrug en bekken

Heeft u last van pijn in onderrug en bekken dan kunt u eerst enige tijd rust nemen. U kunt enkele dagen  meer rust nemen om het bekken en onderrug te ontzien, dit mag echter niet te lang duren omdat het bewegingsapparaat dan nog verder verstijft. Ook kunt u enkele dagen pijnstillers nemen, bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen. Ibuprofen is pijnstillend en gaat ontstekingen tegen maar u mag dit middel niet te lang slikken zonder dat een arts dit middel heeft voorgeschreven. Ibuprofen is slecht voor de maag en meestal moet dan ook een maagbeschermer worden genomen. Mensen met hartklachten of chronische ziektes mogen lang niet altijd dergelijke geneesmiddelen slikken omdat dit niet goed combineert met andere medicatie die al wordt ingenomen.

Is de pijn in onderrug en bekken zo hevig dat u eigenlijk niet veel meer kunt doen, dan is het raadzaam direct een arts te raadplegen. Hetzelfde geldt voor mensen die al langere tijd pijn hebben in de onderrug en of in het bekken en de pijn ondanks enige tijd rust en of medicatie niet wil verminderen of verdwijnen.

Als u vermoedt dat u een hernia heeft, is het ook raadzaam een bezoek te brengen aan uw huisarts.

De klachten van een hernia in de onderrug verschillen meestal van gewone klachten van pijn in onderrug en bekken. Een hernia gaat namelijk vaak gepaard met andere klachten. Vaak geeft een hernia klachten van tintelingen in een been of pijn vanuit de bil naar een been. Het is zelfs mogelijk dat u uitvalsverschijnselen ervaart. Indien een zenuw bekneld raakt dan is de pijn zo hevig dat u eigenlijk niet meer heen of weer kunt.
Een hernia is een uitstulping van het zachte weefsel van de tussenwervelschijf. Indien het zachte weefsel via een scheurtje in de tussenwervelschijf naar buiten kan komen, dan kan dit materiaal gaan drukken op een zenuw in de directe omgeving, met alle gevolgen van dien.

Een hernia geneest vaak vanzelf. Er dient een goede balans te worden gevonden tussen voldoende bewegen en voldoende rust waarbij ook een goede stoel en een goed matras erg belangrijk zijn. Als u vermoedt dat u een hernia heeft dan kunt u het beste contact opnemen met de huisarts. Soms willen de klachten van een hernia niet vanzelf overgaan, ondanks medicatie en eventueel fysiotherapie en rust. In dergelijke gevallen is soms een operatie nodig om u van de klachten te verlossen.

Als de klachten niet willen verdwijnen

Heeft u al alle mogelijke maatregelen genomen zoals enige tijd rust, meer bewegen, aanpassingen aan stoel en matras en het slikken van medicijnen? Willen de klachten van pijn in onderrug en bekken maar niet verdwijnen ondanks alles wat u al heeft gedaan, dan is het verstandig eens te laten nagaan of uw bekken misschien scheef staat. Het kan zelfs zo zijn dat na een herniaoperatie toch de pijnklachten weer terugkomen omdat de onderliggende oorzaak, het scheve bekken, niet is behandeld.

Meer over scheefstand van het bekken

Het bekken kan om veel verschillende redenen uit balans zijn geraakt. Vaak is een verkeerde houding de oorzaak van een scheef bekken. ‘s Avonds op de bank hangen voor de televisie, langdurig zitten op een verkeerde stoel of lang slapen op een verkeerd matras maar ook een ongeluk kan de oorzaak zijn van een scheef bekken. Een scheef bekken kan op haar beurt klachten veroorzaken in het hele lichaam.

Het lichaam zelf zal namelijk proberen de scheefstand van het bekken te compenseren. Dit gebeurt vaak met de wervelkolom en soms ook wel met de knieën en benen. U kunt tal van verschillende klachten krijgen door een scheef bekken:

Pijn in onderrug en bekken kan dus ook het gevolg zijn van een scheef bekken. Het bekken is uit balans waardoor pezen en spieren verkeerd en te zwaar worden belast. Om de bekkenscheefstand te compenseren zal de wervelkolom enigszins draaien waardoor ook pezen en spieren die aan de wervelkolom vast zitten, verkeerd en te zwaar worden belast. Indien de pezen en spieren hoog in de wervelkolom te zwaar worden belast, dan kan dit resulteren in hoofdpijn en nekpijn. Indien de pezen en spieren in lager gelegen delen van de wervelkolom te zwaar worden belast dan kan dit pijn midden in de rug of pijn in de onderrug en in het bekken veroorzaken. Een scheefstand van het bekken kan ook een hernia veroorzaken: van hoog in de rug (de zogenaamde nekhernia) tot een hernia midden in de rug (hetgeen minder vaak voorkomt) of een hernia laag in de rug. Een hernia in de onderrug komt het meest vaak voor.

Hulp bij oplossen pijn onderrug en bekken

Wilt u graag hulp bij het oplossen van problemen met pijn in de onderrug en het bekken dan kunt u het beste contact opnemen met Krullaards Perfect Reset. Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR, dan kunt u direct laten nagaan of uw bekken scheef staat. Tijdens het eerste gesprek worden ook uw pijnklachten besproken. Het komt voor dat al direct naar de eerste behandeling een significante verbetering optreedt en de klachten van pijn in onderrug en bekken afnemen. Behandelingen bij KPR zijn pijnloos. Maak eens een afspraak voor een intakegesprek als u wilt praten over problemen met de pijn in de onderrug in het bekken en laat nagaan of het bekken scheef staat. Het is soms mogelijk om een gedeeltelijke vergoeding voor de behandeling bij KPR te krijgen via uw zorgverzekering.
Geplaatst:

Pijn onder in de rug

Pijn onder in de rug kan verschillende oorzaken hebben maar heeft in de meeste gevallen te maken met een verkeerde houding of te weinig beweging. De wervelkolom is een belangrijk onderdeel van ons bewegingsapparaat en heeft beweging nodig om goed te kunnen functioneren en te blijven functioneren. Ons huidige leven is meestal niet ingesteld op veel beweging. Moest de mens duizenden jaren geleden de hele dag lopen en werken op het veld, tegenwoordig wordt de meeste tijd zittend doorgebracht achter een laptop of voor een televisie. Het is logisch dat een gebrek aan beweging effecten heeft op onze wervelkolom en de rest van ons lichaam.

Pijn onder in de rug kan uw leven behoorlijk beïnvloeden. Pijn onder in de rug kan worden gevoeld bij elke activiteit. Het wordt soms lastig om te lopen of te zitten en ook slapen kan problemen opleveren als u last heeft van pijn onder in de rug. Rugpijn wordt vaker gezien naarmate men ouder wordt maar ook jonge mensen kunnen last hebben van pijn onder in de rug.

Oorzaken van pijn onder in de rug

Pijn onder in de rug is meestal niet ernstig. In de meeste gevallen gaat lage rugpijn vanzelf weer over na een periode van maximaal 6 tot 8 weken. Het is wel belangrijk in deze periode uw leefgewoonten aan te passen zodat de rug sneller kan herstellen. De belangrijkste oorzaak van lage rugpijn is een verkeerde houding bij het zitten. Langdurig zitten op een bank, meestal onderuitgezakt voor de televisie, kan klachten van lage rugpijn geven. De hele dag werken op de computer in een stoel die niet goed is afgestemd op lichaam kan eveneens lage rugpijn veroorzaken. Tenslotte is ook een verkeerd matras een veel voorkomende oorzaak van pijn onder in de rug.

Er zijn ook andere oorzaken van pijn onder in de rug zoals bijvoorbeeld een onderliggende ziekte. Als een van de organen niet goed functioneert zoals bijvoorbeeld de nieren, dan kan dit klachten in de onderrug veroorzaken. Het ouder worden veroorzaakt meestal slappe spieren en pezen en ook dit kan klachten in de onderrug geven. Het is ook mogelijk dat uw bekken scheef staat waardoor u pijnklachten onder in de rug krijgt. Het is belangrijk bij pijn onder in de rug die langer duurt en niet vanzelf overgaat een arts te raadplegen. Uw huisarts kan samen met u nagaan wat de oorzaak van uw klachten van lage rugpijn is en een behandeling voorschrijven.

Behandeling van lage rugpijn

Als u pijn onder in de rug heeft, dan kunt u zelf veel doen om deze pijn te lijf te gaan. U kunt meer gaan bewegen en nagaan of u misschien op een andere stoel moet zitten tijdens het werk of een nieuw matras nodig heeft. Dagelijks minimaal een half uur flink bewegen zoals fietsen of een stevige wandeling kan al veel doen om pijn onder in de rug te verhelpen. Soms is het nodig enige tijd pijnstillers te gebruiken. Door pijnstillers te slikken kunt u vaak makkelijker en meer bewegen waardoor de pijn in de onderrug sneller zal verdwijnen. In de meeste gevallen kunt u gerust enkele keren per dag een paracetamol nemen. Soms zijn sterkere pijnstillers nodig om u in staat te stellen weer te bewegen en soms is het ook verstandig om eerst enkele dagen bedrust te nemen. U kunt dit het beste bespreken met uw huisarts omdat bedrust ook een averechtse werking kan hebben en uw pijnklachten alleen maar toenemen omdat u helemaal niet meer beweegt.

Pijn onder in de rug door hernia

Pijn onder in de rug kan ook duiden op een hernia. Een hernia is een uitstulping van het zachte weefsel van een tussenwervelschijf dat drukt op omliggend weefsel en in het ernstigste gevallen op een zenuw. Als deze uitstulping op een zenuw drukt, dan kan dit hevige pijn veroorzaken en ook andere pijnklachten geven in bijvoorbeeld een been. Een zenuwbeknelling kan ook klachten zoals tintelingen in een been veroorzaken tot en met de volledige uitval van een ledemaat. Als u vermoedt dat u een hernia in de onderrug heeft, dan is het verstandig om uw huisarts te raadplegen. Vaak zijn dan sterke pijnstillers nodig om u van de pijn af te helpen en in staat te stellen te gaan bewegen. Ook een hernia geneest in meer dan driekwart van de gevallen vanzelf. Ook als u een hernia heeft, zult u uw leefgewoonten moeten aanpassen en moeten nagaan of u voldoende beweegt, een goed matras heeft en een juiste werkhouding. Ook fysiotherapie kan bijdragen aan een beter en sneller herstel van zowel een hernia als van pijn in de onderrug om andere redenen.

Pijn onder in de rug als gevolg van een scheef bekken

Scheefstand van het bekken kan allerlei klachten veroorzaken waaronder ook pijn onder in de rug. Het bekken kan scheef zijn komen te staan als gevolg van allerlei verschillende oorzaken. U kunt een ongeluk hebben gehad of zijn gestruikeld of gevallen maar er kunnen ook andere oorzaken spelen. Zo kan een scheef bekken ook ontstaan door een verkeerde houding zoals onderuitgezakt zitten op de bank, een verkeerd matras of een verkeerde werkstoel. Als uw bekken scheef staat kunt u wel de juiste maatregelen treffen tegen pijn onder in de rug zoals een nieuw matras of een nieuwe werkstoel maar in dat geval zullen de klachten niet definitief verdwijnen. En scheef bekken kan ook klachten elders in het lichaam veroorzaken: hoofdpijn en migraine, schouderklachten, nekpijn en andere nekklachten, tintelingen in een arm of pijn hoger in de rug of midden in de rug. Een scheef bekken kan ook klachten van het bekken zelf geven of pijn in de heupen maar ook het restless legs syndroom kan het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken.

Heeft u al langere tijd pijn onder in de rug of last van een van de andere klachten zoals hierboven omschreven zonder dat een behandeling effect heeft? Laat dan eens nagaan of uw bekken misschien scheef staat. Als uw bekken weer in een neutrale positie staat dan kunnen deze klachten verdwijnen.

Behandeling lage rugpijn bij KPR

Krullaards Perfect Reset (KPR) is gespecialiseerd in de behandeling van klachten als gevolg van een scheef bekken. U kunt bij KPR het bekken weer in een neutrale positie laten brengen waardoor tal van klachten volledig kunnen verdwijnen. De scheefstand van het bekken wordt door andere lichaamsdelen, meestal de wervelkolom, gecorrigeerd waardoor de wervelkolom enigszins draait. Deze lichte draaiing van de wervelkolom leidt er op haar beurt weer toe dat pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht verkeerd en veel te zwaar worden belast. Het is logisch dat deze zware en verkeerde belasting tot allerlei klachten kan leiden, variërend van hoofdpijn en migraine tot rugpijn, pijn onder in de rug of pijn in de heupen en het bekken zelf.

U kunt bij KPR een afspraak maken voor een intakegesprek en tijdens dit gesprek wordt met behulp van de KPR-plate nagegaan of uw bekken inderdaad scheef staat. Tijdens het intakegesprek worden ook uw klachten besproken. Zowel het onderzoek op de KPR-plate als de vervolgbehandelingen zijn geheel pijnloos. Vaak wordt al direct na de eerste behandeling verlichting van de pijn ervaren en na gemiddeld drie of vier behandelingen is de pijn sterk verminderd of soms zelfs geheel verdwenen. Wilt u ook weten of uw bekken scheef staat en uw klachten van pijn onder in de rug of andere klachten daaraan te wijten zijn, neem dan gerust eens contact op met een van de vestigingen van KPR.
Geplaatst: 1 augustus 2017

Pijnbestrijding hernia

Een hernia kan veel pijn veroorzaken, meestal in de onderrug. De pijn, die gepaard gaat met een hernia, kan heel hevig zijn en worden gevoeld in de rug zelf of in de nek als het gaat om een nekhernia. De pijn kan ook gepaard gaan met uitstralingspijn naar een been of arm. In de meeste gevallen herstelt een hernia vanzelf maar is het gedurende de herstelperiode wel nodig om pijnbestrijding hernia toe te passen. Welke medicijnen het beste kunnen worden gekozen, hangt af van verschillende factoren.

Bij lichte tot matige pijn kan voor een lichtere pijnstiller worden gekozen en bij hevige pijn zijn zwaardere medicijnen beschikbaar. Echter, het is niet altijd mogelijk om voor zware pijnstillers te kiezen in verband met andere ziektes waaraan de patiënt lijdt. Het uiterste redmiddel om de pijn van een hernia te bestrijden is een operatie. Gelukkig is dit uiterste redmiddel maar in ongeveer 5% van de gevallen nodig.

Wat is een hernia

Een hernia is een uitstulping van het zachte weefsel van een tussenwervelschijf in de wervelkolom. Deze uitstulping op zichzelf veroorzaakt geen pijn maar de uitstulping kan drukken op zenuwen die zich in de omgeving bevinden en voor hevige pijn zorgen. Waar de pijn wordt gevoeld, hangt af van de plaats van de hernia. Een hernia van de lendenwervel, dat wil zeggen onder in de rug, komt het vaakst voor. Een nekhernia komt eveneens veel voor en minder vaak wordt een hernia midden in de rug gezien. Hernia pijnbestrijding vindt plaats volgens de zogenoemde pijnladder. Des te meer pijn, des te hoger op de ladder naar geschikte medicijnen moet worden gezocht.

Oorzaken van een hernia

Een hernia is vrijwel altijd het gevolg van een probleem van het bewegingsapparaat. Dit kan zowel betekenen dat men te weinig beweegt als dat men verkeerd beweegt. De oorzaak kan ook worden gevonden in een verkeerde stoel of door gebruik van een verkeerd matras waardoor het lichaam en daarmee ook de wervelkolom en het bekken te vaak in een verkeerde houding staan. Denk aan avond aan avond op de bank hangen voor de televisie maar ook aan het de hele dag typen op een verkeerde werkstoel of slapen op een verkeerd matras. Deze oorzaken voor een hernia zijn ongeveer dezelfde als de oorzaken die kunnen leiden tot een scheef bekken. Ook een scheef bekken kan op haar beurt weer leiden tot een hernia. Het is belangrijk na te gaan wat de oorzaak van de hernia is omdat met hernia pijnbestrijding alleen geen definitieve oplossing wordt gevonden.

De pijnladder en pijnbestrijding hernia

De eerste trede van de pijnladder bij pijnbestrijding hernia bestaat uit stap 1 en gaat om medicijnen zoals paracetamol en ontstekingsremmende pijnstillers de zogenaamde NSAID’s. De meeste mensen kunnen zonder problemen paracetamol slikken maar bij NSAID’s moet ook worden gekeken door een arts of deze pijnstillers voor u geschikt zijn. Ze zijn namelijk niet goed voor de maag en kunnen tot problemen leiden als u ook al andere medicijnen slikt. Trede 2 van de pijnladder pijnbestrijding hernia zijn de zwak werkende morfine-achtige middelen waaronder bijvoorbeeld tramadol. Deze zwaardere pijnstillers zijn uiteraard alleen verkrijgbaar via uw huisarts en worden niet zomaar voorgeschreven. De derde stap op de pijnladder zijn sterkwerkende morfineachtige pijnstillers, waaronder morfine zelf. Bij treden 2 en 3 kan ook worden gekozen voor een combinatie met een middel uit trede 1.

Tenslotte is het ook mogelijk te kiezen voor een selectieve wortelblokkade. Deze methode is alleen effectief in het begin van de hernia en wordt alleen toegepast als andere medicijnen niet of onvoldoende effect hebben. Het is bekend dat bij zenuwpijn relatief hoge dosis morfine nodig zijn en dit is niet altijd te verkiezen als pijnbestrijding hernia. In dergelijke gevallen kan ook worden gekozen voor antidepressiva of anti-epileptica en soms ook voor middelen met een lokaal anesthetisch (verdovend)-effect.

Waarom pijnbestrijding hernia?

Pijnbestrijding hernia is uiteraard vaak nodig omdat de patiënt anders te veel pijn heeft en daardoor niet in staat is de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Dit is voor enkele dagen niet zo’n groot probleem maar als de hernia langer gaat duren, wat meestal het geval is, dan is dat bijzonder hinderlijk. Er is echter nog een reden waarom pijnbestrijding hernia belangrijk is. Een hernia is vaak het gevolg van te weinig beweging en van een verkeerde lichaamshouding. Tijdens het herstel van hernia is het daarom belangrijk weer meer te gaan bewegen en een goede lichaamshouding aan te leren. Als de patiënt echter veel pijn heeft dan wordt dat wel erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Door te kiezen voor pijnbestrijding hernia kan de patiënt beter en gemakkelijker bewegen en zo sneller genezen van de hernia.

Herstellen van een hernia

Ongeveer 80% van de hernia patiënten geneest binnen zes tot acht weken vanzelf. Het is verstandig om gedurende deze periode pijnbestrijding hernia toe te passen omdat de patiënt dan beter en meer kan bewegen. Dit kan het herstel bevorderen. Het is belangrijk tegelijkertijd te onderzoeken hoe men de leefstijl zodanig kan aanpassen dat de hernia niet meer terugkomt. Er zal dus moeten worden gezocht naar de oorzaak van de hernia. Diagnose scheefstand van het bekken wordt nog weleens over het hoofd gezien en zo kan het zijn dat  een patiënt meerdere malen hernia klachten heeft ontwikkeld voordat duidelijk is dat een scheefstand van het bekken hiervan de oorzaak is. Sommige mensen hebben meerdere keren een hernia die geopereerd wordt, om vervolgens te constateren dat de klachten daarna toch weer terugkeren.

Wanneer hernia-operatie?

Er wordt gekozen voor een hernia-operatie als anderen behandelingen geen of onvoldoende effect hebben. Het kan dan gaan om een patiënt die te veel pijn heeft of een patiënt die bepaalde medicijnen niet mag slikken en met behulp van alleen medicijnen niet van de pijn kan afkomen. Ook als pijnbestrijding wel helpt maar na een aantal weken de pijn toch blijft, zal een hernia-operatie onvermijdelijk zijn. Het kan ook zo zijn dat de uitstraling van de pijn naar een been of soms een arm dusdanig is, dat sprake is van uitval van een ledemaat. In ieder van die gevallen zal worden overgegaan tot een hernia-operatie en wordt niet gekozen voor pijnbestrijding hernia. Een hernia-operatie komt maar weinig voor. Slechts in 5 tot 10% van de gevallen zal een hernia moeten worden geopereerd.

Hernia klachten als gevolg van scheef bekken

Als u een hernia heeft of klachten die lijken op een hernia dan zal behandeling soms weinig effect hebben als de oorzaak van de hernia klachten moet worden gezocht in een scheefstand van het bekken. Immers de pijn kan worden bestreden, de hernia kan zelfs worden geopereerd maar aan de scheefstand van het bekken wordt niets gedaan zodat de klachten na verloop van tijd weer zullen terugkeren. Een scheefstand van het bekken kan klachten veroorzaken in het hele lichaam en dat is logisch als men bedenkt dat het bekken het centrale punt van het lichaam is en in verbinding staat met zowel de benen als met de romp en het hoofd. Door de onbalans die het scheve bekken veroorzaakt, raakt het hele lichaam uit balans. Het lichaam zal deze onbalans gaan corrigeren en dit gebeurt meestal met de wervelkolom. In dergelijke gevallen maakt de wervelkolom een kleine draai. Echter, deze kleine draai kan grote gevolgen hebben voor pezen en spieren die vastgehecht zijn aan de wervelkolom en nu veel te zwaar en verkeerd worden belast. Dit is ook meteen de verklaring voor het feit dat een scheef bekken voor zoveel verschillende klachten kan zorgen:

Juist voor die mensen die al van alles hebben geprobeerd om van hun klachten af te komen, waaronder pijnbestrijding hernia en meer bewegen of fysiotherapie is een intakegesprek bij KPR uiterst zinvol. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of het bekken scheef staat en of uw pijnklachten of tintelingen in bijvoorbeeld een arm of been het gevolg zijn van deze scheefstand.

KPR-therapie als pijnbestrijding hernia

Bij KPR, Krullaards Perfect Reset, kunt u op relatief eenvoudige wijze laten nagaan of uw bekken scheef staat, en of uw klachten daaraan zijn te wijten. Het bekken kan scheef zijn komen te staan als gevolg van een ongeluk zoals een valpartij maar ook een verkeerde houding kan leiden tot scheefstand van het bekken. Langdurig zitten op een verkeerde stoel op het werk of slapen op een verkeerd matras, maar ook een lange avond op de bank hangen voor de televisie kan de oorzaak zijn van een scheef bekken. Het is daarom belangrijk om ook in het geval van een scheefstand van het bekken na te gaan wat de oorzaak hiervan is zodat u uw leven hierop kunt aanpassen.

Tijdens het intakegesprek bij KPR neemt u plaats op de KPR-plate waarmee kan worden onderzocht of het bekken scheef staat. Het onderzoek en ook de (vervolg)-behandelingen zijn allemaal pijnloos. U kunt al direct na de eerste behandeling verlichting van uw klachten ervaren en meestal volstaan ongeveer drie behandelingen om het bekken weer in een neutrale positie te krijgen. Neem gerust contact op met een van de vestigingen van KPR als u meer wilt weten over pijnbestrijding hernia of andere klachten heeft die hun oorzaak vinden in een scheefstand van het bekken zoals hoofdpijn of migraine, schouderklachten en andere klachten die niet willen overgaan, ook niet na behandeling.
Geplaatst:

Chronische lage rugpijn

Heeft u last van chronische lage rugpijn dan kan dit verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen is de oorzaak een verkeerde houding; een verkeerde houding op het werk of ’s avonds op de bank hangen maar ook slapen op een verkeerd matras kan chronische lage rugpijn veroorzaken.

Om de juiste behandeling te kunnen starten, is het belangrijk de oorzaak te weten. Chronische lage rugpijn wordt doorgaans behandeld met medicatie en een verandering van leefstijl. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een operatie nodig.

Oorzaken van chronische lage rugpijn

Ons bewegingsapparaat is gebaat bij het hebben van een goede houding en voldoende beweging. Een verkeerde houding kan chronische lage rugpijn of rugpijn hoger in de wervelkolom veroorzaken, echter, ook een gebrek aan beweging kan deze klachten veroorzaken. Er zijn ook onderliggende ziektes die lage rugpijn kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld bindweefselziektes, spierziektes of osteoporose (botontkalking). Heeft u last van chronische lage rugpijn dan kunt u het beste een afspraak maken met de huisarts om onderliggende ziektes uit te sluiten en de juiste behandeling te starten. In veel gevallen is het nodig om pijnstillers te gebruiken opdat u weer beter in staat bent te gaan bewegen. Eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol kunt u zonder overleg met de huisarts nemen maar sterkere pijnstillers moeten worden voorgeschreven. Hoewel NSAID’s ook vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist (bijvoorbeeld Aleve en Brufen) mag u deze middelen niet te lang en mag niet iedereen deze medicijnen zomaar gebruiken.

Ook een scheef bekken kan een oorzaak zijn van chronische lage rugpijn. Als uw rugpijn veroorzaakt wordt door een scheef bekken, dan zal een behandeling met pijnstillers en/of het meer gaan bewegen geen of onvoldoende effect hebben. In dergelijke gevallen dient eerst het bekken weer in een neutrale positie te worden gezet. U kunt hiervoor terecht bij KPR.

Chronische lage rugpijn kan ook het gevolg zijn van een ongeval of van een hernia. Een hernia in de onderste wervels lendenwervels komt het meeste voor. Ook een hernia is meestal het gevolg van verkeerde houding of onvoldoende beweging.

Chronische lage rugpijn als gevolg van een hernia

Een hernia geeft over het algemeen klachten van lage rugpijn. Ook een hernia in de nek de zogenaamde nekhernia komt regelmatig voor. Een hernia midden in de rug wordt minder vaak gezien. Een hernia is meestal het gevolg van te lang zitten in een verkeerde houding of slapen op een verkeerd matras. Ons lichaam heeft dagelijks voldoende beweging nodig en een goede zithouding en slaaphouding. Een hernia kan naast chronische lage rugpijn ook andere klachten veroorzaken zoals tintelingen in een been of uitstralende pijn vanuit de bil naar een been. In de meest ernstige gevallen kan ook sprake zijn van uitval van een been. Slechts in ongeveer 10% van de gevallen dient een hernia te worden geopereerd. Klachten van chronische lage rugpijn als gevolg van een hernia verdwijnen meestal binnen zes tot acht weken vanzelf. Meestal is het gedurende deze periode raadzaam geschikte medicijnen te gebruiken zodat de patiënt beter in staat is te bewegen.

Een scheef bekken

Ook een scheef bekken is meestal het gevolg van een verkeerde houding en of te weinig beweging. Een scheefstand van het bekken kan ook het gevolg zijn van een ongeluk zoals uitglijden over een matje, struikelen of een val van de fiets of van de trap of een ander ongeval. Een scheef bekken ziet men niet met het blote oog maar een minimale afwijking kan al grote gevolgen hebben. De scheefstand van het bekken leidt tot een onbalans in het lichaam. Het lichaam zal deze onbalans willen compenseren en doet dit meestal met de wervelkolom en soms met de benen of de knieën. Een scheef bekken kan dan ook klachten geven in het hele lichaam variërend van het restless legs syndroom tot pijn in het bekken of in de heupen. Ook klachten van migraine of hoofdpijn, schouderklachten, nekklachten of hoge rugpijn kunnen het gevolg zijn van een scheef bekken. Heeft u al langere tijd last van onbegrepen pijnen dan is het raadzaam na te laten gaan of deze klachten mogelijk het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Vaak zijn al meerdere behandelingen gestart, zijn pijnstillers geslikt en soms zelfs is een hernia operatie nodig geweest om u van de pijn af te helpen maar keert de pijn na verloop van tijd toch weer terug. Neem bij langdurige chronische lage rugpijn of andere klachten contact op met KPR om te laten checken of uw bekken misschien scheef staat.

Medicatie pijnladder bij chronische lage rugpijn

Als u last heeft van chronische lage rugpijn dan zal uw huisarts trachten met medicatie deze pijn te verlichten. Pijnbestrijding zal worden ingezet volgens de zogenaamde pijnladder. Bij lichte tot matige pijn wordt gekozen voor medicijnen uit trede 1 van de zogenaamde pijnladder. Trede 1 bestaat uit eenvoudig pijnstillers zoals paracetamol en de NSAID’s zoals ibuprofen, naproxen en ibuprofen. Indien deze medicijnen niet voldoende verlichting van de pijn geven dan wordt overgegaan naar trede 2 die bestaat uit morfineachtige medicijnen zoals tramadol. De 3e trede van de pijnladder bestaat uit medicijnen zoals morfine. Het spreekt vanzelf dat dit soort medicijnen alleen in uiterste noodzaak worden voorgeschreven. Terwijl u deze medicijnen slikt, is het belangrijk dat u weer voldoende gaat bewegen en zorgt voor een goede zit- en slaaphouding. In meer dan 80% van de gevallen van chronische lage rugpijn treedt met medicijnen en extra beweging een aanzienlijke verbetering op of zal de rugpijn geheel verdwijnen. Hetzelfde geldt voor mensen die chronische lage rugpijn hebben als gevolg van een rughernia. Is een chronische lage rugpijn het gevolg van een scheefstand van het bekken dan zal na verloop van tijd toch meestal de rugpijn terugkeren omdat het scheve bekken niet is behandeld.

KPR voor behandeling chronische lage rugpijn

Heeft u al langere tijd last van lage rugpijn en willen de klachten niet minder worden ook niet na behandeling door de huisarts of specialist? Dan is het in dergelijke gevallen goed mogelijk dat de klachten het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Als u het bekken in een neutrale positie laat terugzetten, dan kunnen al deze klachten en ook andere klachten verminderen en zelfs geheel verdwijnen.

Zoals gezegd zal een scheefstand van het bekken door de wervelkolom worden gecompenseerd en dit gebeurt meestal met een lichte draai van de wervelkolom. Pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht worden nu op hun beurt verkeerd en te zwaar belast. Deze verkeerde en te zware belasting van pezen en spieren kan klachten veroorzaken in de lage rug, midden in de rug maar ook tot hoog in de nek. Het is om deze reden dat een scheef bekken zoveel verschillende klachten kan veroorzaken variërend van hoofdpijn en migraine tot een chronische lage rugpijn of problemen met de benen zoals het restless legs syndroom.

Behandeling op de KPR-plate

Als u een afspraak maakt bij KPR voor een intakegesprek dan wordt tijdens  het eerste algemene onderzoek vastgesteld of er inderdaad sprake is van een scheefstand van het bekken. Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten in verband met chronische lage rugpijn en andere klachten besproken. Blijkt het inderdaad zo te zijn dat uw bekken scheef staat, dan kan de behandeling direct beginnen. U neemt plaats op de KPR plate (deze behandeling is geheel pijnloos) waarna u vaak al direct een verlichting van de pijn kunt ervaren. Meestal zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om uw bekken weer in een neutrale positie te zetten en om de klachten geheel of gedeeltelijk en meestal blijvend te laten verdwijnen. In sommige gevallen is voor de behandeling bij KPR een gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Neem gerust eens contact op met een van de vestigingen van KPR als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van behandeling van chronische lage rugpijn of van andere klachten ten gevolge van een scheef bekken.
Geplaatst: 31 juli 2017

Hernia rug

Een hernia rug wordt het meest gezien in de onderrug. De hernia bevindt zich dan tussen de vijf onderste lendenwervels. Een hernia hoger in de rug wordt zelden gezien. Een hernia hoog in de wervelkolom komt na een hernia in de onderrug het meeste voor. We spreken dan van een nekhernia. Een hernia kan gepaard gaan met veel pijn maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms wordt de pijn van een hernia rug of nek met name in de ochtend gevoeld om in de loop van de dag te verdwijnen.

Een hernia geneest over het algemeen vanzelf binnen een tijdsperiode van zes tot acht weken. Het is belangrijk in deze periode de juiste maatregelen te treffen om de genezing van de hernia rug of nek te bespoedigen. Voor een hernia worden vaak pijnstillers voorgeschreven en het komt zelden -namelijk in minder dan 10% van de gevallen- tot een operatie.

Wat is een hernia rug precies

Een hernia geeft pijn in de rug op de plaats waar de hernia zich bevindt. Veel mensen denken dat een hernia de wervel zelf betreft maar het gaat bij een hernia om de tussenwervelschijven en dan met name om het zachte materiaal van de tussenwervelschijf. Als er in de tussenwervelschijf een scheurtje zit, dan kan het zachte materiaal dat zich in de tussenwervelschijf bevindt naar buiten komen. Deze uitstulping kan op haar beurt drukken op omliggend weefsel en op zenuwen die zich in het gebied van de hernia bevinden. Vooral dit laatste, namelijk de pijn van druk op een zenuw kan voor heel veel klachten zorgen.

Pijnklachten als gevolg van een hernia rug

De pijn van een hernia rug of hernia elders in de wervelkolom varieert van licht tot matig tot zeer hevig. Sommige patiënten zijn niet in staat zich nog te bewegen en moeten het bed houden. Andere patiënten hebben alleen last van pijn in de ochtend en kunnen in de loop van de dag pijnvrij worden. Andere mensen krijgen juist in de loop van de dag pijn. In vrijwel alle gevallen geldt dat beweging de sleutel tot genezing is. Echter, bewegen is soms erg moeilijk of onmogelijk in verband met de hevige pijn. Een hernia kan ook nog andere symptomen geven zoals tintelingen in een been of voet of pijn vanuit een bil naar het been. In ernstige gevallen kan een beknelde zenuw ook leiden tot uitvalverschijnselen van een been.

Pijnmedicatie bij hernia rug

Het is belangrijk om als u last heeft van een hernia rug of nek toch voldoende beweging te nemen. Om dit mogelijk te maken, is het vaak nodig pijnstillers te nemen. Bij lichte rugpijn kan worden gekozen voor paracetamol of een middel als ibuprofen. Overleg hierover met uw huisarts want niet alle middelen mogen door iedereen worden geslikt en ook de hoeveelheid is hierbij van belang. Uw huisarts kan u precies vertellen welke geneesmiddelen u mag gebruiken en in welke dosering. Indien de rugpijn heel ernstig is dan kan een morfine-achtig geneesmiddel worden voorgeschreven om u toch in staat te stellen het bed uit te komen en te blijven bewegen. Soms wordt enkele dagen bedrust voorgeschreven maar bedrust mag ook bij een hernia niet te lang duren in verband met het verslappen van de spieren.

Wat kunt u zelf doen in geval van hernia

Heeft u een hernia in de rug dan is het belangrijk na te gaan hoe u aan deze hernia bent gekomen. In de meeste gevallen gaat het om een verkeerde houding of een gebrek aan beweging. Het kan zijn dat u de laatste tijd andere werkzaamheden verricht en zo snel een verklaring heeft gevonden voor uw hernia rug of nek. Het kan echter ook zijn dat u zelf niet goed weet wat de oorzaak van de hernia is. Wellicht heeft u al vele jaren de verkeerde leefgewoonten zoals avond aan avond voor de televisie op de bank hangen. U legt dan waarschijnlijk in dergelijke gevallen niet direct een verband met de hernia in de rug. Het kan ook zijn dat uw matras niet meer voldoet of dat u langdurig werkt op een stoel die niet geschikt is voor uw rug. Ook uw gewicht kan invloed hebben op het ontstaan van een hernia rug. Immers als u zwaarder bent dan vroeger dan krijgt de rug steeds meer gewicht te dragen terwijl bij het ouder worden de wervels en omliggende spieren en pezen juist verzwakken. Door te zorgen voor de juiste omstandigheden zoals een goede werkstoel, een goed matras, voldoende lichaamsbeweging en gezonde eetgewoonten kunt u een hernia voorkomen en de genezing van een reeds opgelopen hernia bespoedigen.

Andere oorzaken hernia rug

Een hernia in de rug kan uiteraard ook het gevolg zijn van een ongeluk waarbij de tussenwervelschijf zwaar is belast waardoor het zachte materiaal naar buiten is gekomen. Soms is dan een hernia-operatie nodig. Een onderliggende ziekte van bijvoorbeeld pezen en spieren kan eveneens de oorzaak zijn van een hernia rug. Het kan ook zo zijn dat uw bekken scheef is komen te staan door een bepaalde oorzaak. Een scheefstand van het bekken kan ook de oorzaak zijn van een hernia en deze oorzaak wordt nogal eens over het hoofd gezien. In dat geval kan het voorkomen dat de patiënt vele jaren last heeft van rugpijn of een hernia rug terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt en de klachten dus steeds blijven terugkeren.

Bekkenscheefstand en hernia rug

Het bekken draagt onze romp en ons hoofd en staat in verbinding met de benen. Het bekken vormt daarmee dus het centrale punt van ons lichaam. Het beken krijgt veel te verduren en indien het bekken uit balans is geraakt dan heeft dit effect op ons hele lichaam. Scheefstand van het bekken kan daarom klachten geven van de benen zoals het restless legs syndroom maar ook van het bekken en heupen en in hoger gelegen delen zoals de wervelkolom tot in de nek en het hoofd. Een scheef bekken kan pijn veroorzaken in de schouders maar ook nekklachten geven en klachten van migraine en hoofdpijn. De onbalans die het scheve bekken veroorzaakt wordt met de wervelkolom gecorrigeerd en dit kan leiden tot problemen met pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht. Deze pezen en spieren oefenen een verkeerde en grote kracht uit op wervels en tussenwervels waardoor een hernia kan ontstaan. Als alleen de hernia wordt behandeld en niet de scheefstand van het bekken dan zullen na verloop van tijd de klachten weer terugkeren, soms zelfs na een hernia operatie.

Bekkenscheefstand en KPR

KPR, Krullaards Perfect Reset, is er in gespecialiseerd het bekken weer in een neutrale positie te brengen. De klachten als gevolg van de scheefstand kunnen hierdoor verminderen en zelfs geheel verdwijnen. Hoofdpijn en migraine maar ook schouderklachten en nekklachten tot een hernia rug of nek kunnen volledig genezen nadat uw bekken weer in een neutrale positie is gebracht. Heeft u al langere tijd pijnklachten in de schouders of de nek, in de heupen of in de onderrug dan is het zeker zinvol om na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat. Hoewel deze scheefstand niet met het blote oog wordt waargenomen kan deze voor grote problemen en ernstige pijnklachten zorgen.

Als u heeft besloten een afspraak te maken voor een intakegesprek bij KPR, dan nemen wij tijdens de eerste kennismaking uw pijnklachten door en onderzoeken of uw bekken scheef staat. Al na de eerste behandeling kunt u verlichting van de pijn voelen en meestal volstaan ongeveer 3 behandelingen om u volledig van de klachten af te helpen. Neem gerust contact op met een van de vestigingen van KPR als u meer wilt weten over hernia rug of klachten hoger in de rug of in de nek. Wij adviseren u graag en gaan tijdens het intakegesprek na of uw bekken inderdaad scheef staat. Alle onderzoeken en behandelingen bij KPR zijn geheel pijnloos.
Geplaatst: 28 juli 2017

Hernia onderrug

Een hernia in de onderrug is een van de meest voorkomende hernia’s. Naast een hernia onderrug wordt ook een nekhernia regelmatig gediagnosticeerd. Een hernia kan veel pijn veroorzaken maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook kunnen nevenverschijnselen optreden zoals pijn in een been in geval van een lage rughernia of pijn in een arm indien de hernia zich hoger in de rug bevindt. Tintelingen in of zelfs verlammingen van ledematen kunnen eveneens het gevolg zijn van een hernia. Indien zulke ernstige klachten optreden dan is meestal een zenuw bekneld geraakt.

Een hernia kent veel verschillende oorzaken. De behandeling van de hernia zal mede afhangen van de oorzaak en het is goed te weten dat u zelf veel kunt doen om een hernia te voorkomen. Indien u al een hernia heeft dan kunt u ook veel zelf doen om de pijn van de hernia te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

Wat is een hernia onderrug precies

Een hernia in de onderrug of in hoger gelegen gebieden van de rug is een uitstulping van zacht weefsel van een van de tussenwervelschijven. De tussenwervelschijf is een schijf van kraakbeenringen met daarin een gelachtige kern. Deze tussenwervelschijven met zachte binnenkern zorgen voor veerkracht en beweeglijkheid van de wervelkolom. Als de hernia zich in de onderrug bevindt, dan beginnen de klachten vaak met prikkelingen of tintelingen in een been met uitstraling naar het been of de voet. De klachten kunnen bij hoesten, niezen of persen toenemen. Er kan ook een doof gevoel in het been ontstaan en als er sprake is van een beknelde zenuw dan kunnen ook klachten van spierzwakte van of zelfs controleverlies over het been optreden. De klachten kunnen komen en gaan en op een gegeven moment dusdanig ernstig worden dat u uw huisarts inschakelt en een hernia onderrug wordt vastgesteld.

De oorzaken van een hernia in de onderrug

De oorzaak van een hernia in de rug, of deze zich nu in de onderrug of hoger in de rug of in nek bevindt, is vrijwel altijd een hoge druk op de tussenwervelschijf als gevolg van een te zware belasting. Waarom deze hoge druk op de tussenwervelschijf ten gevolge van een te zware belasting is ontstaan, verschilt per persoon. In de meeste gevallen gaat het om een verkeerde lichaamshouding, om verschillende redenen. Het kan gaan om een acute, te zware belasting bijvoorbeeld door het uitvoeren van ongewone werkzaamheden zoals zware tegels sjouwen of de tuin omspitten. Een hernia onderrug kan ook het gevolg zijn van een lichaamshouding die al jarenlang verkeerd is. Bijvoorbeeld als u een kantoorbaan heeft waarbij u al vele jaren op een niet goed aangepaste stoel zit. Of u heeft een verkeerd matras waardoor u elke nacht in een voor de rug onplezierig houding slaapt. Elke avond op de bank hangen, kan ook gevolgen hebben voor uw rug.

Het lichaam kan ook uit balans zijn geraakt door een scheef bekken. Een scheef bekken kan tal van klachten veroorzaken in het hele lichaam omdat het bekken het centrale punt in het lichaam is. Als het bekken scheef staat, zorgt dit voor spanningen in allerlei delen van het lichaam maar met name in de wervelkolom. Pijn in de rug of een hernia onderrug midden in de rug of in de nek kan hiervan eveneens het gevolg zijn.

Oplossingen bij hernia onderrug

Pijn in de rug is heel vervelend want u voelt het meestal de hele dag en bij bijna elke beweging die u maakt. De gewone dagelijkse bezigheden kunnen bijzonder vervelend worden zoals bijvoorbeeld autorijden. Het in- en uitstappen van de auto maar ook gewoon werken terwijl u op een stoel zit of wandelen kunnen pijnklachten geven als u een hernia heeft. Bij acute hevige rugpijn kan enkele dagen bedrust worden genomen. Toch mag bedrust niet te lang duren, want dit zal de spieren in de rug nog verder verzwakken. Om van de pijn van een hernia af te komen, is een goede lichaamshouding en voldoende rust maar ook voldoende beweging het beste medicijn.

Als u erg veel pijn heeft dan zal bewegen waarschijnlijk niet goed kunnen. U kunt dan pijnstillers nemen waardoor u toch in staat bent de normale dagelijkse dingen te doen en voldoende te bewegen. Bij langdurige rugpijn en hernia onderrug of andere klachten van de rug, is het belangrijk na te gaan of u beschikt over een goed matras en hoofdkussen, of de stoel waarop u dagelijks zit in orde is en of u voldoende beweegt. Elke dag een flinke wandeling, fietsen of andere sporten beoefenen kan u goed helpen van klachten van de rug af te komen.

Heeft u acute hevige rugpijn waardoor u eigenlijk bijna niets meer kunnen doen, dan is het zaak uw huisarts te bezoeken. Dit is ook het geval wanneer u al langere tijd last van rug heeft en de genomen maatregelen zoals meer rust maar ook meer beweging en aanpassingen van stoel of matras geen of onvoldoende effect hebben.

Hernia onderrug operatie

Alleen in de meest ernstige en hardnekkige gevallen van een hernia onderrug is een operatie noodzakelijk. Slechts in 5% van de gevallen van acute, hevige rugpijn is sprake van een hernia dus u hoeft zich niet direct zorgen te maken wanneer u pijn in de rug heeft. Is toch sprake van een hernia dan herstelt twee van de drie patiënten op natuurlijke wijze, dus zonder operatie. Wel is het zo dat lage rugklachten vaak terugkeren. Het natuurlijk beloop van een hernia is gunstig. Pijn met uitstraling naar een been verdwijnt doorgaans binnen een periode van 6 tot 8 weken indien de noodzakelijke maatregelen zoals rust en beweging zijn genomen. Als de pijn in het been langer blijft bestaan of erg hevig is, dan kan een hernia operatie worden overwogen.

Hernia onderrug en scheef bekken

Bij patiënten die last hebben van langdurige rugklachten of een hernia onderrug die niet wil genezen, kan worden gedacht aan de mogelijkheid van een scheef bekken. De scheefstand van het bekken kan verschillende oorzaken hebben waaronder dezelfde oorzaken die tot de hernia hebben geleid. Het bekken is uit balans geraakt door een langdurige verkeerde zithouding of slaaphouding, een gebrek aan beweging of juist een acute situatie zoals een auto-ongeluk, een val van de trap of ander ongeval. De scheefstand is minimaal en kan niet worden gezien met het blote oog maar kan wel grote gevolgen hebben voor de rest van het lichaam en met name voor de wervelkolom. De onbalans van het bekken zal door het lichaam worden gecompenseerd en dit gebeurt meestal met de wervelkolom die daardoor enigszins zal draaien. Deze draaiing van de wervelkolom zorgt er op haar beurt weer voor dat de spieren en pezen die aan de wervelkolom vast zitten, veel te zwaar en verkeerd worden belast. Dit zal op termijn tot klachten leiden.

Een hernia onderrug of een hoger in de rug of nek gelegen hernia, kan het gevolg zijn van een scheef bekken. Ook andere klachten kunnen te wijten zijn aan een scheef bekken. Denk hierbij aan hoofdpijn en migraine, restless legs maar ook schouderklachten of nekklachten kunnen het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Het hangt er maar net vanaf welke pezen en spieren in de wervelkolom verkeerd worden belast. Dit kunnen de spieren in de lage rug zijn, maar ook pezen en spieren hoger in de rug of in de nek. Dit is ook direct de verklaring waarom een scheef bekken tot zo veel verschillende klachten kan leiden. De klachten kunnen variëren van hoofdpijn en migraine tot schouderklachten en nekklachten maar ook pijn in het bekken of de heupen of een lage rughernia.

Scheef bekken weer in balans

Als u het vermoeden heeft dat uw bekken scheef staat, dan kunt u een afspraak maken bij KPR. Maak een afspraak voor een intakegesprek bij één van onze vestigingen en laat nagaan of uw bekken scheef staat en uw klachten daaraan te wijten kunnen zijn. Het is zeker zinvol om bekkenscheefstand uit te sluiten als u al langere tijd last heeft van rugklachten die ook na behandeling niet willen overgaan en steeds weer terugkeren.

Tijdens het intakegesprek bij KPR worden uw rugklachten en andere klachten besproken en wordt nagegaan of er inderdaad sprake is van bekkenscheefstand. Het onderzoek en de (vervolg)-behandelingen zijn geheel pijnloos. Al na een enkele behandeling kunt u een flinke verbetering van de klachten bemerken. Als het bekken weer in een neutrale positie is komen te staan, kan de wervelkolom ook weer haar neutrale positie innemen waardoor pezen en spieren niet meer verkeerd en dus te zwaar worden belast. Zo komt het hele lichaam weer in balans en kunnen allerlei pijnklachten verminderen en verdwijnen. Bel ons gerust eens op als u meer wilt weten over hernia onderrug of een hernia elders in de rug of als u andere klachten heeft zoals hoofdpijn of migraine en deze klachten maar niet willen overgaan. In sommige gevallen is voor de behandelingen bij KPR een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.
Geplaatst: 11 juli 2017

Lage rugpijn

Het is de meest voorkomende vorm van rugpijn: pijn onder in de rug. Hoewel de kans op lage rugpijn toeneemt met de jaren, hebben ook jonge mensen regelmatig last van lage rugpijn. Deze pijn in de rug is dan ook vaak het gevolg van overbelasting, te weinig beweging of een slecht matras. Lage rugpijn kan allerlei oorzaken hebben en omdat de lendenwervels gevoelig zijn, krijgen 4 op de 5 mensen ooit in hun leven weleens te maken met lage rugpijn. De klachten verdwijnen meestal vanzelf na het nemen van rust en het veranderen van bepaalde leefgewoonten. In sommige gevallen is de lage rugpijn hardnekkiger of is er sprake van een hernia. Soms is dan een operatie nodig.

Het is bij lage rugpijn belangrijk de onderliggende oorzaak te achterhalen zodat een adequate behandeling kan worden gestart. Soms is het lastig de onderliggende oorzaak te vinden, bijvoorbeeld als de rugpijn het gevolg is van een scheef bekken. Ook onderliggende ziektes kunnen lage rugpijn veroorzaken.

Wat de te doen bij lage rugpijn

Heeft u last van lage rugpijn dan kunt u daar zelf al veel aan doen. Bij hevige pijn kunt u een pijnstiller nemen en het is daarnaast belangrijk een goede balans tussen rust en beweging te vinden. Enkele dagen volledige (bed)rust mag, maar langer is niet aan te raden. De rug (de wervelkolom) is gemaakt om te bewegen en als de rug te lang niet beweegt is dat niet goed. Normaal bewegen, ook al heeft u lage rugpijn is veel beter. Voorkom wel onverwachte heftige bewegingen en voorkom ook het draaien van de rug terwijl u bukt. U kunt pijnstillers nemen. Dit versnelt het genezingsproces niet, maar zorgt er wel voor dat u zich wat beter voelt en bevordert ook het bewegen van de rug omdat dit minder pijn doet. Geschikte pijnstillers zijn paracetamol en Ibuprofen. Dit laatste middel kunt u beter alleen in overleg met uw arts nemen omdat ibuprofen nare bijwerkingen kan hebben en niet tegelijk met alle soorten andere medicijnen mag worden ingenomen. Soms is een maagbeschermer nodig.

Verder is het zaak na te gaan waar de lage rugpijn vandaan komt. Heeft u bijzondere dingen gedaan die u anders niet doet, dan ligt het voor de hand dat dit de rugpijn veroorzaakt. Als u nooit gaat zeilen, kunt u na een dagje zeilen natuurlijk last van de rug hebben. Een lange autorit, urenlang staan bij een voorstelling, slapen in een vreemd bed kunnen allemaal oorzaken zijn van plotselinge rugpijn. De klachten zullen doorgaans verdwijnen als u enige tijd rust neemt en weer uw normale dagelijkse ritme volgt. Lastiger wordt het als u niet goed weet wat de oorzaak van de lage rugpijn is. In dergelijke gevallen kunt u nagaan of een van deze mogelijkheden op u van toepassing is:

 • u slaapt onvoldoende
 • u slaapt op een verkeerd matras
 • uw werkhouding is niet goed (stoel)
 • u tilt te vaak en/of te zwaar, wellicht ook verkeerd
 • u heeft last van veel stress
 • u heeft verkeerde leefgewoonten (te veel alcohol, roken)
 • u heeft te weinig beweging.

Het is verstandig na te gaan of een van deze zaken de oorzaak van uw rugklachten kan zijn. U kunt zo zelf de nodige maatregelen treffen om de lage rugpijn te verhelpen en te voorkomen.

Lage rugpijn die niet over wil gaan

U heeft al verschillende dingen ondernomen om van uw rugpijn af te komen. Stress vermeden, meer rust genomen, meer bewogen, pijnstillers geslikt en misschien een arts bezocht. Helaas is uw lage rugpijn nog steeds niet over. Het kan zijn dat er een onderliggende ziekte in het spel is, u een hernia heeft of last heeft van een scheef bekken. Een hernia gaat in de meeste gevallen ook vanzelf over, maar dit kan wel lange tijd in beslag nemen. Ook dan zult u in de meeste gevallen uw leefgewoonten moeten aanpassen. Gaat een hernia niet over of is de pijn te hevig dan kan een operatie worden overwogen.

Een hernia laag in de rug komt het meeste voor, gevolgd door een nekhernia. Een uitstulping van het zachte weefsel uit de tussenwervelschijf drukt op omliggend weefsel hetgeen leidt tot pijn. Indien een zenuw bekneld raakt, kan de lage rugpijn door een hernia heel hevig zijn en ook zorgen voor andere klachten zoals tintelingen, uitstraling via de bil naar een been, uitvalsverschijnselen en verlammingen. Indien uw lage rugpijn gepaard gaat met andere symptomen dan is het beter snel een afspraak te maken met uw huisarts.

Lage rugpijn die niet over wil gaan, ook niet na behandeling en zelfs terugkomt na een herniaoperatie, kan haar oorzaak vinden in een scheef bekken.

Lage rugpijn door scheef bekken

Bij klachten van lage rugpijn wordt meestal niet in eerste instantie gedacht aan een scheef bekken. Pas als de klachten maar niet overgaan en geen duidelijke oorzaak kan worden gevonden, wordt gekeken naar andere mogelijkheden voor de klachten. Een scheef bekken kan voor veel verschillende pijnklachten zorgen, verspreid over het hele lichaam. De disbalans die het scheve bekken veroorzaakt, wordt elders in het lichaam gecompenseerd, meestal met de wervelkolom. De klachten die door een scheef bekken kunnen worden veroorzaakt zijn heel divers:

Een scheef bekken kan ontstaan na een valpartij of ongeluk maar ook haar oorzaak vinden in verkeerde zitgewoonten of slaapgewoonten. Een verkeerd matras of hoofdkussen, langdurig bankhangen of lang achter de computer zitten in een verkeerde stoel kunnen allemaal leiden tot scheefstand van het bekken.

Waarom krijgt u lage rugpijn door een scheef bekken

Zoals gezegd kan een scheef bekken leiden tot tal van (pijn)klachten in het hele lichaam. Problemen met de benen zoals het restless legs syndroom, bekkenklachten, heupklachten maar ook pijn in de rug, de schouders, de nek en zelfs hoofdpijn en migraine. Dit lijkt misschien vreemd maar het is eenvoudig te verklaren. Bekkenscheefstand leidt tot disbalans in het lichaam en het lichaam wil deze disbalans compenseren. Meestal gebeurt dit met een lichte draaiing van de wervelkolom, soms met de benen en knieën. Deze compensatie echter zorgt er op haar beurt weer voor dat op pezen en spieren op een verkeerde manier druk wordt uitgeoefend. Deze foutieve druk op pezen en spieren kan overal plaatsvinden: in de nek, de schouders, aan de wervels van de wervelkolom en in de heupen. Het gevolg van deze belasting voor spieren en pezen is pijn, soms meer dan dat want er kan ook een hernia door ontstaan, een beknelling van zenuwen of tintelingen en migraineaanvallen.

Scheef bekken behandelen

Wilt u weten of u een scheef bekken heeft en laten onderzoeken of uw klachten daarvan de oorzaak kunnen zijn, dan kunt u terecht bij KPR (Krullaards Perfect Reset). KPR is er in gespecialiseerd bekkenscheefstand op te sporen én te behandelen. Alle onderzoeken en behandelingen zijn pijnloos en vaak volstaan ongeveer drie behandelingen om uw bekken weer in een neutrale positie te brengen. Voor een eerste kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken bij een van de vestingen in Nederland. Tijdens dit intakegesprek gaan wij na of uw bekken scheef staat en bespreken we uw klachten waaronder klachten van lage rugpijn. Staat uw bekken inderdaad scheef, dan kan direct een begin worden gemaakt met de behandeling en kunt u ook al direct een vermindering van uw klachten ervaren.

Neem gerust contact op met KPR als u meer wilt weten over lage rugpijn in relatie tot bekkenscheefstand, als u een afspraak wilt maken of algemene informatie wilt over onze behandelingen, tarieven en werkwijze. Wij helpen u graag en soms is een (gedeeltelijke) vergoeding van de medische kosten via uw zorgverzekering mogelijk.