Hoge rugpijn - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Hoge rugpijn

Rugpijn komt het meest voor in de onderrug maar ook hoge rugpijn is een veel voorkomende klacht. De wervelkolom bestaat uit 5 lendenwervels, 12 borstwervels en 7 halswervels. Elke wervel kan klachten veroorzaken waarbij pijn aan de lendenwervels het meest voorkomt. Een hernia wordt ook het meest gezien aan de 5 onderste wervels. De nekwervels vormen daarna de belangrijkste groep wervels die klachten veroorzaken. Pijn in de nek of een nekhernia hebben betrekking op de bovenste 7 wervels van de wervelkolom.

De 12 borstwervels zitten aan de ribben vast en indien gesproken wordt over hoge rugpijn dan gaat het om deze 12 wervels. De wervels die tussen de schouderbladen liggen zijn het meest betrokken bij hoge rugpijn. Hoge rugpijn kan ook leiden tot andere klachten zoals pijn in de schouders, pijn in een arm of in beide armen, tintelingen in de armen en ook problemen met de handen kunnen een gevolg zijn van hoge rugpijn.

Oorzaken van hoge rugpijn

Zoals dat voor de meeste ziektes geldt, zijn ook voor hoge rugpijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Vaak is hoge rugpijn te wijten aan langdurig met de armen werken boven het hoofd. Mensen die plafonds schilderen bijvoorbeeld. Maar hoge rugpijn kan ook voortkomen uit een verkeerde houding, zich vertillen, een verkeerde beweging of een ongeluk. Net als bij lage rugpijn kan bij hoge rugpijn een beknelde zenuw de boosdoener zijn of een ingezakte rugwervel. Indien een hoge rughernia optreedt dan kan de uitstulping van de tussenwervelschrijf drukken op een zenuw. Een verkeerde stand van de ruggenwervels kan zenuwen beknellen. Soms geeft dit ook pijn op de borst zodat in eerste instantie wordt gedacht aan een hartprobleem.

Een scheef bekken kan ook zorgen voor pijnklachten hoog in de rug. Indien u langere tijd last heeft van hoge rugpijn en rust, voldoende beweging en een lichte pijnstiller niet helpen dan is het raadzaam een arts te bezoeken.

Behandeling van hoge rugpijn

Het spreekt vanzelf dat de behandeling van een hoge rugpijn afhangt van de oorzaak. Een hernia hoog in de rug kan genezen met een gezonde manier van leven maar soms is ook fysiotherapie nodig en in de ernstigste gevallen een operatie. Indien de hoge rugpijn het gevolg is van een ongeluk dan zal per geval moeten worden bekeken wat de beste behandelmethode is. Een scheef beken kunt u bij KPR (Krullaards Perfect Reset) weer in de neutrale positie laten brengen.

Een hernia hoog in de rug veroorzaak hoge rugpijn, soms met uitstraling naar een arm en hand. Een hernia is in feite een aandoening van een of meer tussenwervelschijven. De tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdempers en zijn gevuld met een zacht materiaal. Als er een scheurtje ontstaat in de tussenwervelschijf en het zachte materiaal gaat uitstulpen, dan spreken we over een hernia. De uitstulping kan drukken op omliggend weefsel en op zenuwen waardoor pijn optreedt. Indien de uitstulping drukt op een zenuw dan kunnen tintelingen in de arm en hand daarvan het gevolg zijn. Hoge rugpijn door een hernia geeft ernstige pijnklachten want een beknelde zenuw is een pijnlijke aandoening.

Hoge rugpijn en scheefstand bekken

Een scheef bekken kan veel verschillende klachten veroorzaken, van de benen tot het hoofd. Hoofdpijn en migraine, hoge rugpijn en lage rugpijn, bekkenklachten of restless legs kunnen allemaal te wijten zijn aan een scheef bekken. Dit komt omdat het scheve bekken wordt gecompenseerd door het lichaam, onder meer door de wervelkolom. Een kleine draaiing van de wervelkolom kan grote gevolgen hebben en lage rugpijn en/of hoge rugpijn zijn dan het gevolg. Door de draaiing van de wervelkolom wordt op onnatuurlijke wijze getrokken aan pezen, spieren en wervels waardoor een tussenwervelschrijf kan scheuren en een hernia kan ontstaan. Een hernia behandeling heeft dan vaak geen zin omdat de klachten na de behandeling weer terugkomen. Zelfs een herniaoperatie is, indien het bekken scheef staat, vaak niet afdoende. Hoge rugpijn die niet over wil gaan, ook niet na behandeling, is nogal eens  te wijten aan een scheef bekken.

U kunt bij KPR (Krullaards Perfect Reset) op vrij eenvoudige en pijnloze wijze na laten gaan of uw bekken scheef staat. Dit wordt onderzocht met behulp van de KPR-plate omdat de scheefstand met het blote oog meestal niet is te zien. Een aantal behandelingen op de deze plate kunnen uw bekken weer in de juiste positie brengen waarna klachten van hoge rugpijn verdwijnen. Ook andere klachten als gevolg van een scheef bekken zoals hoofdpijn, nekpijn of lage rugpijn kunnen volledig verdwijnen na behandeling door KPR.

Hoge rugpijn voorkomen

U kunt zelf al veel doen om hoge rugpijn te voorkomen of beginnende hoge rugpijn te behandelen. Gezond leven is belangrijk zodat uw rug sterk kan zijn en blijven. Immers de rug is de hele dag aan werk, zowel bij zitten als bij staan en lopen. Een goede nachtrust is dan ook een eerste vereiste. Voldoende slapen op een goed matras. Mensen die last hebben van hun rug dienen minimaal 8 uur te rusten op een goed matras. Goede voeding en voldoende drinken zijn belangrijk bij het op peil houden van de energie en de vochthuishouding zodat spieren optimaal kunnen functioneren.

Heeft u weinig tot geen last van (hoge) rugpijn dan is dat een goed moment om de onderliggende stabiliserende spieren te versterken en de conditie te verbeteren. Lichte conditie oefeningen en eenvoudige oefeningen voor de rug zijn al voldoende. Wat ook kan helpen bij het verkrijgen of behouden van een goed energielevel is na te gaan hoe het met de vitamines is gesteld. Met name vitamine B is belangrijk bij het omzetten van voeding in energie. Stress, verkeerde voeding of te weinig rust kan ertoe leiden dat er te weinig vitamine B wordt opgenomen in het lichaam waardoor vermoeidheid ontstaat. Actief zitten wordt bij vermoeidheid moeilijker, hetgeen weer kan leiden tot een slechte houding en hoge rugpijn.

Hoge rugpijn te lijf

Heeft u af en toe last van hoge rugpijn dan kunt u al veel zelf doen om de pijn te verminderen of te laten verdwijnen. Gezond leven: voldoende rusten, goede voeding, voldoende drinken, een goed matras en actief zitten, voldoende bewegen. Als dit alles niet leidt tot verbetering dan is het verstandig een arts te raadplegen. Komt u er niet uit, komen de klachten van hoge rugpijn steeds terug? Overweeg dan eens een afspraak voor een intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR te maken. Tijdens de intake worden uw klachten besproken en wordt nagegaan of uw bekken scheef staat. Enkele behandelingen zijn vaak voldoende om uw bekken weer in de juiste positie te brengen waardoor u van de klachten van hoge rugpijn kunt afkomen.


Geplaatst op 13 juni 2017