Kosten - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Tarieven

Om te bepalen of de KPR therapie geschikt is voor u, is het veelal mogelijk om een basisfunctieonderzoek te laten verrichten bij een van onze KPR therapiecentra. Zo kan de fysiotherapeut bepalen of de behandeling effectief voor u kan zijn. U kunt bij het KPR centra van uw keuze terecht voor meer informatie over het basisfunctieonderzoek.

Behandeling om de twee à drie weken

De KPR therapie bestaat uit drie behandelingen die doorgaans nodig zijn om het effect van de therapie te behouden en de stand van het bekken en de wervelkolom duurzaam te stabiliseren. De behandelingen vinden plaats met een tussentijd van twee à drie weken. De eerste behandeling duurt een uur, de tweede en derde behandeling elk een half uur.

Metingen en trainers

Tijdens elk consult wordt u behandeld op de Krullaards Perfect Reset plate. Voorafgegaan en gevolgd door diverse neurovasculaire metingen (zenuwfunctie en mate van doorbloeding), indien nodig in combinatie met fysiotherapie. Tijdens uw eerste behandeling ontvangt u de speciale KPR trainers (zooltjes), die u in uw schoenen draagt. Deze helpen om het effect van de therapie ook op lange termijn vast te houden. Ze zorgen voor een onbewuste training en ondersteuning van het bereikte resultaat (een neutrale bekkenstand).

Declareren bij zorgverzekering

De kosten voor het basisfunctieonderzoek worden, indien u (aanvullend) bent verzekerd voor fysiotherapie, gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten staan los van de kosten voor de KPR behandelingen.

De totale kosten voor de KPR therapie, die bestaat uit drie behandelingen en een paar KPR trainers (zooltjes), zijn € 285,- (incl. BTW) + 3x zitting fysiotherapie*. Dit bedrag wordt u bij de eerste behandeling in rekening gebracht.

Afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering kunnen u de kosten voor fysiotherapie worden gedeclareerd. Dit geldt mogelijk ook voor de kosten voor de KPR trainers (zooltjes).

U betaalt in ieder geval € 65,- zelf per KPR behandeling en daarnaast de kosten van de zolen. Deze kosten worden door geen enkele verzekeraar vergoed. Aangezien de voorwaarden van zorgverzekeringen verschillen, kunnen we u helaas geen eenduidig antwoord geven op de vraag wat in uw persoonlijke situatie al dan niet wordt vergoed. U kunt hiervoor de voorwaarden van uw aanvullende verzekering raadplegen, contact opnemen met uw zorgverzekering of met uw KPR therapiecentrum.

Waar kunt u terecht?

Bekijk alle locaties

Kosten KPR behandeltraject

Krullaards Perfect Reset behandelingen en insole trainers : € 285

Krullaards Perfect Reset behandeling 3 x € 65 € 195
Zitting Fysiotherapie* 3 x
Semi-orthopedische correctiezolen (KPR insole trainers) € 90

1. Voor een alternatieve KPR betalingsstructuur, bekijk de eventuele mogelijkheden op de pagina van de KPR locatie naar keuze.

2. Voor de patiënten die al reeds het standaard traject van 3 KPR behandelingen hebben ondergaan en graag terugkomen voor een losse behandeling en/of extra zolen, hanteren wij het volgende tarief:

Additionele KPR behandeling = € 80 + zitting fysiotherapie*
Additionele KPR insole trainers = € 67,50 (voorwaarden zijn van toepassing)

*Dit bedrag kunnen de gecontracteerde KPR praktijken direct declareren bij uw zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Het bedrag dat per behandeling wordt vergoed, kan per verzekeraar verschillen. Dit komt omdat de zorgverzekeraars verschillende tarieven hanteren. Wij zijn verplicht bij een eerste consult een screening, intake en onderzoek na screening in te dienen bij de zorgverzekeraar. Het gemiddelde van 25 euro houden wij aan als men niet verzekerd is voor fysiotherapie ofwel de KPR praktijk geen contracten heeft met de verzekeraars. Als u wel aanvullend verzekerd bent is het dus aan u of wij het declareren bij uw zorgverzekeraar of dat u ons het vaste bedrag betaalt. U kunt dit gedeelte fysiotherapie dan zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Neem contact op

Contact opnemen met*