Kosten - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Tarieven

De KPR-therapie wordt pas gestart nadat is gebleken of de Krullaards Perfect Reset behandelmethode geschikt is voor u.
Vanuit het zogenaamde basisfunctieonderzoek in één van onze KPR therapiecentra kan de fysiotherapeut bepalen of de behandeling effectief voor u kan zijn.

Behandeling om de twee à drie weken

De KPR therapie bestaat uit minimaal drie behandelingen die doorgaans nodig zijn om het effect van de therapie te behouden en de stand van het bekken en de wervelkolom duurzaam te stabiliseren. De behandelingen vinden plaats met een tussentijd van twee à drie weken. De eerste behandeling duurt een uur, de tweede en derde behandeling elk een half uur tot 3 kwartier.

Metingen en trainers

Tijdens elk consult wordt u behandeld op de Krullaards Perfect Reset plate. Voorafgegaan en gevolgd door diverse neurovasculaire metingen (zenuwfunctie en mate van doorbloeding), indien nodig in combinatie met fysiotherapie. Tijdens uw eerste behandeling ontvangt u de speciale KPR trainers (zooltjes), die u in uw schoenen draagt. Deze helpen om het effect van de therapie ook op lange termijn vast te houden. Ze zorgen voor een onbewuste training en ondersteuning van het bereikte resultaat (een neutrale bekkenstand).

Declareren bij zorgverzekering

De kosten voor het basisfunctieonderzoek worden, indien u (aanvullend) bent verzekerd voor fysiotherapie, gedeclareerd bij u of uw zorgverzekeraar. Deze kosten staan los van de kosten voor de KPR behandelingen.

De totale kosten voor de KPR therapie, die bestaat uit minimaal drie behandelingen en één paar KPR trainers (zooltjes), zijn minimaal € 285,- (incl. BTW).
Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat tijdens de KPR-therapiebehandeling ook een behandeling fysiotherapie plaatsvindt. Deze worden bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd als behandeling (zitting) fysiotherapie.

Kosten vervolgbehandeling

In veel gevallen hebben onze klanten heel veel baat bij de therapie. Echter, na verloop van tijd is een vervolgbehandeling nodig.
In dit geval volstaat soms 1 behandeling en is een serie van 3 behandelingen niet nodig.
De kosten van een vervolgbehandeling worden per behandeling afgerekend en bedraagt minimaal € 65,- vrijgesteld van BTW. Indien de behandeling wordt aangevuld met een behandeling fysiotherapie wordt deze bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd als behandeling (zitting) fysiotherapie.

Neem contact op

Contact opnemen met*