Kosten - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Tarieven

De KPR-therapie wordt pas gestart nadat is gebleken of de Krullaards Perfect Reset behandelmethode geschikt is voor u.
Vanuit het zogenaamde basisfunctieonderzoek in één van onze KPR therapiecentra kan de fysiotherapeut bepalen of de behandeling effectief voor u kan zijn.

Behandeling om de twee à drie weken

De KPR therapie bestaat uit minimaal drie behandelingen die doorgaans nodig zijn om het effect van de therapie te behouden en de stand van het bekken en de wervelkolom duurzaam te stabiliseren. De behandelingen vinden plaats met een tussentijd van twee à drie weken. De eerste behandeling duurt een uur, de tweede en derde behandeling elk een half uur tot 3 kwartier.

Metingen en trainers

Tijdens elk consult wordt u behandeld op de Krullaards Perfect Reset plate. Voorafgegaan en gevolgd door diverse neurovasculaire metingen (zenuwfunctie en mate van doorbloeding), indien nodig in combinatie met fysiotherapie. Tijdens uw eerste behandeling ontvangt u de speciale KPR trainers (zooltjes), die u in uw schoenen draagt. Deze helpen om het effect van de therapie ook op lange termijn vast te houden. Ze zorgen voor een onbewuste training en ondersteuning van het bereikte resultaat (een neutrale bekkenstand).

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

De fysiotherapeut start het traject met een intake. Tijdens deze intake wordt bepaald of een behandeling fysiotherapie uw klachten kan reduceren en wordt ook duidelijk of de Krullaards Perfect Reset methode een ondersteuning zou kunnen zijn in de behandeling van uw klachten. De behandeling wordt gegeven door een fysiotherapeut.

De intake, het onderzoek, de uitleg en de eventuele fysiotherapeutische behandeling na de intake declareren wij bij uw zorgverzekeraar, indien u als patiënt hiervoor voldoende aanvullend verzekerd bent.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, bedragen de kosten van de intake €49,50,-.

De Krullaards Perfect Reset behandeling wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij brengen hiervoor €69,- per behandeling in rekening welke u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

De totale kosten voor de KPR therapie, die bestaat uit minimaal drie behandelingen en één paar KPR trainers (zooltjes), zijn minimaal € 294,75,- (incl. BTW).
Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat naast de KPR-therapiebehandeling ook een behandeling fysiotherapie plaatsvindt. Deze worden bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd als behandeling (zitting) fysiotherapie.

Kosten vervolgbehandeling

In veel gevallen hebben onze klanten heel veel baat bij de therapie. Echter, na verloop van tijd is een vervolgbehandeling nodig.
In dit geval volstaat soms 1 behandeling en is een serie van 3 behandelingen niet nodig.
De kosten van een vervolgbehandeling worden per behandeling afgerekend en bedraagt minimaal € 69,- vrijgesteld van BTW. Indien naast de KPR-behandeling een behandeling fysiotherapie wordt gegeven, wordt deze bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd als behandeling (zitting) fysiotherapie.