Behandeling hernia - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Behandeling hernia

Als u regelmatig last heeft van rugpijn dan zult u zich misschien afvragen of u soms een hernia heeft. Vragen als wat is een hernia, welke soorten hernia bestaan er en wat zijn de oorzaken van een hernia komen dan in u op. Ook de vraag welke hernia behandeling  u nodig heeft en wat u er zelf aan kunt doen om een hernia te voorkomen.

Hieronder vindt u informatie over een hernia, welke soorten er zijn en welke symptomen daarbij horen. Regelmatig terugkerende rugpijn kan nog veel meer oorzaken hebben zoals een scheef bekken of een onderliggende ziekte. Rugpijn betekent dan ook lang niet altijd dat er sprake is van een hernia.

Wat is een hernia

Hernia heet voluit ‘hernia nucleus pulposus’ en betekent ‘uitstulping’. Bij een hernia ontstaat er een scheur in de buitenband van een tussenwervelschijf. Deze discusvormige schijf vormt de verbinding tussen twee wervels. De tussenwervelschijf zorgt ervoor dat de wervels onderling niet tegen elkaar stoten en gemakkelijk tegenover elkaar kunnen bewegen. Deze tussenwervelschijf bestaat uit een buitenring van stevig kraakbeen en bevat een weke, geleiachtige kern. De kern zorgt voor de veerkracht en het schokdempend effect van de wervelkolom tijdens het bewegen.

Indien de buitenband van de tussenwervelschijf scheurt, kan de geleiachtige kern uitpuilen en zo het ruggenmerg of de ruggenmergzenuw irriteren of zelfs gedeeltelijk afklemmen. Dit proces kan op alle plaatsen in de wervelkolom plaatsvinden. De meeste hernia’s manifesteren zich in de onderste drie wervels van de wervelkolom. Ook in de onderste halswervels komt een hernia regelmatig voor.

Indien de uitstulping van de tussenwervelschijf groot genoeg is, kan hij rechtstreeks op een zenuwwortel drukken en zo een ontstekingsreactie veroorzaken.

Oorzaken hernia

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor een hernia. In de meeste gevallen wordt een hernia veroorzaakt door overbelasting van de rug en/of een verkeerde lichaamshouding. Hoe vaker grote druk op de tussenwervelschijven wordt uitgeoefend, hoe meer kans iemand heeft om een hernia te ontwikkelen. Mogelijk oorzaken zijn onder meer:

 • verkeerd tillen, te zwaar tillen;
 • een verkeerde beweging (zowel in zithouding als in sta houding).

Door het maken van verkeerde bewegingen of te zwaar en/of verkeerd tillen, wordt de wervel zo zwaar belast dat de tussenwervelschijf kan scheuren en de zachte massa naar buiten kan komen.

Een hernia kan ook het gevolg zijn van te veel zitten en te weinig bewegen. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. In sommige families komt een hernia veel vaker voor dan in andere. Tenslotte kan ook een scheef bekken leiden tot een hernia. Als het scheve bekken wordt gecompenseerd door de wervelkolom, dan zal deze enigszins draaien. Door deze draaiing wordt verkeerd getrokken aan de verschillende pezen en spieren die aan de wervelkolom vastzitten. Een en ander kan leiden tot tal van klachten waaronder rugpijn en een hernia.

Klachten van een hernia

Een hernia kan verschillende klachten geven, waardoor ook de hernia behandeling zal verschillen. De klachten ten gevolge van een hernia hangen mede af van de plaats waar de hernia zich bevindt. De klachten kunnen verergeren door onder meer hoesten, niezen of persen. Een opsomming van voorkomende klachten als gevolg van een hernia:

 • rugpijn;
 • nekpijn;
 • uitstralingspijn;
 • zenuwuitval;
 • verlammingsverschijnselen;
 • verminderde kracht in armen of benen;
 • uitval van bepaalde spiergroepen;
 • veranderde huidstructuur rond het getroffen gebied;
 • andere klachten zoals tintelingen, duizeligheid, hoofdpijn.

De rugpijn ten gevolge van een hernia komt meestal niet rechtstreeks van de wervel of tussenwervel maar door de verkrampte spieren om het letsel heen. De pijn kan heel hevig zijn maar ook volledig ontbreken. Een rughernia gaat meestal gepaard met pijn in het bekken, heupklachten en pijn in de onderrug bij het zitten. Ook het uitvoeren van bepaalde handelingen kan pijn in de rug geven. Indien uitstralingspijn aanwezig is, dan begint deze pijn in de omgeving van het zitvlak en gaat de pijn naar een of beide benen.

Nekpijn treedt op als sprake is van een nekhernia, een hernia van de halswervels. Een nekhernia gaat gepaard met pijn in de nek, uitstralingspijn naar een arm en soms ook met hoofdpijn en pijn in de schouderzone. De uitstralingspijn naar de arm(en) gaat soms gepaard met prikkelingen in de arm, verlies aan spierkracht in de arm en soms ook in de hand.

Een borsthernia gaat gepaard met pijn in de bovenrug met uitstralingspijn naar de romp. Deze hernia komt het minst vaak voor. Een hernia behandeling moet dus volledig worden afgestemd op de ernst van de klachten, de plaats van de hernia en ook de leeftijd van de patiënt speelt een rol bij de keuze van de hernia behandeling.

Behandeling hernia mogelijkheden

De behandeling van een hernia hangt in eerste instantie af van de ernst en de duur van de hernia. Meestal wordt eerst rust voorgeschreven in combinatie met pijnstillers. In sommige gevallen trekt de uitstulping zich terug waarna herstel kan optreden. Omdat het genezingsproces meerdere maanden duurt, wordt vaak een terugval gezien, omdat de patiënt onvoldoende rust neemt. De omgeving van de hernia lijkt verbeterd: er is minder pijn. Men gaat al snel weer wat meer doen.

In andere gevallen zal geen rust worden voorgeschreven maar is het advies van de arts juist om meer te gaan bewegen. Andere hernia behandelingen zijn een operatie of injecties gevolgd door training bij een fysiotherapeut. Indien de hernia het gevolg is van een bekkenscheefstand dan kan KPR-therapie worden overwogen.

Er wordt tot een hernia-operatie besloten als (bed)rust geen oplossing biedt of als de pijn van de hernia te heftig is en gepaard gaat met ernstiger complicaties zoals uitval van spiergroepen en zenuwen. Tijdens de operatie wordt de binnenkern van de tussenwervelschijf verwijderd waardoor ook de uitstulping verdwijnt. De uitstulping kan dan niet langer op een zenuw drukken. Transformale injecties worden toegepast als de patiënt niet kan worden geopereerd maar de periode van herstel, die maanden kan duren, te belastend is. De injecties nemen een groot deel van de pijn weg en werken ontstekingsremmend waardoor de zwelling kan afnemen. Door deze afname van de zwelling zal ook de zenuw minder zwaar worden bekneld.

Behandeling hernia bij KPR

KPR is gespecialiseerd in het weer in balans brengen van het bekken waardoor tal van lichamelijke klachten kunnen verdwijnen. Vooral onbegrepen klachten van de onderrug, nek of restless legs kunnen worden verholpen met KPR-therapie. Ons lichaam is een geoliede machine, althans dat zou het moeten en kunnen zijn. Helaas is het zo dat als er ergens iets niet goed loopt of zit, dat ook problemen elders in het lichaam kan geven. Een scheef bekken kan in het hele lichaam problemen veroorzaken. Immers, het bekken is betrokken bij het gehele bewegingsapparaat: bij het bovenlichaam en het onderlichaam.

Klachten van een scheef bekken kunnen zijn:

Het bekken kan scheef komen te staan door tal van redenen. Te lang op een verkeerde stoel zitten, vaak op de bank hangen, kunnen een  bekkenscheefstand veroorzaken. Een ongeluk zoals een val of verkeersongeval kunnen het bekken uit balans brengen. Een scheef bekken wordt niet eenvoudig opgemerkt, het gaat immers maar om een klein verschil. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Het lichaam wil de disbalans die is ontstaan compenseren. Meestal met de rug (wervelkolom), soms ook met de knieën. Als de wervelkolom enigszins draait ter compensatie van het scheve bekken, worden spieren en pezen die aan de wervelkolom vastzitten, verkeerd belast. Dit kan leiden tot tal van klachten waaronder ook een hernia. Hernia behandeling zonder de gewenste effecten kan dan ook duiden op een scheef bekken. Zelfs na een herniaoperatie kunnen de klachten terugkeren, omdat de onderliggende oorzaak, het scheve bekken, niet is behandeld.

Scheef bekken en behandeling hernia

De behandeling van een scheef bekken bestaat bij KPR uit pijnloze behandelingen op de KPR-plate. U maakt eerst een afspraak voor een intakegesprek bij een van onze vestigingen. Tijdens de intake kijken we naar uw bekken en bespreken we uw klachten. Terwijl u op de KPR-plate staat, wordt nagegaan of er sprake is van een scheef bekken. Alle onderzoeken en behandelingen zijn pijnloos en soms is een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekering mogelijk. Als het bekken weer in de neutrale positie is gebracht, kunnen uw klachten verdwijnen of sterk verminderen. Ook klachten van een hernia kunnen volledig verdwijnen. Neem contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR als u al langere tijd onbegrepen rugpijn heeft. De behandeling is ook geschikt voor patiënten waarbij na een operatie de klachten van een hernia weer terugkeren.


Geplaatst op 29 juni 2017