Declareren Zorgverzekering - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Declareren Zorgverzekering

De kosten voor het basisfunctieonderzoek worden, indien u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten staan los van de kosten voor de KPR behandelingen.
De totale kosten voor de KPR therapie, die bestaat uit drie behandelingen en een paar KPR trainers (zooltjes), zijn € 285 (incl. BTW) + 3x zitting fysiotherapie*. Afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering kunt u of de therapeut de kosten voor fysiotherapie mogelijk declareren.

U betaalt in ieder geval € 65 per KPR behandeling en daarnaast ook de kosten van de zolen. Deze kosten worden door geen enkele verzekeraar vergoed. Aangezien de voorwaarden van zorgverzekeringen verschillen, kunnen we u helaas geen eenduidig antwoord geven op de vraag wat in uw persoonlijke situatie al dan niet wordt vergoed. U kunt hiervoor de voorwaarden van uw aanvullende verzekering raadplegen, contact opnemen met uw zorgverzekering of met uw KPR therapiecentrum.

02A154XG

*Dit bedrag kunnen de gecontracteerde KPR praktijken direct declareren bij uw zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Het bedrag dat per behandeling wordt vergoed, kan per verzekeraar verschillen. Dit komt omdat de zorgverzekeraars verschillende tarieven hanteren. Wij zijn verplicht bij een eerste consult een screening, intake en onderzoek na screening in te dienen bij de zorgverzekeraar. Het gemiddelde van 25 euro houden wij aan als men niet verzekerd is voor fysiotherapie ofwel de KPR praktijk geen contracten heeft met de verzekeraars. Als u wel aanvullend verzekerd bent is het dus aan u of wij het declareren bij uw zorgverzekeraar of dat u ons het vaste bedrag betaalt. U kunt dit gedeelte fysiotherapie dan zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Neem contact op

Contact opnemen met*