Pijnbestrijding hernia - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Pijnbestrijding hernia

Een hernia kan veel pijn veroorzaken, meestal in de onderrug. De pijn, die gepaard gaat met een hernia, kan heel hevig zijn en worden gevoeld in de rug zelf of in de nek als het gaat om een nekhernia. De pijn kan ook gepaard gaan met uitstralingspijn naar een been of arm. In de meeste gevallen herstelt een hernia vanzelf maar is het gedurende de herstelperiode wel nodig om pijnbestrijding hernia toe te passen. Welke medicijnen het beste kunnen worden gekozen, hangt af van verschillende factoren.

Bij lichte tot matige pijn kan voor een lichtere pijnstiller worden gekozen en bij hevige pijn zijn zwaardere medicijnen beschikbaar. Echter, het is niet altijd mogelijk om voor zware pijnstillers te kiezen in verband met andere ziektes waaraan de patiënt lijdt. Het uiterste redmiddel om de pijn van een hernia te bestrijden is een operatie. Gelukkig is dit uiterste redmiddel maar in ongeveer 5% van de gevallen nodig.

Wat is een hernia

Een hernia is een uitstulping van het zachte weefsel van een tussenwervelschijf in de wervelkolom. Deze uitstulping op zichzelf veroorzaakt geen pijn maar de uitstulping kan drukken op zenuwen die zich in de omgeving bevinden en voor hevige pijn zorgen. Waar de pijn wordt gevoeld, hangt af van de plaats van de hernia. Een hernia van de lendenwervel, dat wil zeggen onder in de rug, komt het vaakst voor. Een nekhernia komt eveneens veel voor en minder vaak wordt een hernia midden in de rug gezien. Hernia pijnbestrijding vindt plaats volgens de zogenoemde pijnladder. Des te meer pijn, des te hoger op de ladder naar geschikte medicijnen moet worden gezocht.

Oorzaken van een hernia

Een hernia is vrijwel altijd het gevolg van een probleem van het bewegingsapparaat. Dit kan zowel betekenen dat men te weinig beweegt als dat men verkeerd beweegt. De oorzaak kan ook worden gevonden in een verkeerde stoel of door gebruik van een verkeerd matras waardoor het lichaam en daarmee ook de wervelkolom en het bekken te vaak in een verkeerde houding staan. Denk aan avond aan avond op de bank hangen voor de televisie maar ook aan het de hele dag typen op een verkeerde werkstoel of slapen op een verkeerd matras. Deze oorzaken voor een hernia zijn ongeveer dezelfde als de oorzaken die kunnen leiden tot een scheef bekken. Ook een scheef bekken kan op haar beurt weer leiden tot een hernia. Het is belangrijk na te gaan wat de oorzaak van de hernia is omdat met hernia pijnbestrijding alleen geen definitieve oplossing wordt gevonden.

De pijnladder en pijnbestrijding hernia

De eerste trede van de pijnladder bij pijnbestrijding hernia bestaat uit stap 1 en gaat om medicijnen zoals paracetamol en ontstekingsremmende pijnstillers de zogenaamde NSAID’s. De meeste mensen kunnen zonder problemen paracetamol slikken maar bij NSAID’s moet ook worden gekeken door een arts of deze pijnstillers voor u geschikt zijn. Ze zijn namelijk niet goed voor de maag en kunnen tot problemen leiden als u ook al andere medicijnen slikt. Trede 2 van de pijnladder pijnbestrijding hernia zijn de zwak werkende morfine-achtige middelen waaronder bijvoorbeeld tramadol. Deze zwaardere pijnstillers zijn uiteraard alleen verkrijgbaar via uw huisarts en worden niet zomaar voorgeschreven. De derde stap op de pijnladder zijn sterkwerkende morfineachtige pijnstillers, waaronder morfine zelf. Bij treden 2 en 3 kan ook worden gekozen voor een combinatie met een middel uit trede 1.

Tenslotte is het ook mogelijk te kiezen voor een selectieve wortelblokkade. Deze methode is alleen effectief in het begin van de hernia en wordt alleen toegepast als andere medicijnen niet of onvoldoende effect hebben. Het is bekend dat bij zenuwpijn relatief hoge dosis morfine nodig zijn en dit is niet altijd te verkiezen als pijnbestrijding hernia. In dergelijke gevallen kan ook worden gekozen voor antidepressiva of anti-epileptica en soms ook voor middelen met een lokaal anesthetisch (verdovend)-effect.

Waarom pijnbestrijding hernia?

Pijnbestrijding hernia is uiteraard vaak nodig omdat de patiënt anders te veel pijn heeft en daardoor niet in staat is de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Dit is voor enkele dagen niet zo’n groot probleem maar als de hernia langer gaat duren, wat meestal het geval is, dan is dat bijzonder hinderlijk. Er is echter nog een reden waarom pijnbestrijding hernia belangrijk is. Een hernia is vaak het gevolg van te weinig beweging en van een verkeerde lichaamshouding. Tijdens het herstel van hernia is het daarom belangrijk weer meer te gaan bewegen en een goede lichaamshouding aan te leren. Als de patiënt echter veel pijn heeft dan wordt dat wel erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Door te kiezen voor pijnbestrijding hernia kan de patiënt beter en gemakkelijker bewegen en zo sneller genezen van de hernia.

Herstellen van een hernia

Ongeveer 80% van de hernia patiënten geneest binnen zes tot acht weken vanzelf. Het is verstandig om gedurende deze periode pijnbestrijding hernia toe te passen omdat de patiënt dan beter en meer kan bewegen. Dit kan het herstel bevorderen. Het is belangrijk tegelijkertijd te onderzoeken hoe men de leefstijl zodanig kan aanpassen dat de hernia niet meer terugkomt. Er zal dus moeten worden gezocht naar de oorzaak van de hernia. Diagnose scheefstand van het bekken wordt nog weleens over het hoofd gezien en zo kan het zijn dat  een patiënt meerdere malen hernia klachten heeft ontwikkeld voordat duidelijk is dat een scheefstand van het bekken hiervan de oorzaak is. Sommige mensen hebben meerdere keren een hernia die geopereerd wordt, om vervolgens te constateren dat de klachten daarna toch weer terugkeren.

Wanneer hernia-operatie?

Er wordt gekozen voor een hernia-operatie als anderen behandelingen geen of onvoldoende effect hebben. Het kan dan gaan om een patiënt die te veel pijn heeft of een patiënt die bepaalde medicijnen niet mag slikken en met behulp van alleen medicijnen niet van de pijn kan afkomen. Ook als pijnbestrijding wel helpt maar na een aantal weken de pijn toch blijft, zal een hernia-operatie onvermijdelijk zijn. Het kan ook zo zijn dat de uitstraling van de pijn naar een been of soms een arm dusdanig is, dat sprake is van uitval van een ledemaat. In ieder van die gevallen zal worden overgegaan tot een hernia-operatie en wordt niet gekozen voor pijnbestrijding hernia. Een hernia-operatie komt maar weinig voor. Slechts in 5 tot 10% van de gevallen zal een hernia moeten worden geopereerd.

Hernia klachten als gevolg van scheef bekken

Als u een hernia heeft of klachten die lijken op een hernia dan zal behandeling soms weinig effect hebben als de oorzaak van de hernia klachten moet worden gezocht in een scheefstand van het bekken. Immers de pijn kan worden bestreden, de hernia kan zelfs worden geopereerd maar aan de scheefstand van het bekken wordt niets gedaan zodat de klachten na verloop van tijd weer zullen terugkeren. Een scheefstand van het bekken kan klachten veroorzaken in het hele lichaam en dat is logisch als men bedenkt dat het bekken het centrale punt van het lichaam is en in verbinding staat met zowel de benen als met de romp en het hoofd. Door de onbalans die het scheve bekken veroorzaakt, raakt het hele lichaam uit balans. Het lichaam zal deze onbalans gaan corrigeren en dit gebeurt meestal met de wervelkolom. In dergelijke gevallen maakt de wervelkolom een kleine draai. Echter, deze kleine draai kan grote gevolgen hebben voor pezen en spieren die vastgehecht zijn aan de wervelkolom en nu veel te zwaar en verkeerd worden belast. Dit is ook meteen de verklaring voor het feit dat een scheef bekken voor zoveel verschillende klachten kan zorgen:

Juist voor die mensen die al van alles hebben geprobeerd om van hun klachten af te komen, waaronder pijnbestrijding hernia en meer bewegen of fysiotherapie is een intakegesprek bij KPR uiterst zinvol. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of het bekken scheef staat en of uw pijnklachten of tintelingen in bijvoorbeeld een arm of been het gevolg zijn van deze scheefstand.

KPR-therapie als pijnbestrijding hernia

Bij KPR, Krullaards Perfect Reset, kunt u op relatief eenvoudige wijze laten nagaan of uw bekken scheef staat, en of uw klachten daaraan zijn te wijten. Het bekken kan scheef zijn komen te staan als gevolg van een ongeluk zoals een valpartij maar ook een verkeerde houding kan leiden tot scheefstand van het bekken. Langdurig zitten op een verkeerde stoel op het werk of slapen op een verkeerd matras, maar ook een lange avond op de bank hangen voor de televisie kan de oorzaak zijn van een scheef bekken. Het is daarom belangrijk om ook in het geval van een scheefstand van het bekken na te gaan wat de oorzaak hiervan is zodat u uw leven hierop kunt aanpassen.

Tijdens het intakegesprek bij KPR neemt u plaats op de KPR-plate waarmee kan worden onderzocht of het bekken scheef staat. Het onderzoek en ook de (vervolg)-behandelingen zijn allemaal pijnloos. U kunt al direct na de eerste behandeling verlichting van uw klachten ervaren en meestal volstaan ongeveer drie behandelingen om het bekken weer in een neutrale positie te krijgen. Neem gerust contact op met een van de vestigingen van KPR als u meer wilt weten over pijnbestrijding hernia of andere klachten heeft die hun oorzaak vinden in een scheefstand van het bekken zoals hoofdpijn of migraine, schouderklachten en andere klachten die niet willen overgaan, ook niet na behandeling.


Geplaatst op 1 augustus 2017