Hernia rug - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Hernia rug

Een hernia rug wordt het meest gezien in de onderrug. De hernia bevindt zich dan tussen de vijf onderste lendenwervels. Een hernia hoger in de rug wordt zelden gezien. Een hernia hoog in de wervelkolom komt na een hernia in de onderrug het meeste voor. We spreken dan van een nekhernia. Een hernia kan gepaard gaan met veel pijn maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms wordt de pijn van een hernia rug of nek met name in de ochtend gevoeld om in de loop van de dag te verdwijnen.

Een hernia geneest over het algemeen vanzelf binnen een tijdsperiode van zes tot acht weken. Het is belangrijk in deze periode de juiste maatregelen te treffen om de genezing van de hernia rug of nek te bespoedigen. Voor een hernia worden vaak pijnstillers voorgeschreven en het komt zelden -namelijk in minder dan 10% van de gevallen- tot een operatie.

Wat is een hernia rug precies

Een hernia geeft pijn in de rug op de plaats waar de hernia zich bevindt. Veel mensen denken dat een hernia de wervel zelf betreft maar het gaat bij een hernia om de tussenwervelschijven en dan met name om het zachte materiaal van de tussenwervelschijf. Als er in de tussenwervelschijf een scheurtje zit, dan kan het zachte materiaal dat zich in de tussenwervelschijf bevindt naar buiten komen. Deze uitstulping kan op haar beurt drukken op omliggend weefsel en op zenuwen die zich in het gebied van de hernia bevinden. Vooral dit laatste, namelijk de pijn van druk op een zenuw kan voor heel veel klachten zorgen.

Pijnklachten als gevolg van een hernia rug

De pijn van een hernia rug of hernia elders in de wervelkolom varieert van licht tot matig tot zeer hevig. Sommige patiënten zijn niet in staat zich nog te bewegen en moeten het bed houden. Andere patiënten hebben alleen last van pijn in de ochtend en kunnen in de loop van de dag pijnvrij worden. Andere mensen krijgen juist in de loop van de dag pijn. In vrijwel alle gevallen geldt dat beweging de sleutel tot genezing is. Echter, bewegen is soms erg moeilijk of onmogelijk in verband met de hevige pijn. Een hernia kan ook nog andere symptomen geven zoals tintelingen in een been of voet of pijn vanuit een bil naar het been. In ernstige gevallen kan een beknelde zenuw ook leiden tot uitvalverschijnselen van een been.

Pijnmedicatie bij hernia rug

Het is belangrijk om als u last heeft van een hernia rug of nek toch voldoende beweging te nemen. Om dit mogelijk te maken, is het vaak nodig pijnstillers te nemen. Bij lichte rugpijn kan worden gekozen voor paracetamol of een middel als ibuprofen. Overleg hierover met uw huisarts want niet alle middelen mogen door iedereen worden geslikt en ook de hoeveelheid is hierbij van belang. Uw huisarts kan u precies vertellen welke geneesmiddelen u mag gebruiken en in welke dosering. Indien de rugpijn heel ernstig is dan kan een morfine-achtig geneesmiddel worden voorgeschreven om u toch in staat te stellen het bed uit te komen en te blijven bewegen. Soms wordt enkele dagen bedrust voorgeschreven maar bedrust mag ook bij een hernia niet te lang duren in verband met het verslappen van de spieren.

Wat kunt u zelf doen in geval van hernia

Heeft u een hernia in de rug dan is het belangrijk na te gaan hoe u aan deze hernia bent gekomen. In de meeste gevallen gaat het om een verkeerde houding of een gebrek aan beweging. Het kan zijn dat u de laatste tijd andere werkzaamheden verricht en zo snel een verklaring heeft gevonden voor uw hernia rug of nek. Het kan echter ook zijn dat u zelf niet goed weet wat de oorzaak van de hernia is. Wellicht heeft u al vele jaren de verkeerde leefgewoonten zoals avond aan avond voor de televisie op de bank hangen. U legt dan waarschijnlijk in dergelijke gevallen niet direct een verband met de hernia in de rug. Het kan ook zijn dat uw matras niet meer voldoet of dat u langdurig werkt op een stoel die niet geschikt is voor uw rug. Ook uw gewicht kan invloed hebben op het ontstaan van een hernia rug. Immers als u zwaarder bent dan vroeger dan krijgt de rug steeds meer gewicht te dragen terwijl bij het ouder worden de wervels en omliggende spieren en pezen juist verzwakken. Door te zorgen voor de juiste omstandigheden zoals een goede werkstoel, een goed matras, voldoende lichaamsbeweging en gezonde eetgewoonten kunt u een hernia voorkomen en de genezing van een reeds opgelopen hernia bespoedigen.

Andere oorzaken hernia rug

Een hernia in de rug kan uiteraard ook het gevolg zijn van een ongeluk waarbij de tussenwervelschijf zwaar is belast waardoor het zachte materiaal naar buiten is gekomen. Soms is dan een hernia-operatie nodig. Een onderliggende ziekte van bijvoorbeeld pezen en spieren kan eveneens de oorzaak zijn van een hernia rug. Het kan ook zo zijn dat uw bekken scheef is komen te staan door een bepaalde oorzaak. Een scheefstand van het bekken kan ook de oorzaak zijn van een hernia en deze oorzaak wordt nogal eens over het hoofd gezien. In dat geval kan het voorkomen dat de patiënt vele jaren last heeft van rugpijn of een hernia rug terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt en de klachten dus steeds blijven terugkeren.

Bekkenscheefstand en hernia rug

Het bekken draagt onze romp en ons hoofd en staat in verbinding met de benen. Het bekken vormt daarmee dus het centrale punt van ons lichaam. Het beken krijgt veel te verduren en indien het bekken uit balans is geraakt dan heeft dit effect op ons hele lichaam. Scheefstand van het bekken kan daarom klachten geven van de benen zoals het restless legs syndroom maar ook van het bekken en heupen en in hoger gelegen delen zoals de wervelkolom tot in de nek en het hoofd. Een scheef bekken kan pijn veroorzaken in de schouders maar ook nekklachten geven en klachten van migraine en hoofdpijn. De onbalans die het scheve bekken veroorzaakt wordt met de wervelkolom gecorrigeerd en dit kan leiden tot problemen met pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht. Deze pezen en spieren oefenen een verkeerde en grote kracht uit op wervels en tussenwervels waardoor een hernia kan ontstaan. Als alleen de hernia wordt behandeld en niet de scheefstand van het bekken dan zullen na verloop van tijd de klachten weer terugkeren, soms zelfs na een hernia operatie.

Bekkenscheefstand en KPR

KPR, Krullaards Perfect Reset, is er in gespecialiseerd het bekken weer in een neutrale positie te brengen. De klachten als gevolg van de scheefstand kunnen hierdoor verminderen en zelfs geheel verdwijnen. Hoofdpijn en migraine maar ook schouderklachten en nekklachten tot een hernia rug of nek kunnen volledig genezen nadat uw bekken weer in een neutrale positie is gebracht. Heeft u al langere tijd pijnklachten in de schouders of de nek, in de heupen of in de onderrug dan is het zeker zinvol om na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat. Hoewel deze scheefstand niet met het blote oog wordt waargenomen kan deze voor grote problemen en ernstige pijnklachten zorgen.

Als u heeft besloten een afspraak te maken voor een intakegesprek bij KPR, dan nemen wij tijdens de eerste kennismaking uw pijnklachten door en onderzoeken of uw bekken scheef staat. Al na de eerste behandeling kunt u verlichting van de pijn voelen en meestal volstaan ongeveer 3 behandelingen om u volledig van de klachten af te helpen. Neem gerust contact op met een van de vestigingen van KPR als u meer wilt weten over hernia rug of klachten hoger in de rug of in de nek. Wij adviseren u graag en gaan tijdens het intakegesprek na of uw bekken inderdaad scheef staat. Alle onderzoeken en behandelingen bij KPR zijn geheel pijnloos.


Geplaatst op 31 juli 2017