Hernia onderrug - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Hernia onderrug

Een hernia in de onderrug is een van de meest voorkomende hernia’s. Naast een hernia onderrug wordt ook een nekhernia regelmatig gediagnosticeerd. Een hernia kan veel pijn veroorzaken maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook kunnen nevenverschijnselen optreden zoals pijn in een been in geval van een lage rughernia of pijn in een arm indien de hernia zich hoger in de rug bevindt. Tintelingen in of zelfs verlammingen van ledematen kunnen eveneens het gevolg zijn van een hernia. Indien zulke ernstige klachten optreden dan is meestal een zenuw bekneld geraakt.

Een hernia kent veel verschillende oorzaken. De behandeling van de hernia zal mede afhangen van de oorzaak en het is goed te weten dat u zelf veel kunt doen om een hernia te voorkomen. Indien u al een hernia heeft dan kunt u ook veel zelf doen om de pijn van de hernia te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

Wat is een hernia onderrug precies

Een hernia in de onderrug of in hoger gelegen gebieden van de rug is een uitstulping van zacht weefsel van een van de tussenwervelschijven. De tussenwervelschijf is een schijf van kraakbeenringen met daarin een gelachtige kern. Deze tussenwervelschijven met zachte binnenkern zorgen voor veerkracht en beweeglijkheid van de wervelkolom. Als de hernia zich in de onderrug bevindt, dan beginnen de klachten vaak met prikkelingen of tintelingen in een been met uitstraling naar het been of de voet. De klachten kunnen bij hoesten, niezen of persen toenemen. Er kan ook een doof gevoel in het been ontstaan en als er sprake is van een beknelde zenuw dan kunnen ook klachten van spierzwakte van of zelfs controleverlies over het been optreden. De klachten kunnen komen en gaan en op een gegeven moment dusdanig ernstig worden dat u uw huisarts inschakelt en een hernia onderrug wordt vastgesteld.

De oorzaken van een hernia in de onderrug

De oorzaak van een hernia in de rug, of deze zich nu in de onderrug of hoger in de rug of in nek bevindt, is vrijwel altijd een hoge druk op de tussenwervelschijf als gevolg van een te zware belasting. Waarom deze hoge druk op de tussenwervelschijf ten gevolge van een te zware belasting is ontstaan, verschilt per persoon. In de meeste gevallen gaat het om een verkeerde lichaamshouding, om verschillende redenen. Het kan gaan om een acute, te zware belasting bijvoorbeeld door het uitvoeren van ongewone werkzaamheden zoals zware tegels sjouwen of de tuin omspitten. Een hernia onderrug kan ook het gevolg zijn van een lichaamshouding die al jarenlang verkeerd is. Bijvoorbeeld als u een kantoorbaan heeft waarbij u al vele jaren op een niet goed aangepaste stoel zit. Of u heeft een verkeerd matras waardoor u elke nacht in een voor de rug onplezierig houding slaapt. Elke avond op de bank hangen, kan ook gevolgen hebben voor uw rug.

Het lichaam kan ook uit balans zijn geraakt door een scheef bekken. Een scheef bekken kan tal van klachten veroorzaken in het hele lichaam omdat het bekken het centrale punt in het lichaam is. Als het bekken scheef staat, zorgt dit voor spanningen in allerlei delen van het lichaam maar met name in de wervelkolom. Pijn in de rug of een hernia onderrug midden in de rug of in de nek kan hiervan eveneens het gevolg zijn.

Oplossingen bij hernia onderrug

Pijn in de rug is heel vervelend want u voelt het meestal de hele dag en bij bijna elke beweging die u maakt. De gewone dagelijkse bezigheden kunnen bijzonder vervelend worden zoals bijvoorbeeld autorijden. Het in- en uitstappen van de auto maar ook gewoon werken terwijl u op een stoel zit of wandelen kunnen pijnklachten geven als u een hernia heeft. Bij acute hevige rugpijn kan enkele dagen bedrust worden genomen. Toch mag bedrust niet te lang duren, want dit zal de spieren in de rug nog verder verzwakken. Om van de pijn van een hernia af te komen, is een goede lichaamshouding en voldoende rust maar ook voldoende beweging het beste medicijn.

Als u erg veel pijn heeft dan zal bewegen waarschijnlijk niet goed kunnen. U kunt dan pijnstillers nemen waardoor u toch in staat bent de normale dagelijkse dingen te doen en voldoende te bewegen. Bij langdurige rugpijn en hernia onderrug of andere klachten van de rug, is het belangrijk na te gaan of u beschikt over een goed matras en hoofdkussen, of de stoel waarop u dagelijks zit in orde is en of u voldoende beweegt. Elke dag een flinke wandeling, fietsen of andere sporten beoefenen kan u goed helpen van klachten van de rug af te komen.

Heeft u acute hevige rugpijn waardoor u eigenlijk bijna niets meer kunnen doen, dan is het zaak uw huisarts te bezoeken. Dit is ook het geval wanneer u al langere tijd last van rug heeft en de genomen maatregelen zoals meer rust maar ook meer beweging en aanpassingen van stoel of matras geen of onvoldoende effect hebben.

Hernia onderrug operatie

Alleen in de meest ernstige en hardnekkige gevallen van een hernia onderrug is een operatie noodzakelijk. Slechts in 5% van de gevallen van acute, hevige rugpijn is sprake van een hernia dus u hoeft zich niet direct zorgen te maken wanneer u pijn in de rug heeft. Is toch sprake van een hernia dan herstelt twee van de drie patiënten op natuurlijke wijze, dus zonder operatie. Wel is het zo dat lage rugklachten vaak terugkeren. Het natuurlijk beloop van een hernia is gunstig. Pijn met uitstraling naar een been verdwijnt doorgaans binnen een periode van 6 tot 8 weken indien de noodzakelijke maatregelen zoals rust en beweging zijn genomen. Als de pijn in het been langer blijft bestaan of erg hevig is, dan kan een hernia operatie worden overwogen.

Hernia onderrug en scheef bekken

Bij patiënten die last hebben van langdurige rugklachten of een hernia onderrug die niet wil genezen, kan worden gedacht aan de mogelijkheid van een scheef bekken. De scheefstand van het bekken kan verschillende oorzaken hebben waaronder dezelfde oorzaken die tot de hernia hebben geleid. Het bekken is uit balans geraakt door een langdurige verkeerde zithouding of slaaphouding, een gebrek aan beweging of juist een acute situatie zoals een auto-ongeluk, een val van de trap of ander ongeval. De scheefstand is minimaal en kan niet worden gezien met het blote oog maar kan wel grote gevolgen hebben voor de rest van het lichaam en met name voor de wervelkolom. De onbalans van het bekken zal door het lichaam worden gecompenseerd en dit gebeurt meestal met de wervelkolom die daardoor enigszins zal draaien. Deze draaiing van de wervelkolom zorgt er op haar beurt weer voor dat de spieren en pezen die aan de wervelkolom vast zitten, veel te zwaar en verkeerd worden belast. Dit zal op termijn tot klachten leiden.

Een hernia onderrug of een hoger in de rug of nek gelegen hernia, kan het gevolg zijn van een scheef bekken. Ook andere klachten kunnen te wijten zijn aan een scheef bekken. Denk hierbij aan hoofdpijn en migraine, restless legs maar ook schouderklachten of nekklachten kunnen het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Het hangt er maar net vanaf welke pezen en spieren in de wervelkolom verkeerd worden belast. Dit kunnen de spieren in de lage rug zijn, maar ook pezen en spieren hoger in de rug of in de nek. Dit is ook direct de verklaring waarom een scheef bekken tot zo veel verschillende klachten kan leiden. De klachten kunnen variëren van hoofdpijn en migraine tot schouderklachten en nekklachten maar ook pijn in het bekken of de heupen of een lage rughernia.

Scheef bekken weer in balans

Als u het vermoeden heeft dat uw bekken scheef staat, dan kunt u een afspraak maken bij KPR. Maak een afspraak voor een intakegesprek bij één van onze vestigingen en laat nagaan of uw bekken scheef staat en uw klachten daaraan te wijten kunnen zijn. Het is zeker zinvol om bekkenscheefstand uit te sluiten als u al langere tijd last heeft van rugklachten die ook na behandeling niet willen overgaan en steeds weer terugkeren.

Tijdens het intakegesprek bij KPR worden uw rugklachten en andere klachten besproken en wordt nagegaan of er inderdaad sprake is van bekkenscheefstand. Het onderzoek en de (vervolg)-behandelingen zijn geheel pijnloos. Al na een enkele behandeling kunt u een flinke verbetering van de klachten bemerken. Als het bekken weer in een neutrale positie is komen te staan, kan de wervelkolom ook weer haar neutrale positie innemen waardoor pezen en spieren niet meer verkeerd en dus te zwaar worden belast. Zo komt het hele lichaam weer in balans en kunnen allerlei pijnklachten verminderen en verdwijnen. Bel ons gerust eens op als u meer wilt weten over hernia onderrug of een hernia elders in de rug of als u andere klachten heeft zoals hoofdpijn of migraine en deze klachten maar niet willen overgaan. In sommige gevallen is voor de behandelingen bij KPR een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.


Geplaatst op 28 juli 2017