Hoofdpijn door nek - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Hoofdpijn door nek

Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben waaronder ook hoofdpijn door nek- of schouderklachten. Stress vormt een belangrijke oorzaak van hoofdpijn en hoofdpijn door nek- en schouderklachten is dan ook vaak te wijten aan te veel spanningen. Als men zich druk maakt of zorgen maakt, worden vaak onbewust de schouders opgetrokken en de nekspieren aangespannen. Dit zorgt op langere termijn voor pijn in het schoudergebied en pijn in de hals en dit kan leiden tot hoofdpijn. Er zijn veel verschillende soorten hoofdpijn waaronder hormonale hoofdpijn, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, migraine en medicijnafhankelijke hoofdpijn.

Hoofdpijn kan chronisch zijn, dat wil zeggen dat men meerdere dagen per week last heeft van hoofdpijn en soms zelfs continue. Hoofdpijn heeft meestal een signaalfunctie. Dat wil zeggen dat de hoofdpijn het gevolg is van omstandigheden die buiten het hoofd zelf moeten worden gezocht. Voorbeelden daarvan zijn spanningen, vermoeidheid, een onderliggende ziekte of hoofdpijn door nek problemen.

Hormonale hoofdpijn

Veel vrouwen hebben vlak voor en tijdens de menstruatie last van hoofdpijn. Meestal is de hoofdpijn matig intens en kan met een pijnstiller zoals paracetamol worden volstaan. Doorgaans kan de patiënt haar werkzaamheden wel blijven doen. De pijn is over het algemeen wel heviger dan bij spanningshoofdpijn en is zeurend, dof of drukkend. Hormonale hoofdpijn gaat vaak gepaard met andere klachten waaronder een depressief gevoel, gewichtstoename, pijn in de rug, wisselende stemmingen, gezwollen / pijnlijke borsten, duizelingen en vermoeidheid. Hormonale migraine komt ook voor en is ernstiger dan hormonale hoofdpijn. De patiënt is in dat geval doorgaans niet meer in staat de dagelijkse werkzaamheden te verrichten en moet het bed houden.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is één van de pijnlijkste vormen van hoofdpijn. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen hetgeen opvallend is, omdat andere vormen van hoofdpijn vaker bij vrouwen worden gezien. Clusterhoofdpijn komt niet zo heel vaak voor; ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt er mee te maken. De eerste aanval van clusterhoofdpijn is meestal tussen het 20e en 40e levensjaar. De oorzaak is nog niet bekend hoewel veel wijst richting bepaalde eiwitten en neurologische afwijkingen. Hoofdpijn wordt vaak gezien als een ziekte die alleen voortkomt uit een teveel aan spanningen en slechte leefgewoonten maar niets is minder waar. Clusterhoofdpijn is een neurologische ziekte, vaak genetisch bepaald. De aanvallen beginnen meestal tijdens de slaap en periodes zonder en met hoofdpijn wisselen elkaar af. Deze periodes hangen soms samen met het wisselen van de seizoenen.

De symptomen van clusterhoofdpijn zijn:

  • hevige, meestal korte, scherpe aanvallen van hoofdpijn
  • meestal pijn aan één kant van het hoofd
  • pijn rondom en achter de oogkas, soms met uitstraling naar een oor, de kaken en de nek
  • tranende ogen, loopneus, verkleinde pupil, vergrote spierspanning.

De aanvallen duren meestal tussen de 15 minuten en 3 uur met uitschieters van 8 uur. Meerdere aanvallen van clusterhoofdpijn op één dag zijn mogelijk. Als de patiënt niet langer dan 30 dagen zonder hoofdpijn is, dan spreken we van chronische clusterhoofdpijn. Na een aanval van clusterhoofdpijn is de patiënt erg moe, voelt zich zwak en slap. Er zijn pijnstillers tegen clusterhoofdpijn maar die hebben veel bijwerkingen en mogen niet te vaak worden gebruikt. Bepaalde medicijnen tegen migraine helpen ook bij clusterhoofdpijn. Zuurstoftherapie zou een remmende werking op de aanvallen kunnen hebben en een gezonde leefstijl en gezond eten dragen bij aan het verminderen van het aantal aanvallen.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is, zoals we mogen verwachten, het gevolg van een teveel aan spanningen. Deze hoofdpijn wordt vaak gevoeld aan de achterzijde van het hoofd, als een knellende band. Hoofdpijn door nek en schouders die zijn overbelast, spieren die te strak zijn aangespannen door het vele piekeren of het zich zorgen maken. Bijna iedereen krijgt wel te maken met spanningshoofdpijn. Immers, iedereen maakt wel een periode van extra zorgen en stress mee in zijn of haar leven. Soms is sprake van chronische spanningshoofdpijn die niet meer weg gaat, ook niet als voldoende rust wordt genomen en de spanningen zijn verdwenen.

Spanningshoofdpijn waarvoor veel pijnstillers woorden geslikt kan overgaan in medicijnafhankelijke hoofdpijn. In dat geval heeft de patiënt regelmatig pijnstillers geslikt waardoor er een afhankelijkheid is ontstaan van pijnmedicatie. Zodra de pillen niet worden geslikt, ontstaat hoofdpijn. Het is daarom raadzaam om regelmatig medicijnvrije dagen in te lassen als u pijnstillers slikt tegen spanningshoofdpijn.

Spanningshoofdpijn ontstaat als er te veel spanning op de spieren en pezen komt te staan. Dit is meestal het gevolg van spanningen (vandaar de naam) maar de spierspanning kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben. Er zijn onderliggende ziektes die een verhoogde spierspanning veroorzaken maar ook een scheefstand van het bekken kan spanningshoofdpijn veroorzaken. Hoofdpijn door nek- en schouderklachten, pijn in de nek, hoofdpijn en andere klachten in het hoofd-hals gebied kunnen allemaal hun oorzaak vinden in een scheef bekken.

Migraine

Ook bij migraine komt de hoofdpijn, net als bij clusterhoofdpijn, in aanvallen. De hevige hoofdpijn gaat bij migraine vaak gepaard met misselijkheid en braken en andere symptomen. Migraine bestaat doorgaans uit vier fasen: de waarschuwingsfase met de volgende signalen: stemmingsverandering, overgevoeligheid voor prikkels zoals licht en geuren, verstoorde slaap of een hongergevoel. De tweede fase is de aurafase (deze komt niet altijd voor). Tijdens deze fase kan de patiënt lichtflitsen zien, het zicht kan deels wegvallen en er kunnen tintelingen voorkomen in een arm, een been of in het gezicht.

De derde fase van een migraineaanval kenmerkt zich door een kloppende hoofdpijn die zeer heftig is, gepaard gaande met braken en/of overgevoeligheid voor licht en geluid. De patiënt wil doorgaans het liefst in bed liggen, in een donkere kamer. De hoofdpijnfase duurt tussen de 4 en 72 uur. De vierde fase is de herstelfase. Tijdens deze laatste fase is de patiënt nog moe, en kan hij of zij zich nog geprikkeld voelen en zich minder goed concentreren.

Migraine kan een grote impact op het leven hebben maar gelukkig is de ziekte tegenwoordig goed te behandelen met medicijnen en door bepaalde leefregels te hanteren. Daardoor kunnen mensen met migraine toch redelijk normaal tot normaal blijven functioneren. Migraine wordt niet veroorzaakt door de nek- of spanningsklachten maar uitgelokt door andere factoren. De exacte oorzaak is nog niet bekend, wel is bekend dat migraine vaak erfelijk is.

Hoofdpijn door nekklachten behandelen

Heeft u last van hoofdpijn door nek- of schouderklachten dan bestaat de behandeling daarvan doorgaans uit het nemen van rust en medicatie. Soms kunnen alternatieve therapieën helpen of een  massage van de nek. Duurt de pijn langer dan enkele weken of wordt u door de pijn zo gehinderd dat normaal functioneren niet meer mogelijk is dan kunt u beter een arts bezoeken. Deze kan vaststellen wat de oorzaak van de hoofdpijn is en welke behandeling daarbij hoort.

Helpt de behandeling van uw arts niet of onvoldoende? Komen de klachten van hoofdpijn door nek- en schouderpijn steeds terug? Laat dan eens onderzoeken of er wellicht sprake is van een bekkenscheefstand. Een bekkenscheefstand kan leiden tot tal van klachten waaronder hoofdpijn, nekpijn, schouderklachten en migraine of klachten van het bekken en de benen.

Scheef bekken; oorzaken, symptomen en behandeling

Een scheef bekken kan leiden tot hoofdpijn door nek- en schouderklachten maar ook tot allerlei andere klachten. Dit komt omdat het lichaam de scheefstand van het bekken compenseert. Deze compensatie vindt meestal plaats in de wervelkolom waardoor deze enigszins draait. Een draaiing van de wervelkolom maakt dat op de pezen en spieren die aan de wervelkolom vastzitten, een onnatuurlijke druk wordt uitgeoefend. Het is goed te begrijpen dat een dergelijke onnatuurlijke toestand tot klachten kan leiden in verschillende delen van ons lichaam. De oorzaak van een scheef bekken kan verschillen:

  • u bent gevallen of heeft een ander ongeluk gehad
  • u bent uitgegleden of gestruikeld waarbij uw lichaam een verkeerde beweging heeft gemaakt
  • er is sprake van een aangeboren beenlengteverschil
  • een verkeerde slaaphouding of zithouding
  • onderuit hangen op de bank
  • andere oorzaken.

Een scheef bekken kan dus ontstaan om tal van redenen, zonder dat de patiënt zich daarvan bewust is en de scheefstand wordt ook niet gezien omdat het om een geringe afwijking gaat. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Een scheef bekken kan de volgende klachten geven:

Zowel de oorzaken als de symptomen van een scheef bekken verschillen behoorlijk. Heeft u last van een van bovenstaande klachten zonder aanwijsbare oorzaak en wil behandeling van uw klachten niet tot het gewenste resultaat leiden dan is het zinvol na te laten gaan of u wellicht een scheefstaand bekken heeft. Uw pijnklachten zoals hoofdpijn door nekklachten kunnen te wijten zijn aan een scheef bekken zonder dat u dat weet.

Voor de behandeling van een scheef bekken kunt u terecht bij KPR: Krullaards Perfect Reset. U maakt eerst een afspraak bij een van onze vestigingen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw klachten en onderzoeken wij of inderdaad sprake is van bekkenscheefstand. Tijdens de behandeling neemt u plaats op de KPR-Plate. Zowel het onderzoek als de behandelingen zijn pijnloos. Al direct na de eerste behandeling van het scheve bekken kunt u een verlichting van uw hoofdpijn door nekklachten verwachten. Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om het scheve bekken weer in een neutrale positie te brengen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Bel ons gerust op als u meer informatie wilt over de KPR-therapie of als u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek.


Geplaatst op 8 juni 2017