Onderzoek - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Meer dan 10.000 succesvolle behandelingen

Meer dan 10.000 behandelde cliënten hebben een duidelijke verbetering ervaren met de KPR methode. Onze fysiotherapeuten hebben al meerdere onderzoeken uitgevoerd om de werking aan te tonen en we blijven de werking en resultaten verder onderzoeken. Veel cliënten hebben hun ervaringen met de therapie gedeeld en ons toestemming gegeven om dit te publiceren.

Resultaten in zes KPR centra

In de periode januari tot en met april 2014 waren de resultaten voor 515 cliënten in zes KPR centra als volgt:

KPR Barneveld 70 (69)
KPR Zoetermeer 104 (103)
KPR Haarlem 101 (101)
KPR Wassenaar 112 (112)
KPR Leiden 45 (45)
KPR Leiderdorp 83 (83)
Totaal: 515 (513)

Het getal tussen haakjes geeft het aantal cliënten aan waarbij het bekken is rechtgezet en een normalisatie van de wervelkolom heeft plaatsgevonden.

De methode werkt

Deze cijfers geven aan dat de KPR methode bij 9 van de 10 mensen werkt. Bij 514 van de 515 cliënten werd voorafgaande aan de KPR-behandeling door de fysiotherapeuten een scheefstand van het bekken gemeten. Eén cliënt had wel een rechtstand van het bekken voor de behandeling (en ook na de behandeling). Bij deze 514 cliënten werd na de KPR-behandeling een rechtstand van het bekken gemeten en een normalisering van de wervelkolom. Eén cliënt had nog steeds een bekkenscheefstand na behandeling. Hier was sprake van een beenlengteverschil. De effecten van de KPR therapie is voor veel cliënten vrijwel direct voelbaar tijdens en na de behandelingen. De oorspronkelijke pijnklachten zijn in veel gevallen vrijwel direct verdwenen. Een (aangeboren) anatomisch beenlengteverschil kan niet worden opgeheven met de KPR behandelmethode. Een functioneel beenlengteverschil is daarentegen wel te behandelen.

Metingen voor en na behandeling

Voor het vaststellen van de resultaten van de behandeling voeren de fysiotherapeuten voor en na de behandelingen metingen uit. Voor het meten van de bekkenscheefstand gebruiken de KPR fysiotherapeuten een ‘Palpation meter’ (PALM). De betrouwbaarheid van het gebruik van de PALM is beschreven in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in the Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. (zie: http://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2003.33.6.319#.U3BDrMYVrwI)

Normaliseren en rechtzetten

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bij meer dan 90% van de mensen die zijn behandeld sprake is van een bekkenscheefstand en dat met de KPR methode het bekken wordt rechtgezet en de positie van de wervelkolom wordt genormaliseerd. De KPR methode zorgt voor stabiliteit van het bekken en de wervelkolom. Met de bijbehorende KPR trainers (zooltjes) en soms met extra oefeningen wordt gewerkt om de stabiliteit en normalisering te handhaven. In verschillende wetenschappelijke studies is het verband gelegd tussen rugklachten en een instabiliteit van het bekken en/of van de wervelkolom. Wij en veel van onze cliënten zijn ervan overtuigd dat de KPR methode werkt tegen rug- en nekklachten en dat door verbetering van de stabiliteit van het bekken en het normaliseren van de stand van de wervelkolom de klachten verdwijnen.

Nader onderzoek

Vanzelfsprekend willen wij door middel van langdurig wetenschappelijk onderzoek de positieve effecten van de KPR therapie bevestigen. Daarom voeren wij op dit moment meerdere onderzoeken uit naar deze effecten, zoals naar het effect van de behandeling op de blaasfunctie en naar het effect van de behandeling op het algeheel welbevinden. We nodigen (aankomende) wetenschappers uit om longitudinaal onderzoek te doen naar de effecten van de KPR methode. Zo hebben Kayleigh June Polman (arts in promotie) en Ronald Meijer (senior revalidatiearts) wetenschappelijk onderzoek gedaan onder patiënten met a-specifieke lage rugklachten. Dit onderzoek wijst uit dat na een behandeling op de Krullaards Perfect Reset er een vermindering van bekkenscheefstand plaatsvindt. (zie: https://www.omicsonline.org/open-access/reduction-of-iliac-crest-height-difference-after-intervention-with-the-krullaards-perfect-reset-treatment-plate-in-patients-with-c-2165-7025-1000391-101398.html)

Resultaten van behandeling

Op basis van een  onderzoek bij 1.800 personen in de praktijk van Rob Krullaards en in 14 andere KPR therapiecentra, blijkt dat praktisch alle mensen met rugklachten en/of andere stoornissen een scheefstand hebben in het bekken/SI-gewricht. Dit resulteert in een hoogteverschil in het bekken. Deze blokkade blijkt vaak de oorzaak te zijn van rugklachten en klachten aan de organen. Belangrijke oorzaken van een blokkade in het SI-gewricht (pelvic torsion) zijn:

  • Neurologisch
  • Spierzwakte
  • Instabiliteit (laxiliteit van banden)
  • Slechte ondersteuning beide voeten
  • Instabiliteit beide enkels
  • Trauma

Onderzoek onder sporters

De effecten van de Krullaards Perfect Body Reset therapie zijn ook onderzocht door anonieme ondervraging van een groep sportende cliënten. In totaal gaven 50 behandelde cliënten hun mening over de werking van de Krullaards Perfect Body Reset therapie, 14 mannen en 36 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 39,8 jaar.

Deze groep nam een behoorlijke medische bagage met zich mee. Ruim 80% had één of meerdere andere fysiotherapeuten bezocht en bijna 40% een manueel therapeut. Opvallend is dat er ook veel specialisten in het ziekenhuis zijn bezocht. De meest bezochte specialisten waren de uroloog en de orthopeed.

knieklachten

knieklachten

Klachten van de cliënten waren vooral: (lage) rugklachten vaak in combinatie met uitstraling naar de benen. Verder waren de klachten heel divers en liepen uiteen van psychische klachten tot last in de voeten en van orgaanklachten tot incontinentie.

Alle ondervraagden hadden baat bij de Krullaards Perfect Reset therapie. Bij elke cliënt, met uitzondering van één, verdwenen er zelfs meer klachten dan alleen de lage rugklachten. Deze resultaten waren voor deze mensen spectaculair. Sommigen hadden weer een ongestoorde nachtrust zonder toiletbezoek, of men voelde zich fitter, of men had meer kracht in de (boven)benen of geen koude voeten meer, de bloeddruk normaliseerde bij sommigen en orgaanklachten verdwenen.

Iedere ondervraagde cliënt in deze groep, raadt andere mensen met soortgelijke klachten de Krullaards Perfect Reset behandeling aan. De belangrijkste reden die men hiervoor geeft is eenvoudig: de verbeteringen zijn vaak vrijwel direct merkbaar en de behandeling verloopt snel en uiterst comfortabel.

Conclusie

De effecten van de Krullaards Perfect Body Reset therapie is voor veel cliënten vrijwel direct voelbaar tijdens en na de behandelingen. De lage rug- of nekpijn is vaak onmiddellijk verdwenen. En de metingen vooraf en na de behandeling op de plate onderstrepen de gunstige effecten op de organen. De KPR methode zorgt voor stabiliteit van het bekken en normalisering van de wervelkolom. Met de bijbehorende KPR trainers (zooltjes) en soms met extra oefeningen wordt gewerkt om de stabiliteit en normalisering te handhaven.

Onderzoek naar de bijzondere effecten van de therapie wordt in de toekomst voortgezet.