Nek Archieven - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Geplaatst: 14 augustus 2017

Pijn in nek en schouder

Bij pijn in nek en schouder moet in het algemeen worden uitgegaan van overbelasting van de spieren in dit gebied. Echter, pijn in nek en schouder kan ook een andere oorzaak hebben zoals een scheef bekken. In feite gaat het ook dan om overbelasting van spieren in het gebied van de nek en de schouder alleen ligt de oorzaak in een ander deel van het lichaam, namelijk het bekken. De behandeling van pijn in het nek- en schoudergebied zal afhangen van de oorzaak, maar bestaat meestal uit een combinatie van het nemen van rust en het nemen van voldoende beweging en het treffen van de juiste maatregelen op het gebied van werkhouding en slaaphouding.

Als de oorzaak van pijn in nek en schouder gezocht moet worden in bekkenscheefstand dan is het belangrijk dat het bekken weer in een neutrale positie komt te staan waardoor de klachten kunnen verminderen en op termijn geheel kunnen verdwijnen.

Oorzaken van pijn in nek en schouder

Zoals gezegd moet de oorzaak van pijn in nek en schouder over het algemeen worden gezocht in een overbelasting van de spieren van de nek en de schouders. Echter ook een onderliggende ziekte van bijvoorbeeld het bindweefsel of een spierziekte kan dergelijke klachten veroorzaken. Een ongeluk kan ook leiden tot pijn in de nek. Een bekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde whiplash die meestal het gevolg is van een kop-staartbotsing.

Overbelasting van spieren in nek en schouder kan verschillende oorzaken hebben waaronder:

 • Een verkeerde houding
 • Te weinig beweging
 • Verkeerde en te zware belasting van de nek en schouders
 • Een scheefstand van het bekken
 • Een nekhernia

Het kan ook zijn dat u op de tocht heeft gezeten waardoor u een stijve nek heeft gekregen, maar dit kan ook gebeuren als u ’s nachts verkeerd heeft gelegen. Pijn in nek en schouders als gevolg van koude of een verkeerde slaaphouding zal over het algemeen binnen één of enkele dagen genezen. Als nekpijn en schouderpijn langer duurt, dan is het belangrijk na te gaan wat de oorzaak van uw klachten is.

Behandeling van pijn in nek en schouder

Voordat een juiste behandeling kan worden gestart, is het belangrijk de De mogelijke oorzaken van nek- en schouderpijn uiteengezet. te achterhalen. Dit kan relatief eenvoudig zijn  bijvoorbeeld omdat u  werkzaamheden heeft verricht die u anders nooit verricht zoals werken in de tuin of u bent een dagje gaan zeilen. In dergelijke gevallen weet u wat er aan de hand is en zult u met rust en pijnstillers snel weer van de pijn af zijn.

Lastiger wordt het als u langere tijd last heeft van pijn in nek en schouder en niet goed weet waar deze pijn vandaan komt. Het is belangrijk te kijken of uw hoofdkussen en matras een juiste ondersteuning bieden  en of de stoel waarop u werkt geschikt is voor uw lichaam. Als het lichaam de hele nacht en soms ook overdag in een verkeerde houding staat, dan brengt dit op termijn klachten met zich mee en kan de pijn in nek en schouder ook chronisch worden.

De behandeling van pijn in nek en schouder bestaat uit een combinatie van rust, beweging, warmte en pijnstilling. Als u pijnstillers slikt dan bent u beter in staat de nek te bewegen. Beweging is belangrijk omdat zo alle spieren en pezen niet verslappen. Een warme doek in de nek of een warme douche kan weldadig werken voor de spieren waardoor deze zich kunnen ontspannen en de pijn in nek en schouder minder kan worden.

Als de pijn in nek en schouder niet minder wil worden ondanks genomen maatregelen dan is het belangrijk om een afspraak te maken met uw huisarts. Hetzelfde geldt voor patiënten die een zo hevige pijn in nek en schouder hebben dat zij eigenlijk niet meer in staat zijn de normale bezigheden uit te voeren. Soms moet uw huisarts u een sterkere pijnstiller voorschrijven zodat u weer in staat bent de nek, schouders en armen goed te bewegen. Uw huisarts zal meestal ook een foto van de nek en schouder(s) laten maken om uit te sluiten dat er letsel is in het nek- en schoudergebied.

Langdurige pijn in nek en schouder

Als u langere tijd last heeft van pijn in nek en schouder en ondanks behandelingen geen verbetering bemerkt, dan is het raadzaam na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat. Hetzelfde geldt voor patiënten bij wie behandelingen wel helpen maar de pijn in nek en schouder toch steeds weer terugkeert. Als de klachten te wijten zijn aan een scheefstand van het bekken, dan zullen behandelingen niet of slechts kort helpen. De bekkenscheefstand kan heel gering zijn  maar zelfs een kleine afwijking kan grote gevolgen hebben en allerlei klachten veroorzaken waaronder pijn in nek en schouder. Andere klachten die het gevolg kunnen zijn van een scheef bekken zijn onder meer:

Behandeling van een scheefstand van het bekken

Scheefstand van het bekken kan allerlei klachten veroorzaken die niet of slechts moeilijk behandelbaar blijken te zijn. Heeft u last van dergelijke klachten dan kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek bij een van de vestigingen van Krullaards Perfect Reset (KPR). Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of het bekken scheef staat en wordt besproken of uw klachten daaraan wellicht zijn te wijten.  Behandelingen en onderzoeken bij KPR zijn geheel pijnloos.

Een bekkenscheefstand kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een ongeluk
 • Een verkeerde houding
 • Te weinig beweging
 • Het maken van verkeerde bewegingen, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden.

Een bekkenscheefstand hoeft niet per se het gevolg te zijn van een ernstig ongeval; ook kleinere ongelukjes zoals struikelen of vallen van de trap kunnen een bekkenscheefstand veroorzaken. Bij een verkeerde houding moeten u denken aan een slecht matras of langdurig voor de pc zitten in een ongeschikte stoel of langdurig voor de televisie hangen. Door te weinig beweging verslappen de spieren en kan het bekken sneller in een verkeerde positie komen te staan.

Krullaards Perfect Reset

Krullaards Perfect Reset is er in gespecialiseerd het bekken weer in een neutrale positie te plaatsen. Het scheve bekken veroorzaakt  een onbalans in het lichaam en deze onbalans wordt meestal met de wervelkolom gecompenseerd. Met name deze compensatie  zorgt voor de problemen en pijnklachten. Pezen en spieren die aan de wervelkolom zijn vastgehecht worden verkeerd en te zwaar belast waardoor klachten zoals nekpijn en hoofdpijn, schouderklachten maar ook lage rugpijn kunnen optreden. Door het bekken weer in een neutrale positie te laten plaatsen,  kunnen pezen en spieren ook weer in de juiste positie komen te staan waardoor pijnklachten kunnen verdwijnen. Neem gerust contact op met één van onze vestigingen als u meer wilt weten over een scheefstand van het bekken in combinatie met klachten van pijn in nek en schouder of andere klachten. Wij informeren u graag en gaan tijdens het intakegesprek na of uw klachten inderdaad verband houden met een scheefstand van het bekken. Soms is een gedeeltelijke vergoeding van de behandelingen via uw zorgverzekering mogelijk.
Geplaatst: 31 juli 2017

Hernia Nek

Een hernia in de nek is na een lage rughernia de meest voorkomende hernia. Een hernia is een uitstulping van het zachte materiaal uit de tussenwervelschijf en kan optreden op elke plek in de wervelkolom. Een hernia nek komt het meeste voor tussen de 6e en 7e halswervel. De oorzaken van een nekhernia lopen uiteen en ook de behandeling zal daarom verschillen.

De klachten van een nekhernia bestaan uit pijn in de nek zelf maar kan ook klachten geven aan de schouders, de armen en de handen. Dit in tegenstelling tot een rughernia waar meestal de benen worden getroffen. Een nekhernia kan vanzelf genezen en u kunt ook veel doen om een nekhernia te voorkomen.

Meer over een nekhernia

In de nek bevinden zich 7 halswervels waartussen zich steeds een tussenwervelschijf bevindt. Net als bij een rughernia wordt een nekhernia veroorzaakt door een uitstulping van het zachte materiaal uit de tussenwervelschijf. Deze uitstulping kan drukken op een zenuw waardoor allerlei klachten aan de schouder, aan de nek zelf en aan de armen en handen kunnen optreden. Het kan dan gaan om pijn en tintelingen maar ook om ernstiger symptomen zoals krachtverlies. In zeer ernstige gevallen kan zelfs verlamming van een arm optreden.

Oorzaken hernia nek

De meest voorkomende oorzaak van een nekhernia is een verkeerde (lichaams)houding. Vooral de zogenaamde schildpadhouding is een grote boosdoener. Deze houding bestaat uit een voorovergebogen hoofd waarbij tegelijkertijd de schouders naar voren worden gedrukt. Deze houding komt onder andere vaak voor bij computerwerkzaamheden. De nek wordt in deze houding langere tijd verkeerd belast waardoor grote druk komt te staan op pezen en spieren en op de wervels.

Ook het tegenovergestelde kan een nekhernia veroorzaken: te weinig beweging waardoor de spieren verslappen en de halswervels en de wervelkolom onvoldoende steun krijgen om in een goede positie te blijven. Ook het vorderen van de leeftijd kan een oorzaak zijn van een nekhernia. Bij het ouder worden kunnen de tussenwervelschijven uitdrogen en kan de kans op uitstulpingen verder toenemen. Roken heeft een negatief effect op het slijtageproces van de tussenwervelschijven en waardoor het slijtageproces wordt versneld.

Bovenstaande oorzaken zijn oorzaken die niet acuut zijn maar meestal over een langere periode ontstaan. Ook een acute nekhernia komt regelmatig voor. Een acute nekhernia kan ontstaan bij een verkeersongeval of een sportongeluk of ander ongeval. Bij een kop staart botsing kan het slachtoffer een whiplash oplopen. Door de grote klap van achteren krijgt de nek een onverwachte harde klap te verwerken die kan leiden tot een nekhernia. In dat geval wordt met grote kracht het zachte materiaal van de tussenwervelschijf naar buiten gedrukt.

Hernia nek diagnose en behandeling

De diagnose nekhernia wordt gesteld door de huisarts vaak in samenwerking met een neuroloog. Allereerst worden uw klachten besproken en indien de huisarts hiertoe aanleiding ziet, dan zult u worden verwezen naar een neuroloog. De neuroloog zal u verder lichamelijk onderzoeken en meestal wordt een MRI-scan gemaakt. Een MRI-scan kan uitsluitsel geven over het al dan niet bestaan van een nekhernia. Een nekkraag kan in veel gevallen de pijn verlichten en de wervels de rust geven die ze nodig hebben om te herstellen.

Indien vast is komen te staan dat u een nekhernia heeft, dan zal de behandeling in eerste instantie bestaan uit het aanpassen van de leefstijl. De behandeling kan worden aangevuld met fysiotherapie het nemen van rust en pijnstillers. In meer dan driekwart van de gevallen zal de nekhernia vanzelf genezen. Wordt in een periode van 6 tot 8 weken geen verbetering van de klachten bereikt, dan zal een neurochirurg overgaan tot operatie van de nekhernia. Een operatie van een nekhernia vindt altijd plaats onder algehele narcose en kan zowel via de nek als via de voorzijde van de hals worden uitgevoerd. Gelukkig komt een operatie van een hernia in de nek niet zo vaak voor. Alleen als na genomen maatregelen zoals meer rust, een goede lichaamshouding en pijnstillers na meerdere weken geen verbetering van de klachten optreedt, zou kunnen worden besloten tot een operatie. Wanneer de klachten van de hernia van de nek zeer ernstig zijn en gepaard gaan met uitvalsverschijnselen van een arm dan zal vaak ook worden besloten tot een hernia operatie.

Andere mogelijke oorzaken van een hernia nek

Een onderliggende ziekte zoals een spierziekte of ziekte van het bottenstelsel kan ook een hernia van de nek veroorzaken. Het is daarom raadzaam om, indien u langere tijd klachten heeft in de nek, een arts te raadplegen. Ook een scheefstand van het bekken kan klachten in de nek en schouders geven en leiden tot een nekhernia. De diagnose hernia van de nek als gevolg van bekkenscheefstand wordt niet zo vaak gesteld terwijl dit toch een belangrijke oorzaak van een hernia van de nek kan zijn. Een scheefstand van het bekken kan leiden tot klachten in het hele lichaam, variërend van de benen tot de heupen en het bekken zelf maar ook in de wervelkolom tot hoog in de nek. De klachten kunnen gepaard gaan met hoofdpijn en uitvalsverschijnselen van een been of arm maar ook gepaard gaan met tintelingen of migraine. Het restless legs syndroom kan eveneens een gevolg zijn van een scheefstaand bekken.

Waarom staat mijn bekken scheef

Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor u een scheef bekken kunt hebben. We maken allemaal weleens een buiteling zoals uitglijden over het badmatje of een val van de fiets of van de trap. Het is logisch dat bij een dergelijke klap het bekken scheef kan komen te staan en hoewel deze scheefstand niet erg groot hoeft te zijn, kan de scheefstand toch veel klachten geven. Echter ook minder in het oog lopende situaties kunnen een scheef bekken veroorzaken. Een verkeerde zithouding bijvoorbeeld op het werk of ’s avonds op de bank. De hele dag werken op kantoor in een niet goed op uw lichaam afgestelde stoel. Een verkeerd matras kan ook klachten geven van de heupen en van het bekken resulterend in een scheefstand bekken.

Klachten als gevolg van scheefstaand bekken

Scheefstand van het bekken kan klachten geven in het gehele lichaam. Als centraal punt van ons lichaam staat het bekken in verbinding met de benen maar ook met de romp en met het hoofd. Het bekken maakt een belangrijke verbinding met de wervelkolom en zorgt voor balans. Als door een bekken scheefstand onbalans in het lichaam optreedt, dan zal dit resulteren in pijnklachten variërend van zere benen en pijnlijke heupen tot pijn in de onderrug of pijn hoog in de rug tot een nekhernia of migraine, schouderklachten en nekklachten. Deze klachten blijven vaak langere tijd onbegrepen en ook na behandeling zullen klachten als gevolg van een scheef bekken niet verdwijnen maar steeds weer terugkeren. Een hernia nek of hernia onderrug kunnen zelfs na operatie weer opspelen terwijl u denkt dat u de juiste maatregelen heeft getroffen.

Door de bekkenscheefstand ontstaat een onbalans in het lichaam en het lichaam zal deze onbalans willen corrigeren hetgeen meestal gebeurt met de wervelkolom. De wervelkolom zal een kleine draaiing maken waardoor pezen en spieren verkeerd en te zwaar worden belast. Het ligt er maar net aan welke pezen en spieren verkeerd worden belast en waar u pijn zult krijgen in het lichaam als gevolg van deze verkeerde situatie. Onder meer de volgende klachten kunnen optreden:

Oplossingen bij bekkenscheefstand

U heeft al langere tijd last van onbegrepen pijnklachten en wilt laten nagaan of de klachten misschien het gevolg zijn van een scheef bekken. Waarschijnlijk heeft u al verschillende artsen bezocht voor uw onbegrepen rugklachten of een hernia nek of hernia rug en bent u nog steeds niet van de klachten af. Het is in dit soort gevallen zeker zinvol om na te laten gaan of u een scheef bekken heeft. Bij Krullaards Perfect Reset kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kan worden onderzocht of inderdaad sprake is van een bekkenscheefstand. Ook uw klachten worden besproken en indien inderdaad sprake is van bekkenscheefstand kan de behandeling direct worden gestart. De behandelingen vinden plaats met behulp van de zogenaamde KPR-plate. De onderzoeken en de behandelingen met behulp van de KPR-plate zijn geheel pijnloos.

Behandeling bij KPR

Bij KPR kunt u uw bekken in een neutrale positie laten brengen. Dit kan ertoe leiden dat pezen en spieren weer hun oorspronkelijke positie innemen en allerlei pijnen en ongemakken in het lichaam gaan verdwijnen. Langdurige hoofdpijn, onbegrepen rugklachten of een hernia nek, schouderklachten en pijn in het bekken kunnen allemaal het gevolg zijn van een scheef bekken. Nadat het bekken weer in een neutrale positie staat, kunnen al deze klachten verminderen of verdwijnen. Als u wilt weten of uw bekken scheef staat en uw pijnklachten daaraan te wijten zouden kunnen zijn, dan kunt u een afspraak maken bij een van de vestigingen van KPR. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek bij een van onze vestigingen.
Geplaatst: 28 juli 2017

Stijve nek en schouders

Heeft u last van een stijve nek en schouders dan kan dat uw leven behoorlijk negatief beïnvloeden. Vaak wordt u ‘s morgens al wakker met een stijf gevoel in de nek en schouders en pas in de loop van de dag kan dat een beetje minder worden. Het gevoel van een stijve nek en schouders kan echter ook de hele dag aanwezig blijven waardoor u uw dagelijkse bezigheden niet prettig of niet goed kunt uitvoeren. De oorzaak van een stijve nek kan liggen in stress en spanningen maar ook andere oorzaken hebben zoals een verkeerd matras of een verkeerd hoofdkussen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een ongeluk heeft gehad waardoor uw spieren een grote klap te verwerken hebben gekregen of dat u langdurig op de tocht heeft gezeten.

Een stijve nek en schouders kan vele oorzaken hebben en de behandeling van deze aandoening hangt weer af van de oorzaak. Soms willen klachten van een stijve nek en schouders niet minder worden of overgaan, zelfs niet na behandeling. In dergelijke gevallen is het zeker zinvol om eens na te laten gaan of uw klachten niet verband houden met een scheefstand van het bekken.

Oorzaken stijve nek en schouders

De oorzaak van een stijve nek en schouders is bijna altijd een overmatige spierspanning in dit gebied, echter de oorzaak van deze spierspanning verschilt per persoon. Overmatige spierspanning in de nek en schouders hoeft niet altijd psychisch van aard te zijn; ook lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot een te grote spierspanning in nek en schouders. Als uw matras niet goed is en u dus niet goed ligt, komt er een grote druk op verschillende spieren te staan en dit kan ook het geval zijn in het hals-, hoofd-, schouder-, en nekgebied. Indien uw bekken scheef staat, dan kan dit klachten geven in het hele lichaam. De scheefstand zal door het lichaam worden gecompenseerd, meestal met de wervelkolom, en ook dan kunnen spieren bovenmatig worden belast. Een stijve nek en schouders kan hiervan het gevolg zijn. Uiteraard is het ook mogelijk dat u een onderliggende ziekte heeft, bijvoorbeeld een bindweefselziekte die de oorzaak is van nekpijn en schouderklachten. Dit komt echter niet zo vaak voor.

Behandeling nekpijn en schouderklachten

Zoals gezegd zal de behandeling van een stijve nek en schouder afhangen van de oorzaak van deze problematiek. Omdat het in negen van de tien gevallen gaat om overbelaste spieren zal de behandeling meestal bestaan uit het nemen van rust, massage van het hoofdhalsgebied of oefeningen bij een fysiotherapeut. Warmte kan goed helpen bij klachten van een stijve nek en schouder. U kunt een warme doek in de nek leggen of een zogenaamde pittenzak die je kunt opwarmen in de magnetron in de nek leggen. Als sprake is van een onderliggende ziekte dan zal deze ziekte moeten worden behandeld om van de klachten af te komen. Als sprake is van bekkenscheefstand dan is het belangrijk dat het bekken weer in een neutrale positie wordt gezet. Hiervoor kunt u terecht bij Krullaards Perfect Reset.  Zeker als gewone maatregelen zoals warmte, rust, massage of de hulp van een fysiotherapeut de klachten niet laten afnemen of verdwijnen, is het verstandig eens na te laten gaan of uw bekken misschien scheef staat.

Een stijve nek en schouder en bekkenscheefstand

Het lijkt misschien vreemd dat de oorzaak van uw klachten van een stijve nek en schouder moet worden gezocht in een scheef bekken. Een scheef bekken echter kan klachten veroorzaken van het hele lichaam: van benen, bekken, heupen tot de rug, de schouders, de nek en het hoofd. Veel voorkomende klachten als gevolg van een scheef bekken zijn:

Het bekken neemt een centrale plaats in in ons lichaam.  Het bekken draagt het gehele bovenlichaam en staat in verbinding met het onderlichaam. Een scheefstand van het bekken zal door het lichaam worden gecompenseerd. Dit gebeurt meestal met de wervelkolom. De wervelkolom zal enigszins draaien waardoor pezen en spieren in de verdrukking kunnen komen want de pezen en spieren worden zwaar en verkeerd belast als de wervelkolom is gedraaid. Deze overbelasting kan overal in de wervelkolom effect sorteren: bij de lendenwervels waardoor lage rugpijn optreedt, midden in de rug zodat u last heeft van rugpijn in het midden van de rug, of in hoger gelegen gebieden van de wervelkolom met als gevolg nekklachten en schouderklachten. Ook hoofdpijn en migraine kunnen het gevolg zijn van bekkenscheefstand.

Bekkenscheefstand behandelen

Voor de behandeling van bekkenscheefstand kunt u terecht bij Krullaards Perfect Reset (KPR). KPR maakt gebruik van de zogenaamde KPR-plate, een apparaat waarop u moet plaatsnemen tijdens het onderzoek en tijdens de behandelingen. Overigens zijn alle behandelingen en ook het onderzoek naar het scheve bekken pijnloos. Na een behandeling kunt u een aanmerkelijke verbetering ervaren en kunnen klachten die het gevolg zijn van het scheve bekken verminderen en op den duur zelfs volledig verdwijnen. Het beste maakt u een afspraak voor een intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR. Tijdens de eerste afspraak worden alle klachten doorgenomen; klachten zoals een stijve nek en schouders en eventuele andere klachten zoals lage rugpijn of restless legs problemen. Al tijdens het intakegesprek wordt door middel van diverse onderzoeken nagegaan of u inderdaad een scheef bekken heeft. De behandeling kan dan direct worden gestart. Bel gerust voor meer informatie over een stijve nek en schouder of over andere klachten die maar niet over willen gaan, zelfs niet na behandeling. Wij helpen u graag.
Geplaatst: 18 juli 2017

Pijn in nek

Pijn in nek en schouders is een veelgehoorde klacht en is meestal niet ernstig van aard. Meer dan de helft van de mensen krijgt op een gegeven moment wel eens te maken met nekpijn. Pijn in nek en schouders kan verschillende oorzaken hebben. De zogenaamde mechanische nekpijn, ook wel gewone of aspecifieke nekpijn genoemd, komt het meeste voor. Natuurlijk kan pijn in de nek ook een ernstige oorzaak hebben zoals een whiplash als gevolg van een auto-ongeval. Er kan ook sprake zijn van artrose van de nekwervels (slijtage) of van een acute draaihals.

Een nekhernia komt ook vrij vaak voor en is na een hernia in onderrug de meest voorkomende soort hernia. Ook een scheefstand van het bekken kan klachten in de nek en schouders veroorzaken. Pijn in nek en schouders kan vaak met eenvoudige middelen en enige tijd rust worden verholpen.

Oorzaken pijn in nek nader bekeken

Mechanische, ook wel gewone nekpijn heeft meestal te maken met een lichte verwonding of een verrekte spier of pees in de nek. Meestal is een slechte lichaamshouding hiervan de oorzaak. Het kan gaan om een slechte lichaamshouding tijdens de nacht als gevolg van een verkeerd matras of een verkeerd hoofdkussen. Ook kan nekpijn ontstaan als langdurig werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het hoofd is gebogen. Met name boven het hoofd werken zoals bijvoorbeeld het witten van een plafond kan nekpijn veroorzaken. In al deze gevallen zal nekpijn na enige tijd vanzelf weer verdwijnen.

Een acute draaihals is meestal ook het gevolg van een slechte houding. Een acute draaihals is een hals die vast zit aan één zijde en moeilijk te draaien is naar de normale ruststand. Het draaien van de nek is dan bijna onmogelijk als gevolg van pijn. Het wordt ook wel aangeduid als het hebben van een stijve nek.

Ook hier geldt dat ook klachten meestal na enige tijd vanzelf verdwijnen. Een warme douche of een warme doek in de nek en een pijnstiller kunnen zorgen dat de nek wat ontspant en makkelijker weer gedraaid kan worden.

Slijtage van de nekwervels, ook wel artrose genoemd, komt uiteraard vaker voor bij oudere mensen. Als de slijtage eenzijdig is dan kan dit zorgen voor pijn in nek en schouders. De pijn kan worden verlicht door het nemen van pijnstillers. Vaak ziet men na enige tijd de slijtage ook aan de andere zijde ontstaan waardoor de nek beter in balans komt en de pijn in nek weer kan verdwijnen.

Een nekhernia geeft klachten van pijn en is het gevolg van een uitstulping van het zachte materiaal uit de tussenwervelschijf. Een nekhernia treedt over het algemeen op na langdurige foutieve belasting van de hals. Ook een nekhernia kan vanzelf genezen maar als u vermoedt dat uw pijn in nek het gevolg is van een hernia dan kunt u het beste een afspraak maken met de huisarts.

Wanneer naar de huisarts met pijn in nek

Als u langere tijd nekpijn heeft die maar niet over wil gaan, ook niet nadat u maatregelen heeft genomen kunt u het beste een afspraak maken met de huisarts. Heeft u bijvoorbeeld uw hoofdkussen vervangen of een nieuw matras aangeschaft? Heeft u uw werkhouding veranderd of enige tijd rust genomen,pijnstillers geslikt en de nek ontspannen onder de douche of met behulp van een warme doek? Als ondanks de genomen maatregelen de pijn in de nek blijft aanhouden dan is het verstandig een arts te raadplegen. Ook als de pijn bijzonder hevig is een steeds erger wordt kunt u het beste een arts bezoeken. Pijn in nek en schouders kan ook gepaard gaan met andere klachten zoals bijvoorbeeld gewichtsverlies of koorts en ook kunnen tintelingen in de arm of hand voorkomen. Deze klachten kunnen duiden op ernstige problemen zoals een beknelde zenuw of een onderliggende ziekte.

Pijn in nek en schouders kan ook chronisch worden. Dit betekent dat de pijn in de nek vrijwel dagelijks aanwezig is of voor komt in aanvallen. U heeft dan regelmatig nekpijn die komt en gaat met tussenpozen van dagen of weken. Ook bij chronische nekpijn is het verstandig advies aan een dokter te vragen. En dergelijke gevallen kan fysiotherapie nog weleens uitkomst bieden.

Nekpijn als gevolg van een scheef bekken

Pijn in nek en schouders kan het gevolg zijn van een scheef bekken. Dit lijkt misschien vreemd maar u moet bedenken dat het bekken het centrale punt van ons lichaam vormt. Het bekken draagt de romp en het hoofd en staat in verbinding met de ledematen. Scheefstand van het bekken kan dan ook resulteren in tal van klachten in het hele lichaam. Een scheef bekken kan klachten geven van de benen zoals bijvoorbeeld restless legs maar ook in de heupen en het bekken zelf of in hoger gelegen lichaamsdelen.

Als het bekken scheef staat, dan is het lichaam uit balans en deze onbalans zal het lichaam vervolgens trachten te compenseren. Het lichaam compenseert de scheefstand van het bekken vaak met de wervelkolom die daardoor enigszins draait. Door deze draaiing van de wervelkolom worden pezen en spieren die aan de wervelkolom vast zitten  verkeerd en te zwaar belast. Deze verkeerde belasting van pezen en spieren kan leiden tot klachten overal in de wervelkolom. Een scheef bekken kan daarom klachten veroorzaken van de lage rug maar ook van het midden van de rug tot in de nek. Pijn in nek en schouders als gevolg van een scheef bekken kunt u laten behandelen bij KPR.

Oorzaak en behandeling van een scheef bekken

Ook een scheef bekken is vaak het gevolg van een verkeerde lichaamshouding. Als u een verkeerd matras heeft en elke nacht langdurig in een verkeerde houding ligt, kan dit op termijn een scheefstand van het bekken veroorzaken. Ook een verkeerde zithouding op het werk of een verkeerde zithouding ’s avonds door langdurig bankhangen, kan een scheef bekken veroorzaken. Uiteraard kan het bekken ook scheef zijn komen te staan door een ongeluk zoals uitglijden over het badmatje, een val van de trap of van de fiets of een ander ongeluk.

U kunt bij Krullaards Perfect Reset (KPR) laten nagaan of uw bekken scheef staat. U kunt bij één van de vestigingen van KPR een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan of bekken scheef staat en worden uw pijnklachten uitgebreid besproken. De behandelingen en onderzoeken bij KPR zijn volkomen pijnloos. Mocht er inderdaad sprake zijn van een scheefstand van het bekken dan kan al direct bij de eerste behandeling een verlichting van de pijnklachten optreden. Maak gerust een afspraak voor een intakegesprek als u al langere tijd last heeft van pijn in nek en schouders waarvoor geen oplossing kan worden gevonden.
Geplaatst: 28 juni 2017

Nekklachten

Nekklachten kunnen uw leven behoorlijk beïnvloeden. Pijn in de nek gaat vaak gepaard met andere klachten zoals een stijve nek, hoofdpijn, niet goed kunnen slapen of draaierigheid. Nekklachten kunnen verschillende oorzaken hebben waaronder stress of een nekhernia. Nekklachten kunnen ook voortkomen uit een scheef bekken of het gevolg zijn van een onderliggende ziekte of een ongeluk. Nekklachten komen veel voor.

Na lage rugpijn en schouderklachten is nekpijn de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. Nekpijn is onder te verdelen in specifieke en a-specifieke nekpijn. Bij specifieke nekklachten wordt een duidelijke oorzaak gevonden, bij a-specifieke nekklachten is dit niet of veel moeilijker mogelijk. Vooral bij a-specifieke nekklachten is behandeling soms lastig.

Acute en chronische nekklachten

Nekklachten kunnen opeens (acuut) optreden maar ook langdurige nekklachten komen veel voor. Acute nekklachten zijn vaak het gevolg van een ongeluk of het gevolg van een verkeerde beweging, verkeerde slaaphouding of te veel stress. Nekklachten door een ongeluk komen, vaak door een kop-staartbotsing waardoor de nek een grote klap te verduren heeft gekregen en er mogelijk een of meer nekwervels zijn verschoven. Men spreekt dan van een whiplash en de klachten van een whiplash kunnen langdurig en ernstig zijn.

Na een nacht slecht slapen door een verkeerde houding of een vreemd hoofdkussen kan acute nekpijn optreden. Deze nekklachten verdwijnen meestal weer snel. Ook door op de tocht zitten, een dag lang en hard werken of een stressvolle periode kunnen nekklachten optreden. Deze klachten kunnen onschuldig zijn en snel over gaan maar ook overgaan in chronische nekklachten. Onder acute nekklachten vallen nekklachten met een duur van maximaal 6 weken. Tot 24 weken spreken we doorgaans van subacute nekklachten. Duren de nekklachten langer dan 6 maanden dan spreken we over chronische nekklachten.

Nekklachten en stress

Iedereen heeft wel momenten van spanning in zijn of haar leven. Een periode van ziekte in de familie, problemen op het werk of in het gezin en allerlei andere problemen die stress veroorzaken. Veel mensen spannen onbewust hun spieren aan in periodes van stress hetgeen tot pijnklachten kan leiden. De spieren van de schouders zijn beducht als het gaat om spierspanning door stress. Een verkeerde houding zoals werken met opgetrokken schouders, spanning in het hoofd/nek gebied of het fronsen van de wenkbrauwen kunnen leiden tot nekklachten. Er wordt te veel en te zwaar aan pezen getrokken waardoor pijn ontstaat. Een fysiotherapeut kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden en een massage kan ook ontspannend werken. Hetzelfde geldt voor meditatie, meer slapen, rust nemen of een wandeling maken. In de meeste gevallen zullen nekklachten als gevolg van stress weer verdwijnen als de patiënt meer rust neemt en de problemen die ten grondslag lagen aan de stress zijn opgelost.

Nekklachten als gevolg van een ongeluk

Een ongeluk zoals een kop-staartbotsing kan leiden tot een whiplash maar ook andere ongelukken waarbij de nek zwaar is belast kunnen leiden tot nekklachten. Soms is een wervel of zijn meer wervels verschoven of beschadigd. In dergelijke gevallen is het uiteraard belangrijk om een arts te raadplegen zodat foto’s van de nek kunnen worden gemaakt en de juiste behandeling kan worden gestart. In de nek bevinden zich naast de wervels ook spieren en pezen, tussenwervelschijven, kraakbeen, zenuwen en bloedvaten. Ook deze delen van de nek kunnen beschadigd zijn zodat eerst moet worden uitgezocht wat er precies aan de hand is voordat de behandeling kan worden gestart.

Nekklachten als gevolg van een hernia

Een hernia kan overal in de wervelkolom voorkomen en dus ook in de nek. Een nekhernia is een uitstulping van het zachte deel van de tussenwervelschijf. Indien deze uitstulping op een zenuw drukt dan kan dit hevige nekklachten veroorzaken. Een hernia van de nek kan zijn oorzaak vinden in een ongeluk, in een verkeerde houding maar ook in een scheef bekken. Soms is een operatie nodig, vaak volstaat rust, het verbeteren van de houding, fysiotherapie en/of medicijnen. De nekklachten ten gevolge van een nekhernia kunnen gepaard gaan met duizeligheid, tintelingen in een arm, uitval van een arm en hoofdpijn.

Nekklachten als gevolg van een verkeerde houding

Nekklachten als gevolg van een verkeerde houding kunnen acuut maar ook chronisch zijn. Een nacht verkeerd gelegen kan nekklachten veroorzaken; voortdurend zitten op een verkeerde stoel, slapen op een verkeerd matras of een verkeerde stand van het hoofd kan leiden tot chronische nekklachten. Het is soms lastig te achterhalen waar uw klachten precies vandaan komen want men is zich doorgaans niet bewust van de verkeerde houding. Fysiotherapie kan helpen.

Chronische a-specifieke nekklachten kunnen ook het gevolg zijn van een scheef bekken. Het lichaam staat in een verkeerde houding, met name de wervelkolom. Dit ter compensatie van de scheefstand van het bekken.

Nekklachten en scheefstand van het bekken

Het bekken kan scheef komen te staan door een ongeluk of door een verkeerde houding. Ook een aangeboren beenlengteverschil kan de oorzaak zijn van een scheef bekken. De scheefstand is minimaal maar kan grote gevolgen hebben. Een scheefstand van het bekken wil door het lichaam worden gecompenseerd, meestal met de wervelkolom en dat kan tot allerlei klachten leiden in de rest van het lichaam. Zo kan een enigszins gedraaide wervelkolom pijn in het bekken en in de heupen veroorzaken, maar ook pijn in de rug, de schouders, de nek en het hoofd. Het restless legs syndroom kan ook het gevolg zijn van een scheef bekken. Het lichaam is uit balans geraakt waardoor een verkeerde druk wordt uitgeoefend op pezen en spieren waardoor wervels uit balans kunnen raken, spierpijn kan optreden en zelfs een hernia in de rug of een nekhernia kan ontstaan.

Nekklachten als gevolg van een scheef bekken zijn meestal chronisch en blijken in de praktijk moeilijk te behandelen. Fysiotherapie geeft onvoldoende resultaat en ook het nemen van rust en het verminderen van stress leidt meestal niet of onvoldoende tot verbetering van de nekklachten. Het is dan de moeite waard na te laten gaan of uw bekken scheef staat en of dit een verklaring kan zijn voor nekklachten die maar niet over willen gaan.

Nekklachten door bekkenscheefstand behandelen

Als u nekklachten heeft die maar niet willen overgaan, ook niet na behandeling met medicijnen en/of met fysiotherapie dan is het goed mogelijk dat uw nekklachten zijn te wijten aan een scheef bekken. Het scheve bekken wordt vaak gecompenseerd met een lichte draaiing van de wervelkolom zodat het lichaam weer in balans komt. Deze balans is echter maar schijn, en pezen krijgen het door deze draaiing van de wervelkolom vaak zwaar te verduren. Dit kan klachten geven van de wervels in de rug maar ook in de nek. Nekpijn is daarvan het gevolg en ook schouderpijn en hoofdpijn zijn veel voorkomende klachten als gevolg van een scheef bekken.

U kunt bij KPR terecht voor de behandeling van een scheef bekken. Na behandeling op de KPR-Plate kunnen veel klachten verminderen of zelfs verdwijnen; nekklachten maar ook andere klachten zoals

Door het bekken weer in een neutrale positie te brengen kunnen pezen, spieren, zenuwen en wervels ook weer een neutrale positie innemen waardoor een totale balans kan ontstaan. Deze balans ontlast alle betrokken lichaamsdelen waardoor rust ontstaat. De nekklachten kunnen tot rust komen en een algeheel gevoel van een verbeterde balans en verbetering van allerlei klachten is daarvan het gevolg.

Heeft u al langere tijd last van nekklachten en wilt u weten of uw bekken scheef staat, neem dan contact op met KPR. U kunt bij een van de vestigingen een afspraak maken voor een intakegesprek en tijdens dit gesprek wordt nagegaan of uw bekken scheef staat en worden uw nekklachten besproken. Zowel het onderzoek als de behandelingen zijn pijnloos en u kunt al direct na de eerste behandeling een aanzienlijke verbetering van uw klachten ervaren.
Geplaatst: 13 juni 2017

Pijnlijke nek

Heeft u last van een pijnlijke nek dan zijn daarvoor veel verschillende oorzaken aan te wijzen. Een pijnlijke nek kan het gevolg zijn van een verkeerde houding en met enkele dagen weer over zijn. Een langdurige verkeerde houding kan leiden tot chronische nekpijnklachten. Op de tocht zitten, een verkeerd hoofdkussen waardoor uw nek overbelast raakt of een ongeluk kunnen allemaal oorzaken zijn van een pijnlijke nek. Ook een scheef bekken kan nekklachten veroorzaken.

Als u in een verkeerde houding heeft gezeten of geslapen dan zal de pijnlijke nek in de regel na een paar dagen weer genezen zijn. Spieren of pezen zijn overbelast geweest en zullen zich weer snel herstellen. Een massage kan helpen, net als eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol. Als nekpijn langer aanhoudt, heel ernstig is of gepaard gaat met andere klachten dan is het verstandig de huisarts te bezoeken.

Meer over oorzaken van een pijnlijke nek

Pijn in de nek is meestal onschuldig maar het kan ook een ernstiger oorzaak hebben. In ieder geval is een pijnlijke nek vaak wel vervelend omdat het gepaard kan gaan met stijfheid waardoor de nek minder goed kan worden bewogen. Het beste probeert u wel de nek te blijven bewegen om te voorkomen dat de nek te stijf wordt. Als nekpijn gepaard gaat met koorts en een algeheel gevoel van ziek zijn dan is het raadzaam direct een arts te bellen, zeker als het om een kind gaat. Er kan sprake zijn van een hersenvliesontsteking. Het slachtoffer is dan niet in staat de kin op de borst te brengen.

Een opsomming van mogelijke oorzaken van een pijnlijke nek:

 • stijfheid van de nekspieren
 • spanningen
 • whiplash
 • scheef bekken
 • artrose
 • osteoporose
 • nekhernia
 • onderliggende ziektes

Spieren in de nek kunnen nekpijn veroorzaken. Het kan zijn dat u een verkeerde beweging heeft gemaakt of enige tijd verkeerd heeft gezeten of gelegen met het hoofd. Spanningen kunnen nekpijn veroorzaken omdat u door de spanningen de nekspieren aanspant waardoor deze overbelast worden. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld langdurig achter een beeldscherm zitten of een lange autorit. De nekspieren worden hard en strak, het lijkt of de nek vast zit. Het kan veel pijn geven en de pijnlijke nek kan ervoor zorgen dat het hoofd scheef staat.

Een whiplash is doorgaans het gevolg van een auto-ongeluk, de zogenaamde kop-staartbotsing. Door de harde klap van achteren slaat uw hoofd beurteling naar achter en naar voren, hetgeen een grote druk geeft op de nekwervels. Een whiplash kan leiden tot een langdurig pijnlijke nek en andere klachten zoals duizeligheid en hoofdpijn. Ook concentratieproblemen, oogklachten en oorklachten en overgevoeligheid voor licht en geluid kunnen het gevolg zijn van een whiplash.

Met name bij ouderen kan sprake zijn van artrose. Dit betekent slijtage en kan ook voorkomen in de nek. De gewrichtjes tussen de nekwervels slijten enigszins en deze verandering in de nek kan leiden tot een pijnlijke nek. Osteoporose, dit betekent botontkalking, is eveneens een ziekte die het meest bij ouderen wordt gezien. De botten maar ook de (nek)wervels worden broos en kunnen gemakkelijk inzakken of breken. Dit geeft in veel gevallen klachten van nekpijn. Vrouwen hebben hier meer kans op dan mannen, vooral na het 50e levensjaar.

Zeldzamer zijn klachten van een pijnlijke nek als gevolg van een onderliggende ziekte. Hier moet men denken aan ziekten zoals kanker, hersenvliesontsteking of reuma. In minder dan 2% van de gevallen van nekpijn is een onderliggende ziekte als oorzaak aan te wijzen. In de meeste gevallen is de oorzaak van nekpijn onschuldig maar daardoor is de nekpijn niet minder vervelend.

Pijnlijke nek door scheef bekken

De nek kan om tal van redenen uit balans raken. Spanningen of kou op de nek maar ook een scheef bekken kan leiden tot klachten van een pijnlijke nek. Een scheef bekken brengt het hele lichaam uit balans en het lichaam zal deze disbalans willen compenseren. Vaak vindt deze correctie plaats met de wervelkolom, die enigszins zal draaien. Deze draaiing zorgt er voor dat pezen en spieren verkeerd worden belast en dit kan ook het geval zijn in de nek. Een voortdurende verkeerde belasting van de pezen en spieren in de nek leidt tot nekpijn, soms gepaard gaande met duizeligheid of pijn met uitstraling naar een arm.

Zeker als u al enige tijd last heeft van nekpijn en deze wil niet overgaan, is het verstandig te laten onderzoeken of de pijnlijke nek misschien het gevolg is van een scheef bekken. De nekpijn keert dan steeds weer terug of is chronisch geworden en uw arts vindt meestal geen oorzaak voor de pijn. Pijnstillers kunnen korte tijd helpen maar zodra u stopt met de medicijnen komt de nekpijn weer terug. Dit komt omdat de nek steeds opnieuw verkeerd wordt belast waardoor u zelfs uiteindelijk een nekhernia kunt krijgen.

Andere klachten die het gevolg kunnen zijn van een scheef bekken zijn hoofdpijn en migraine, schouderpijn, pijn in de rug (zowel hoge als lage rugpijn), pijn in het bekken zelf of in de heupen of restless legs.

Pijnlijke nek en nekhernia

Bij een nekhernia drukt zacht weefsel dat uit een scheur in een tussenwervelschijf uitstulpt, op een zenuwbaan. Dit kan heftige pijnklachten geven, vaak vooral ook in de arm. Het kan ook tintelingen in de arm geven of maken dat u minder kracht heeft in de arm. De oorzaak van een hernia, de uitstulping van weefsel uit de tussenwervelschijf, is vaak het gevolg van een verkeerde belasting van de wervels. Dit kan meerdere oorzaken hebben, waaronder ook een scheefstand van het bekken. Heeft u ernstige nekpijn met uitstraling naar een arm dan is het raadzaam uw huisarts te bezoeken.

Ons bewegingsapparaat

De wervelkolom is een inventief maar ook kwetsbaar deel van het lichaam. De wervels en de tussenwervelschijven zijn soms kwetsbaar, vooral ook bij het ouder worden. Ons lichaam wil bewegen maar kan ook te veel of verkeerd bewegen (overbelasting) of te weinig waardoor het bewegingsapparaat stijf wordt. Aan de wervels zitten tal van spieren en aanhechtingen van spieren die in de verdrukking kunnen komen.

Tussenwervelschijven kunnen scheuren met een hernia als gevolg. Na een hernia in de lage rug komt een hernia in de nek het meeste voor. Een pijnlijke nek heeft iedereen weleens; na het sporten, na een lange avond op de bank hangen, te veel achter de pc zitten of door het slapen op een vreemd kussen. Duren de klachten langer dan 6 maanden, helpen pijnstillers niet of heeft u andere klachten zoals duizeligheid, pijn met uitstraling naar een arm of tintelingen in een arm bezoek dan een arts.

Behandeling van een pijnlijke nek

Als u een pijnlijke nek heeft dan is het belangrijk de nek zoveel mogelijk te blijven bewegen. Een beetje pijn daarbij is niet erg. Neem eventueel een pijnstiller. Zo voorkomt u dat de nek helemaal vast gaat zitten en u het hoofd nog nauwelijks kunt of durft te bewegen. Een röntgenfoto levert doorgaans niet veel informatie op. Een zichtbare afwijking in de nek hoeft geen nekklachten te geven terwijl mensen met een zeer pijnlijke nek vaak ook geen zichtbare afwijkingen hebben op de foto.

Heeft u last van stress dan is het belangrijk wat meer ontspanning te zoeken. Een wandeling, een goede nachtrust, yoga, ontspanningsoefeningen en gezond eten helpen hierbij. Ook is het belangrijk na te gaan of uw werkplek wel voldoet en of uw matras en hoofdkussen in orde zijn. Soms volstaat het vervangen van uw bureaustoel of moet het beeldscherm op een verhoging staan.

Warmte kan helpen; een lekker warm kussen in de nek maakt de spieren soepel en zorgt voor meer ontspanning. U kunt het beste lichte pijnstillers gebruiken zoals paracetamol en eventueel ibuprofen of Aleve. U dient met deze medicijnen wel voorzichtig te zijn en de bijsluiter goed te lezen. Fysiotherapie kan helpen, net als een massage van de nek. Dit laatste kunt u ook zelf doen, bijvoorbeeld liggend op bed.

Behandeling van een scheef bekken

Weet u, of denkt u dat uw pijnlijke nek het gevolg is van een scheef bekken? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek bij een van de vestigingen van KPR. Tijdens het intakegesprek worden uw klachten van de pijnlijke nek besproken en ook eventuele andere klachten. Onderzocht wordt of uw bekken scheef staat, daarna neemt u  plaats op de KPR plate waarmee uw bekken weer in een neutrale positie kan komen. Mocht uw bekken scheef staan dan kan direct worden begonnen met de behandeling waarna u ook direct al een vermindering van uw klachten kunt ervaren. Meestal is het voldoende als u ongeveer drie behandelingen krijgt. Het bekken is dan weer in de juiste positie gebracht waarna uw klachten van de nek kunnen verminderen tot zelfs helemaal verdwijnen. Alle behandelingen bij KPR zijn pijnloos en soms is een -gedeeltelijk- vergoeding vanuit uw zorgverzekering mogelijk.
Geplaatst: 30 mei 2017

Pijn in de nek

Bijna iedereen heeft er weleens last van: pijn in de nek. Een nacht niet goed gelegen, kan pijn in de nek veroorzaken maar ook stress is vaak een boosdoener. In de meeste gevallen is pijn in de nek het gevolg van overbelasting van spieren en banden in het bovenlichaam. Niet alleen spieren en banden van de nek zelf kunnen pijn in de nek veroorzaken maar ook spieren en banden in de omgeving van de nek. Vaak zijn de spieren van de bovenrug de oorzaak, in de buurt van de schouderbladen.

Pijn in de nek die zeer plotseling optreedt, is vaak het gevolg van een ongewone, heftige beweging van de nek, de zogenaamde whiplash.

Klachten van pijn in de nek

Pijn in de nek kan zich uiten in een hevige pijn maar kan ook meer zeurend van karakter zijn. Vaak is het lastig het hoofd goed te bewegen. Zijwaartse draaiingen kunnen pijnlijk zijn en ook het op en neer bewegen van het hoofd leidt meestal tot pijn in de nek. Om de nekspieren te ontlasten worden andere spieren extra belast hetgeen weer tot pijn in andere regio’s kan leiden. Uitstraling van pijn in de nek naar de rug, armen, het hoofd en de schouderbladen is niet ongewoon. Pijn in de nek wordt ook vaak omschreven als een stijve nek. Omdat de nekpijn de hele dag wordt gevoeld, immers, ons hoofd bewegen we de hele dag door, kan nekpijn een flinke impact hebben op het leven. Elke handeling veroorzaakt weer pijn en ook slapen kan moeilijk worden. Slecht slapen kan weer tot extra vermoeidheid leiden.

Oorzaken van nekpijn

Pijn in de nek kan vele oorzaken hebben. Ook is het mogelijk dat er geen oorzaak of verklaring voor nekpijn is. In veruit de meeste gevallen verdwijnt nekpijn vanzelf, gemiddeld na een week of vier tot zes.

Oorzaken van nekpijn die meestal vanzelf overgaat zijn:

 • kou en tocht
 • spierverrekking
 • vermoeidheid, spanningen en stress
 • overbelasting van de nekspieren

Pijn in de nek door kou en tocht verdwijnt als de nek weer goed warm wordt gehouden met bijvoorbeeld een warme douche. Dit soort nekpijn verdwijnt doorgaans binnen een week. Een spierverrekking in de nek zal na het nemen van rust en eventueel een lichte nekmassage ook binnen een week tot twee weken vanzelf genezen.

Indien pijn in de nek het gevolg is van vermoeidheid, spanningen of stress dan kan dit soort nekpijn verdwijnen als de spanningen voorbij zijn en meer rust wordt genomen. Iedereen heeft weleens een periode van stress en spanningen. Anders wordt het als u chronische stress heeft en daardoor ook chronische nekpijn en/of hoofdpijn heeft.

Overbelasting van de nekspieren kan voorkomen na het tillen van zware zaken zoals bij een verhuizing. Ook hier geldt dat rust en warmte, ontspanning en een lichte massage de klachten kunnen verminderen en dit soort nekpijn vanzelf binnen enkele weken verdwijnt.

Oorzaken van chronische pijn in de nek

Heeft u al langere tijd last van pijn in de nek dan gaat het meestal niet om nekpijn als gevolg van spanningen, een spierverrekking of op de tocht zitten. Oorzaken van chronische nekpijn zijn onder andere:

 • Een nekhernia
 • Een scheef bekken
 • Slijtage
 • Letsel elders, bijvoorbeeld aan de schouder
 • Artrose
 • Whiplash
 • Overbelasting van de nekspieren
 • RSI en andere oorzaken.

Een nekhernia is een uitstulping van de tussenwervelschrijf ter hoogte van de nek. Deze uitstulping kan op een zenuw drukken met als gevolg pijnklachten in de nek. Een nekhernia kan het gevolg zijn van slijtage maar ook andere oorzaken hebben.

Een scheef bekken kan tal van klachten veroorzaken, waaronder ook pijn in de nek. Het scheve bekken vraagt om compensatie elders in het lichaam en meestal compenseert men een scheef bekken met de wervelkolom. Door een geringe draaiing van de wervelkolom komen spieren en pezen in het gedrang wat kan leiden tot beknelde zenuwen. Dit kan hoog of laag in de rug plaatsvinden maar ook in de nek. Om deze reden kan chronische pijn in de nek haar oorzaak vinden in een scheef bekken.

Slijtage, artrose en letsel elders in het lichaam als oorzaak van nekpijn moeten worden behandeld door de huisarts. Soms is er niets aan te doen en kan men met medicijnen en fysiotherapie de klachten doen verminderen.

 Overbelasting van de nekspieren kan tot kortdurende klachten leiden die na enkele weken genezen zijn maar het kan ook leiden tot chronische nekpijn. Heeft u langdurig last van stress, een verkeerde slaaphouding of zithouding, voert u zwaar werk uit zoals het schilderen van plafonds, dan kan overbelasting van de nekspieren leiden tot chronische nekpijn.

Een whiplash is het gevolg van een ongeval, vaak een aanrijding van achteren. Door een hevige korte belasting van de nek zoals bij een aanrijding of een sportongeval, worden de banden en spieren van de nek in een seconde heel zwaar belast. Dit kan leiden tot langdurige klachten van de nek gepaard gaande met hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en andere klachten. Neem in dergelijke gevallen altijd contact op met uw huisarts.

Pijn in de nek voorkomen

U kunt er zelf al veel aan doen om pijn in de nek te voorkomen:

 • zorg voor een warme sjaal als het koud en winderig is
 • vermijd zoveel mogelijk stress en spanningen
 • zorg voor een goede lichaamshouding bij zowel het lopen als het staan, zitten en slapen
 • zorg voor een goede werkplek met een goede stoel
 • zorg voor een goede slaaphouding, matras en hoofdkussen
 • ook uw werkplek, de muis en de hoogte van het beeldscherm zijn belangrijk bij het voorkomen van nekpijn.

Natuurlijk kunt u niet altijd pijn in de nek voorkomen. Pijn in de nek die lang aanhoudt, steeds erger wordt en niet vermindert ondanks de maatregelen die u zelf heeft genomen, moet worden beoordeeld door een arts. Bezoek in ieder geval een arts als u 12 weken of langer last heeft van nekpijn. U kunt de nekpijn zelf proberen te verlichten door goed te blijven bewegen, ook als het pijnlijk is. De nek niet te forceren. Soms helpt het pijnstillers te gebruiken zodat u de nek beter kunt bewegen.

Extra warmte kan de pijn in de nek verlichten: een warme doek in de nek, een warmte gel of warmtelamp. Door de warmte ontspannen de spieren in de nek . Ook een massage kan helpen om de pijn te verlichten. U kunt daarvoor een professioneel masseur in de arm nemen maar ook zelf de nek masseren of uw partner vragen uw nek te masseren. Tenslotte kan fysiotherapie ook uitkomst bieden bij pijn in de nek.

Bekken scheefstand oplossen

Vermoedt u, of weet u dat uw bekken scheef staat dan kunt u speciale therapie krijgen om uw bekken weer in de juiste positie te laten brengen. Deze KPR-therapie is pijnloos en meestal zijn drie behandelingen voldoende om het bekken en daarmee uw hele lichaam weer in balans te brengen.

Heeft u last van pijn aan het bekken of andere pijnklachten waarvoor geen behandeling mogelijk lijkt dan is het zinvol een afspraak te maken voor een intakegesprek bij KPR. Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw klachten en onderzoeken of sprake is van een scheef bekken. Zowel de onderzoeken als de behandelingen zijn geheel pijnloos. Soms is een gedeeltelijke vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering mogelijk. Tijdens het onderzoek en tijdens de behandelingen neemt u plaats op de KPR-plate en wordt uw bekken weer in een neutrale positie gebracht. KPR-therapie kan onder meer pijn aan het pijnbekken, heupen en pijn in de rug snel verminderen of zelfs geheel doen verdwijnen. Last van chronische bekkenpijn en een adequate behandeling lijkt niet mogelijk? Neem contact op met KPR voor meer informatie of maak direct aan afspraak voor een intakegesprek bij een van onze vestigingen.