Benen Archieven - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

Geplaatst: 22 juni 2017

Restless legs syndroom

Het Restless legs syndroom (RLS) wordt ook wel het rusteloze benen syndroom genoemd, een letterlijke vertaling uit het Engels. De naam van deze aandoening omschrijft precies wat er aan de hand is: een rusteloos gevoel in de benen. Misschien klinkt dit niet als een ernstige aandoening, en in principe is de aandoening ook niet gevaarlijk maar wel bijzonder hinderlijk. Zo hinderlijk dat het toch een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt.

De rusteloze benen kunnen namelijk leiden tot andere klachten zoals (extreme) vermoeidheid en daarmee ook concentratiestoornissen veroorzaken.

De symptomen van het restless legs syndroom

Het belangrijkste symptoom van het restless legs syndroom is het onrustige gevoel in de benen. Veel mensen die last hebben van RLS vinden het moeilijk precies te omschrijven wat zij in de benen voelen.

De drang de benen te bewegen komt voort uit een onaangenaam gevoel in de benen. Het gevoel wordt omschreven als:

 • een elektrisch gevoel
 • kriebelend gevoel
 • alsof er water langs je benen loopt
 • een diep pijnlijk gevoel
 • jeukende botten
 • zenuwachtige benen.

Deze omschrijvingen geven u een idee van het vreemde gevoel in de benen dat patiënten die lijden aan het restless legs syndroom voelen. Om het vervelende gevoel op te heffen moeten de benen worden bewogen. De rusttoestand waarin het gevoel er niet is, duurt altijd maar kort en met name bij zitten en liggen kan dat heel erg hinderlijk zijn. Het kan ook een algeheel gevoel van onrust teweegbrengen.

Het mag duidelijk zijn dat rusten en slapen voor mensen met het restless legs syndroom moeilijk kan zijn. Veel mensen hebben het nare gevoel in de benen juist ’s avonds en ’s nachts waardoor zij niet goed kunnen slapen. Dat geeft op de dag een gevoel van vermoeidheid en deze vermoeidheid kan ernstige vormen aannemen.

Een ander symptoom van het restless legs syndroom is het maken van schoppende bewegingen in de slaap (onwillekeurige bewegingen). Deze bewegingen kunnen de patiënt ook uit de slaap houden en/of diens partner. Soms worden ook de armen getroffen. De symptomen van het restless legs syndroom kunnen mensen behoorlijk uitputten en ze raken oververmoeid door het gebrek aan slaap. Dit heeft natuurlijk ook effect op de dagelijkse bezigheden en een en ander kan ook leiden tot een depressie.

Oorzaken restless legs syndroom

De oorzaken van het restless legs syndroom zijn nog niet volledig bekend. Ongeveer 1 op de 10 mensen krijgt te maken met RLS, in meer of mindere mate. Het kan op elke leeftijd voorkomen. Mogelijke oorzaken van het restless legs syndroom:

 • tekort aan dopamine
 • zwangerschap (1 op de 5 vrouwen heeft tijdens de zwangerschap last van het RLS)
 • gebrek aan ijzer
 • bijwerking medicijnen
 • als complicatie bij andere ziekten: nierfalen, diabetes en een traag werkende schildklier
 • een scheef bekken.

De behandeling van het Restless legs syndroom hangt mede af van de oorzaak. Vaak wordt echter geen oorzaak gevonden. Ingeval van ijzergebrek kunnen medicijnen worden voorgeschreven waardoor de klachten snel kunnen verdwijnen. Het in acht nemen van leefregels kan zeker bijdragen aan het voorkomen van restless legs en de klachten ook doen verminderen. Omdat de meeste mensen een lichtere vorm van het restless legs syndroom hebben, kan vaak worden volstaan met het nemen van bepaalde maatregelen zoals het slikken van bijvoorbeeld ijzertabletjes.

Algemene adviezen en maatregelen bij het restless legs syndroom zijn:

 • regelmatige slaaproutine (geen middagdutjes, vaste tijden voor opstaan en slapengaan)
 • het doen van beenoefeningen
 • ontspannen voor het naar bed gaan
 • minder alcohol en cafeïne
 • regelmatig bewegen overdag
 • medicijnen

In sommige gevallen willen klachten als gevolg van restless legs niet minder worden, ook niet als de leefregels in acht worden genomen en/of de voorgeschreven medicijnen worden geslikt. In dat geval kan de oorzaak van uw klachten worden gezocht in een scheef bekken. Een scheef bekken kan klachten veroorzaken door het hele lichaam: het restless legs syndroom, pijn in het bekken en/of de heupen, rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, schouderklachten of een hernia. Zeker bij steeds terugkerende klachten ten gevolge van rusteloze benen is het de moeite waard na te laten gaan of uw bekken scheef staat.

KPR-therapie bij rusteloze benen

Heeft u last van rusteloze benen en helpen behandelingen of medicijnen niet of onvoldoende? U kunt bij KPR laten nagaan of sprake is van een bekken scheefstand. Deze scheefstand kan allerlei klachten veroorzaken waaronder naast het restless legs syndroom ook

 • pijn in het bekkengebied
 • lage rugpijn
 • lage rugpijn met uitstraling vanuit de bil naar een been
 • midden rugpijn
 • hoge rugpijn
 • pijn in de schouders
 • nekklachten
 • hoofdpijn
 • migraine
 • hernia

De oorzaak van een scheef bekken kan ook verschillen. Het bekken kan scheef staan als gevolg van een val of ongeluk maar ook door een verkeerde houding: regelmatig onderuitgezakt op de bank zitten, een verkeerde stoel op het werk, een verkeerde slaaphouding, een verkeerd matras of hoofdkussen. Ook een aangeboren beenlengteverschil of een verkeerde beweging kunnen een scheefstand van het bekken veroorzaken. De scheefstand is klein en niet waarneembaar maar kan grote gevolgen hebben voor de rest van het lichaam. Het lichaam is als het ware uit balans en deze onbalans wil het lichaam compenseren; meestal met de wervelkolom.

De compensatie met de wervelkolom betekent dat de wervelkolom iets draait waardoor onnatuurlijke druk komt te staan op pezen en spieren die vastzitten aan de wervelkolom. Veel klachten, vanaf de onderste wervels tot de bovenste wervels in de nek kunnen worden veroorzaakt door een scheef bekken. Soms wordt de scheefstand van het bekken gecompenseerd met de benen en dan met name door de knieën. Ook dit zorgt voor een onnatuurlijke situatie waardoor onder meer zenuwen bekneld kunnen worden. Dit kan het Restless Legs Syndroom veroorzaken.

Wilt u weten of uw bekken scheef staat en uw klachten wellicht voortkomen uit deze scheefstand? Maak een afspraak bij KPR voor een intakegesprek. Tijdens deze kennismaking bespreken we uw klachten van het Restless legs syndroom en eventuele andere klachten. Ook wordt nagegaan of er sprake is van een bekkenscheefstand. Dit gebeurt met behulp van valide meetapparatuur.  Indien uw bekken inderdaad scheef blijkt te staan dan kan met behulp van KPR-therapie (KPR plate) het bekken weer in een neutrale positie worden gebracht. Over het algemeen volstaan drie behandelingen en al na de eerste behandeling kunt u een sterke vermindering van uw klachten ervaren. Alle onderzoeken en behandelingen zijn pijnloos en soms is een gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Neem gerust contact op met KPR voor meer informatie of maak direct een afspraak voor een intakegesprek bij een van onze vestigingen.
Geplaatst: 13 juni 2017

Restless legs syndroom oorzaken

Het restless legs syndroom (rusteloze benen), afgekort RLS kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaken van RSL worden weer onderverdeeld in primaire en in secundaire oorzaken. In het eerste geval is er geen onderliggende stoornis aanwezig, in het tweede geval, bij secundaire oorzaken is sprake van een onderliggende ziekte. De oorzaak van het restless legs syndroom  moet dan worden gezocht in de onderliggende ziekte of stoornis. Soms is het lastig een oorzaak voor de klachten van rusteloze benen te vinden en als de diagnose moeilijk is te stellen, is ook de behandeling van RLS moeilijker. Onder de vele restless legs syndroom oorzaken valt ook een scheef bekken en deze oorzaak wordt nogal eens over het hoofd gezien. Dit is jammer want de oorzaak, het scheve bekken, is tamelijk eenvoudig te verhelpen waardoor de klachten van restless legs doorgaans afnemen of helemaal verdwijnen.

Onderzoeken die vaak worden verricht om restless legs syndroom oorzaken te vinden zijn een slaaponderzoek, een EMG-zenuwgeleidingsonderzoek en een bloedonderzoek. Het bloedonderzoek is er op gericht na te gaan of bepaalde vitaminetekorten een oorzaak zijn. Verder wordt bij het bloedonderzoek onder andere gekeken naar onderliggende ziektes, de nierfunctie en naar bloedarmoede. Bij het EMG-zenuwgeleidingsonderzoek wordt gekeken of sprake is van zenuw- of spierschade. Een slaaponderzoek is zinvol om na te gaan in hoeverre u uit de slaap wordt gehouden door de klachten van restless legs.

De symptomen van restless legs

Een vervelend kriebelig gevoel in de benen, moeilijk stil kunnen blijven liggen of zitten en de neiging voortdurende met de benen te bewegen. Dit zijn in het kort de symptomen van restless legs. Door de onbedwingbare neiging de benen te bewegen, opdat dat vervelende gevoel zal verdwijnen, kunnen andere klachten optreden zoals vermoeidheid. Als men minder goed slaapt of onvoldoende rust kan nemen omdat men maar in beweging moet blijven, kan de vermoeidheid ernstige vormen aannemen en leiden tot oververmoeidheid. Werken wordt lastig en het concentratievermogen wordt minder.

Andere symptomen van restless legs zijn het maken van onverwachte, schoppende bewegingen, ook ’s nachts. Het vervelende gevoel uit zich meestal in de onderbenen maar het syndroom kan ook leiden tot soortgelijke klachten in het hele been en in de voeten, de armen en in de handen. Omdat rusteloze benen vooral ’s nachts optreden wordt soms een slaaponderzoek verricht. Tijdens dit slaaponderzoek wordt nagegaan of de restless legs u uit de slaap houden.

Overzicht van restless legs syndroom oorzaken

Omdat restless legs oorzaken talrijk zijn, moeten soms verschillende onderzoeken plaatsvinden om de juiste oorzaak vast te stellen. Soms kan ook geen oorzaak worden gevonden. Oorzaken van het restless legs syndroom zijn onder meer:

 • erfelijkheid
 • bloedarmoede
 • een scheefstand van het bekken
 • reuma
 • cafeïne houdende dranken
 • ADHD
 • zwangerschap
 • spataders
 • een nierziekte
 • een laag ijzergehalte
 • sommige medicijnen (kunnen klachten RLS versterken)
 • gebrek aan vitamine
 • ziekte van Parkinson
 • leeftijd (65+)
 • problemen met de zenuwen in de benen (zenuwstoornis)
 • dopamine (de aanmaak van en/of het doorgeven aan het lichaam)
 • diabetes en andere onderliggende ziektes.

Indien de oorzaak van het  restless legs syndroom moet worden gezocht in een onderliggende ziekte, dan dient deze ziekte te worden behandeld en soms moet extra medicatie worden voorgeschreven om de klachten van de rusteloze benen te verminderen.

Ook als sprake van erfelijkheid, een hogere leeftijd of ADHD, kunnen de klachten meestal alleen met behulp van medicatie worden verminderd. In geval van spataders kan een behandeling of operatie van de spatader helpen en bij zwangerschap verdwijnen de klachten meestal na de geboorte van het kind. U kunt ook zelf veel doen om de klachten van rusteloze benen te verminderen. Een gezonde leefstijl draagt bij aan vermindering van de klachten.

Sommige restless legs syndroom oorzaken kunnen eenvoudig worden verholpen. Zo kan een vitaminetekort worden verholpen met de juiste medicijnen. Bij bloedarmoede kan een ijzerpreparaat uitkomst bieden en bij een teveel aan cafeïne kunt u minder koffie (en zwarte thee) gaan drinken.

Ook een scheef bekken kan relatief eenvoudig worden verholpen en kan leiden tot een vermindering of het verdwijnen van restless legs klachten.

Leefregels bij rusteloze benen

Een gezonde leefstijl kan zorgen voor vermindering van klachten door restless legs. Soms verdwijnen de klachten helemaal. Heeft u ernstige klachten waardoor u niet meer goed kunt functioneren dan is het raadzaam een arts te bezoeken. Deze kan wellicht de restless legs syndroom oorzaken vinden of juist uitsluiten waardoor u misschien met medicijnen al veel verbetering kunt krijgen van uw klachten.

Wat u zelf kunt doen, is minder koffie drinken, zorgen voor voldoende rust én beweging en gezond eten en drinken. Als u niet goed kunt slapen van het vervelende gevoel in de benen zoals een branderig, tintelend, jeukend gevoel is het soms goed een poosje te lezen in bed. Dit leidt af en geeft uw benen de gelegenheid tot rust te komen. Als dit niet lukt dan kunt u een arts bezoeken en om medicatie vragen zodat u beter kunt inslapen. Gezond eten, voldoende fruit en groenten kunnen ook helpen. U bouwt hierdoor een goede balans op wat de vitaminen betreft. Immers, restless legs kunnen ook het gevolg zijn van een tekort aan bepaalde vitaminen of door ijzergebrek (bloedarmoede).

Door regelmatig te bewegen (wandelen, fietsen) verbetert de doorbloeding in het lichaam en ook in de benen. Dit kan ook helpen de klachten van restless legs te verminderen. Alcohol en roken zijn in het algemeen niet goed voor uw gezondheid en het is dan ook raadzaam te stoppen met roken en het drinken van alcohol te beperken.

Restless legs syndroom oorzaken: scheef bekken

Een scheef bekken kan vele oorzaken hebben: van te vaak onderuit gezakt op de bank zitten tot een verkeerd matras of een ongeluk waarbij uw bekken uit balans is geraakt. Een val van de trap, een buiteling over de stoeprand of over een los kleedje. Indien het bekken eenmaal scheef staat, hetgeen overigens met het blote oog niet is te zien, zal het lichaam deze scheefstand willen compenseren. Soms compenseert het lichaam de scheefstand met de knieën, maar meestal met de rug (de wervelkolom). Het is logisch dat een dergelijke disbalans van het lichaam allerlei klachten kan veroorzaken. Er worden onnatuurlijke krachten uitgeoefend op spieren en pezen en zenuwen kunnen beklemd komen te zitten. Soms vanuit de benen en knieën zelf, vaak vanuit de rug. Een scheef bekken kan dan ook tot veel verschillende klachten leiden: van hoofdpijn en migraine tot schouderpijn, nekpijn, pijn in de rug (zowel in de bovenrug als in de onderrug), pijn in het bekken, in de heupen en zelfs een hernia. Ook het restless legs syndroom kan het gevolg zijn van een scheef bekken.

U kunt bij KPR, Krullaards Perfect Reset, eenvoudig laten nagaan of sprake is van een scheef bekken. Dit onderzoek vindt plaats tijdens het intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden ook uw klachten besproken. Zowel het onderzoek als de behandeling van een scheef bekken vindt plaats op de zogenaamde KPR-plate en is geheel pijnloos. Vaak wordt al direct na de eerste behandeling een verbetering gevoeld en doorgaans volstaan ongeveer 3 behandelingen om de klachten volledig te laten verdwijnen. Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een intakegesprek? Maak een afspraak bij een van de vestigingen in Nederland van KPR.
Geplaatst: 8 juni 2017

Restless legs behandeling

Wat betekent dat eigenlijk precies, restless legs? Restless legs betekent letterlijk “rusteloze benen”. Deze term dekt de lading goed: een onrustig gevoel in de benen dat leidt tot overmatige beweeglijkheid. Het rusteloze gevoel gaat gepaard met bepaalde klachten zoals een kriebelig gevoel in de benen, soms ook pijnlijke benen met als gevolg bijvoorbeeld slaapgebrek, vermoeidheid en concentratieproblemen. De restless legs behandeling hangt af van de oorzaak en bestaat uit therapie, medicijnen of verandering van levenswijze.

Deze aandoening komt betrekkelijk veel voor: 1 op de 20 mensen heeft klachten van restless legs. De grootste groep hiervan bestaat uit mensen van middelbare leeftijd. Het is een hinderlijke aandoening die het leven ernstig kan verstoren als een behandeling uitblijft. Door de slapeloosheid kan op de dag extreme vermoeidheid ontstaan die maakt dat u de dagelijkse werkzaamheden niet goed meer kunt uitvoeren.

Oorzaken van Restless legs

Voluit het restless legs syndrome, afgekort tot RLS en ook wel aangeduid als rusteloze benen, kan verschillende oorzaken hebben. De precieze oorzaak is niet bekend maar het is wel bekend dat bepaalde factoren de aandoening kunnen uitlokken of verergeren. Zo lijkt er sprake te zijn van erfelijkheid. Indien restless legs in uw familie voorkomt, loopt u een groter risico de aandoening ook te krijgen. Restless legs is een neurologische aandoening, dat wil zeggen dat de zenuwen een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Zo lijkt een verstoorde ijzerstofwisseling of dopaminestofwisseling een rol te spelen. En juist dopamine speelt een belangrijke rol bij de overdracht van signalen tussen de verschillende zenuwcellen. Andere factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontwikkelen van de aandoening RLS zijn onder meer

 • zwangerschap
 • de ziekte van Parkinson
 • een ijzertekort
 • scheefstand van het bekken
 • schildklierproblemen
 • nevenwerking van bepaalde medicijnen
 • nierfunctiestoornissen

In veel gevallen kan niet een directe oorzaak worden gevonden en is de behandeling van restless legs dan ook moeilijk. De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van het klachtenpatroon. Soms wordt nog extra onderzoek gedaan zoals een slaaponderzoek of het meten van bepaalde bloedwaardes waaronder het ijzergehalte in het bloed.

Klachten als gevolg van restless legs

De restless legs behandeling wordt, net als de oorzaak van RLS, afgestemd op het klachtenpatroon van de patiënt. Omdat een exacte oorzaak meestal niet kan worden gevonden, worden verschillende behandelingen uitgeprobeerd om het beste resultaat te kunnen behalen. De klachten van restless legs kunnen variëren maar meestal worden de volgende klachten genoemd:

 • rusteloos gevoel in de benen
 • aandrang om de benen te bewegen
 • prikkelend gevoel in de benen
 • kriebelend gevoel in de benen
 • kortdurende, schokkende bewegingen tijdens de slaap.

Op zich lijken deze klachten misschien niet zo ernstig, de gevolgen kunnen echter best een flinke impact hebben op het leven. Door het rusteloze gevoel in de benen moet veel meer worden bewogen dan men op dat moment wil. Rustig even zitten of in bed liggen wordt vaak onmogelijk omdat de aandrang om te bewegen zo groot is. Door het bewegen verdwijnt het vervelende gevoel in de benen om snel weer terug te komen zodra men ligt of zit. Uiteindelijk kan dit proces tot extreme vermoeidheid leiden. Slecht slapen maakt dat men overdag niet goed genoeg is uitgerust om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Sommige patiënten maken schoppende bewegingen in hun slaap en dat houdt niet alleen de patiënt zelf maar ook diens partner uit de slaap. Het spreekt voor zich dat alle klachten als gevolg van restless legs u behoorlijk kunnen uitputten. Een Restless legs behandeling is dan een must.

De behandeling van restless legs

Patiënten kunnen al veel zelf doen om de klachten van restless legs te verminderen. Het leiden van een gezond leven en het in acht nemen van bepaalde leefregels kan al veel helpen en is de start van restless legs behandeling. Voldoende bewegen is belangrijk, maar doe dit bij voorkeur niet laat op de avond. Het is eveneens belangrijk een vast ritme aan te houden; op een vaste tijd naar bed en op een vaste tijd weer opstaan. Het gebruik van cafeïne (koffie, thee, energiedrankjes) moet worden ingeperkt, net als het gebruik van alcohol. Werkt deze eerste stap in de restless legs behandeling niet of onvoldoende dan kunt u proberen met warme of koude voetenbaden verlichting van uw klachten te krijgen. Als laatste mogelijkheid moet worden gedacht aan het nemen van medicijnen. Dit natuurlijk altijd in overleg met uw huisarts. Omdat bepaalde medicijnen ook klachten van restless legs kunnen veroorzaken, is het verstandig in ieder geval contact met uw huisarts op te nemen. Hij of zij kan misschien vervangende medicijnen voorschrijven en ook een bloedonderzoek kan bijdragen aan de behandeling van restless legs. Soms is het ijzertekort de boosdoener en kan een supplement worden voorschreven.

Behandeling RLS en scheefstand bekken

De klachten van restless legs kunnen ook het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Door deze scheefstand is uw lichaam uit balans en kunnen zenuwen bekneld zijn geraakt waardoor u tintelingen in de benen krijgt. Rusteloze benen is een veelgehoord probleem als gevolg van een scheef bekken. Een scheef bekken kan het gevolg zijn van een val of ander ongeval maar kan ook andere oorzaken hebben. Zit u vaak onderuit op de bank, zit u langdurig op een ongeschikte stoel of heeft u een verkeerd matras? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor een scheefstand van het bekken en dat kan allerlei klachten veroorzaken.

Klachten ten gevolge van een scheef bekken:

Een scheef bekken kan klachten door het hele lichaam geven omdat het lichaam de scheefstand van het bekken wil compenseren. Die compensatie kan geschieden door de benen en knieën maar ook door de wervelkolom. Zowel het scheve bekken als de compensatie hiervan zorgt ervoor dat het lichaam uit balans raakt. Er wordt verkeerd getrokken aan spieren en pezen, zenuwbanen raken uit balans of raken bekneld. Dit kan tot tal van klachten leiden waaronder klachten van rusteloze benen.

KPR-therapie is dé restless legs behandeling als gevolg van een scheef bekken. Door met behulp van KPR-therapie uw bekken weer in de neutrale positie te laten brengen, komt uw hele lichaam weer in balans. Allerlei klachten kunnen verdwijnen waaronder ook klachten als gevolg van restless legs. U kunt bij een van de vestigingen van KPR een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of uw bekken scheef staat. Zo weet u direct of een scheef bekken misschien de oorzaak is van uw klachten als gevolg van rusteloze benen. De behandeling restless legs kan dan direct beginnen. Terwijl u op de KPR-plate staat, wordt uw bekken in de juiste positie geplaatst. Klachten kunnen al direct na de eerste behandeling verminderen of zelfs verdwijnen. Doorgaans zijn ongeveer drie behandelingen nodig om uw bekken weer in een neutrale positie te krijgen. Alle behandelingen zijn volledig pijnloos. Wilt u meer weten of direct een afspraak maken voor een intake bel dan met KPR.
Geplaatst:

Onrustige benen

Onrustige benen kunnen tot tal van klachten leiden, van pijn tot slapeloosheid en oververmoeidheid. De oorzaak van het Onrustige Benen Syndroom, ook wel Restless Legs Syndroom, is nog niet bekend maar het is wel bekend dat bepaalde factoren het syndroom kunnen uitlokken of verergeren. Over het algemeen wordt bij onrustige benen niet zozeer geklaagd over pijn maar vooral over de rusteloosheid die men ervaart, een naar gevoel in de benen van prikkelingen tot jeuk en kramp. In veel gevallen verdwijnen de klachten als men een stukje loopt, om in rust weer terug te keren. Vandaar de naam onrustige benen.

Het spreekt vanzelf dat het onrustige benen syndroom een flinke impact op uw leven kan hebben. U kunt niet meer goed stil zitten waardoor een lange treinreis of vliegreis lastig wordt, men slaapt slechter met vermoeidheid en andere klachten tot gevolg.

De symptomen van onrustige benen

Bij onrustige benen worden naast het gevoel van onrust en de drang om de benen te bewegen ook andere symptomen beschreven:

 • een zeurend gevoel in de benen
 • kramp
 • jeuk
 • kriebelend gevoel
 • branderig gevoel

De symptomen treden doorgaans vooral op tijdens rust; als men rustig zit of ligt. De enige oplossing om van het nare gevoel in de benen af te komen, lijkt te gaan bewegen. Dit brengt natuurlijk veel onrust met zich mee, en vooral ’s nachts is dit bijzonder vervelend. Op den duur kan men hierdoor een chronisch slaaptekort krijgen met gevolgen voor het functioneren op de dag. Slaaptekort kan leiden tot een gebrek aan concentratie en de neiging in slaap te vallen hetgeen vooral op het werk tot weer andere problemen kan leiden. Moeilijk in slaap komen, een verstoord dag- en nachtritme kan soms worden behandeld met een slaapmiddel. Raadpleeg uw arts als u zoveel last heeft van onrustige benen dat u dreigt oververmoeid te raken door gebrek aan slaap.

Factoren die invloed kunnen hebben op onrustige benen

Het is bekend dat bepaalde omstandigheden het onrustige benen syndroom kunnen verergeren:

 • bloedarmoede
 • reuma
 • ADHD
 • gebruik van cafeïne
 • spataderen
 • bepaalde medicijnen
 • bepaalde aandoeningen
 • gebrek aan bepaalde vitaminen
 • bekkenscheefstand
 • erfelijkheid
 • nierziektes
 • zwangerschap
 • leeftijd
 • zenuwstoornissen
 • dopaminegehalte
 • ziekte van Parkinson

Sommige factoren zijn relatief eenvoudig aan te passen. Zo zullen de klachten aan het einde van de zwangerschap verdwijnen. Indien blijkt dat u een tekort heeft aan bepaalde vitaminen of een gebrek aan ijzer dan kan met medicatie dit tekort worden aangevuld. Indien sprake is van erfelijke factoren of van een onderliggende ziekte dan is een behandeling vaak lastiger. Een scheef bekken kan leiden tot tal van klachten waaronder ook onrustige benen. U kunt in dat geval kiezen voor enkele behandelingen bij KPR. KPR-therapie is erop gericht het bekken en daarmee het gehele lichaam weer in balans te brengen. Klachten van onrustige benen kunnen daardoor geheel verdwijnen.

Indien u last heeft van een onderliggende ziekte zoals bijvoorbeeld een nierziekte, de ziekte van Parkinson of reuma dan is het vaak mogelijk met bepaalde medicijnen de klachten van onrustige benen te verminderen. Hetzelfde geldt voor klachten van restless legs in verband met een gevorderde leeftijd.

Wat kan men zelf doen bij onrustige benen

Om de klachten van onrustige benen te verminderen kan het zeker helpen bepaalde leefregels in acht te nemen. Het is bekend dat cafeïne houdende dranken een negatieve invloed hebben op onrustige benen. Vermijd daarom zoveel mogelijk het gebruik van koffie, thee en cacao. Zorg er verder voor voldoende vitaminen binnen te krijgen door gevarieerd te eten. Eventueel kan een supplement worden genomen waarbij belangrijke vitaminen zijn: B12, foliumzuur en ijzer.

Klachten van onrustige benen kunnen verder verminderen door:

 • voldoende nachtrust. Kunt u moeilijk in slaap komen dan wil het lezen van een boek weleens helpen
 • regelmatig rekken en strekken van de benen en voeten
 • regelmatig bewegen voor een betere doorbloeding in de benen
 • rondjes draaien met de benen en voeten
 • luchtfietsen (fietsbewegingen maken terwijl men op de rug ligt)
 • warmte en koude afwisselen, wisselbaden
 • voldoende drinken. Hierdoor kunnen afvalstoffen het lichaam beter verlaten.

Dopamine en onrustige benen

Hoewel de exacte oorzaak van onrustige benen nog niet bekend is, wordt gedacht aan een verstoord dopamine systeem. Dopamine wordt aangemaakt in de hersenen en indien dit systeem is verstoord, wordt te weinig dopamine aangemaakt. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de ziekte van Parkinson en dit zou ook het verband van beide ziektes kunnen verklaren.

Dopamine is een zogenaamde neurotransmitter; een stof die signalen verzendt tussen de zenuwcellen zodat deze met elkaar kunnen communiceren. Indien de dopaminehuishouding is verstoord, kunnen de hersencellen minder goed met elkaar communiceren waardoor problemen kunnen ontstaan met het automatisch bewegen van het lichaam. In het geval van onrustige benen worden dan te veel bewegingen gemaakt. Bij de ziekte van Parkinson zien we zowel een teveel aan beweging (het bekende trillen van de ledematen) als een gebrek aan beweging (verstarring).

Dopamine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd en zorgt er voor dat wij beslissingen kunnen nemen. De aanmaak van dopamine neemt af op het moment dat men vermoeid is. Vermoed u last te hebben van een dopaminegebrek ga dan naar uw huisarts. Er zijn medicijnen beschikbaar die een dopaminetekort kunnen aanvullen. Helaas hebben deze medicijnen vaak wel bijwerkingen waaronder hoofdpijn en misselijkheid.

Onrustige benen door scheefstand bekken

Een scheef bekken kan leiden tot tal van klachten. Zo kan bekkenscheefstand zorgen voor hoofdpijn en migraine, voor rugpijn, nekpijn en schouderpijn maar ook voor pijn in de benen en heupen en voor onrustige benen. Een scheef bekken ontstaat vaak door verkeerde zit- of slaapgewoonten maar kan ook het gevolg zijn van een val of ongeluk. Het scheve bekken brengt uw lichaam uit balans waardoor lichaamsdelen willen compenseren. Zo kan een scheef bekken worden gecompenseerd door een verdraaiing van de wervelkolom maar ook door de knieën. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke compensatie weer andere lichaamsdelen uit balans brengt, zoals pezen, spieren en zenuwen. Dit alles kan klachten geven variërend van hoofdpijn en migraine tot bekkenpijn, onrustige benen of rugpijn met uitstraling naar de benen.

Een scheef bekken is relatief eenvoudig vast te stellen en te behandelen. Bij KPR (Krullaards Perfect Reset) kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens deze intake wordt gesproken over uw klachten zoals onrustige benen. Ook wordt nagegaan of sprake is van een scheefstand van het bekken. Doorgaans zijn ongeveer drie (pijnloze) behandelingen nodig om uw bekken weer in de juiste positie te krijgen waarna een sterke vermindering van pijnklachten kan worden ervaren. Heeft u last van onrustige benen en hebben onderzoeken bij artsen geen duidelijkheid opgeleverd? Is voor u geen behandeling mogelijk, heeft u geen vitaminegebrek of onderliggende ziekte en komt u niet van uw klachten van restless legs af? Maak een afspraak bij KPR voor een intakegesprek en laat nagaan of uw klachten misschien hun oorzaak vinden in een scheef bekken.